Advertorial Politiek plein

Een stem op de PvdA is een stem voor een sociaal en eerlijk Alphen aan den Rijn

Nederland is een rijk land, maar de verschillen tussen arm en rijk worden wel steeds groter. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar.

“Schulden en armoede staan volwaardig meedoen in de samenleving in de weg. Kinderen die opgroeien in armoede staan meteen op achterstand. Armoede tast je gevoel van vrijheid en bestaanszekerheid aan. Juist die verworvenheden zijn het fundament van onze samenleving, waarin iedereen een gelijke kans heeft”, aldus de Alphense afdeling van de PvdA.

De gemeente heeft een actieve taak om waar nodig mensen te helpen om het dagelijks leven makkelijker en een betere toekomst mogelijk te maken. Dit kan volgens de PvdA gerealiseerd worden door schuldhulp op maat, ondersteuning in het dagelijks leven en extra hulp om aan een baan te komen. Op deze manier kan er een perspectief op beter leven gegeven worden.

Voorkomen van problemen

Voorkomen is beter dan genezen, stelt de PvdA in zijn plannen voor een beter Alphen. "Daarom moet meer gebruikgemaakt worden van vroeg-signalering op het gebied van armoede en schulden. Dit kan gerealiseerd worden door een goede samenwerking met instanties én de inwoners zelf. Denk aan tijdige financiële coaching vanuit de gemeente als je tijdelijk krap bij kas zit en niet verder in de problemen wilt raken. Maar ook is het een verantwoordelijkheid voor onder andere verhuurders en energieleveranciers om betalingsachterstanden vroeg te melden bij de gemeente, zodat de juiste hulp ingezet kan worden."

Geen kind blijft achter

Kinderen die opgroeien in armoede hebben van meet af aan een slechtere start in het leven. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar en de partij vindt dat ieder kind mee moet kunnen doen en dat ieder kind een eerlijke kans verdient. Daarom stelt de PvdA het volgende voor: kinderen die in armoede opgroeien krijgen een gratis lidmaatschap bij de sportvereniging, de bibliotheek en culturele instellingen als de muziek- of toneelschool. "Daarvoor werken we nauw samen met het jeugdsport- en het cultuurfonds. De gemeente helpt waar nodig. We nemen de belemmeringen weg voor kinderen die in armoede opgroeien om aan alle schoolactiviteiten mee te doen of die extra hulp nodig hebben in de vorm van huiswerkbegeleiding."

Lees hier meer over de plannen van de Partij van de Arbeid Alphen aan den Rijn.


Meer nieuws

Te zien op televisie/online vandaag 17:03

Alphens gezin te zien in nieuw programma over Scandinavische wildernis

Vanaf maandag 27 maart zijn Vincent, Pauline en Jesper Ellerbrak te zien in het programma ‘Het Hoge Noorden’ van Omroep MAX. In dit programma trekt presentatrice Dionne Stax door Scandinavië om landgenoten op te zoeken. Jesper Ellerbrak vertelt over het nieuwe programma.

Werkzaamheden vandaag 15:58

Werkzaamheden aan de Lijsterlaan zijn begonnen

De werkzaamheden aan de Lijsterlaan in Alphen aan den Rijn zijn maandag 27 maart begonnen. De weg wordt opnieuw ingericht om het voor fietsers veiliger te maken. Tot en met 19 mei zal de Lijsterlaan afgesloten zijn.

Advertorial Evenementen vandaag 13:47

Paasweekend in Museumpark Archeon

Tijdens het paasweekend van 7 tot en met 10 april 2023 trekken de minderbroeders door het middeleeuwse stadje met een paasprocessie. De zeelui van Allemansend bezetten de rest van het park met een kampement en demonstraties. Kinderen kunnen paasbroodjes bakken en paasvlechten. Als afsluiting van de dag vindt de spannende gladiatorenshow plaats.