Josh Walet

Eerste gedetineerde fietst volgende week naar zijn werk

In augustus is de pilot op de Beperkt Beveiligde Afdeling van start gegaan in Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen. Gedetineerden die in aanmerking komen voor re-integratieverlof, mogen ‘buiten de muren’ arbeid verrichten. Volgende week fietst de eerste gedetineerde uit PI Alphen naar zijn werk.

Op vijf locaties in Nederland is in augustus gestart met een pilot op de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA). Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI): “Dit is een nieuwe afdeling in de gevangenis waar gedetineerden worden geplaatst die in aanmerking komen voor re-integratieverlof voor het verrichten van arbeid ‘buiten de muren’.” Gedetineerden komen niet zomaar in aanmerking voor deze nieuwe afdeling. Zo dienen zij zich de houden aan ‘groene gedragsregels’ en actief deel te nemen aan de arbeid in de PI. Daarnaast wordt er gekeken naar hun gedrag in de gevangenis, of er risico’s zijn bij het verlaten van de gevangenis en naar de belangen van slachtoffers.

Succesvol en veilig re-integreren

Het succesvol en veilig laten re-integreren van gedetineerden vergt maatwerk. Er wordt namelijk samen met de gedetineerde gekeken naar welk werk het beste bij hem of haar past, en welke activiteiten nodig zijn om goed te re-integreren. Daarom is er eerst een pilot opgezet. Op basis van de opgedane ervaringen worden de BBA’s ingericht die begin 2021 volgens de nieuwe wet gaan werken. “In 2021 gaat de Wet ‘straffen en beschermen’ in. Die wet scherpt de detentiefasering aan en beperkt de maximale duur van de voorwaardelijke invrijheidsstelling tot twee jaar. Eén van de maatregelen uit deze wet is het inrichten van BBA’s.”

De PI Alphen doet ook mee aan de pilot. De gedetineerde uit PI Alphen zit aan het einde van zijn gevangenisstraf en is op de BBA geplaatst. Hierdoor kan hij langzaamaan wennen aan het ‘normale leven’. “Zo hopen we dat de kans op terugval verkleint”, aldus PI Alphen.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek gisteren 20:14

Tiny Houses zijn een grote uitdaging in Alphen-Stad

Het aanwijzen van locaties voor Tiny Houses is niet gemakkelijk. Dat zegt wethouder Gerard van As. "De grote uitdagingen zijn het vinden van locaties en voldoende grond die nodig is voor één tiny house." Van As ziet slechts een mogelijke locatie: Gnephoek-zuid. Het worden dan wel appartementen.

Blog Op reis met Naomi gisteren 19:33

Op reis met Naomi: "het leven is nu eenmaal niet altijd rozengeur en maneschijn"

Zo, die eerste week zit erop. En wat een week is het geweest! Ik ben letterlijk alle kanten op gegaan, er zijn veel emoties voorbij gekomen die van links naar rechts en van onder naar boven gaan. En het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, dus ik ga ook de andere kant met jullie delen. Mijn motto is immers ‘we hoeven ons nergens voor te schamen’. Daarbij houd ik van open- en eerlijkheid en transparantie.

Politiek gisteren 18:39

Lachgas op verschillende plekken voortaan verboden

Het gebruik van lachgas is voortaan verboden op een aantal locaties die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Alphen aan den Rijn. Het gaat daarbij om beperken van hinder en beschermen van openbare orde, volksgezondheid en milieu.

Politiek gisteren 17:42

Bewoners tevreden over afvalinzameling door gemeente

Uit een onderzoek onder de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn blijkt dat zij tevreden zijn over de afvalinzameling en over de manier waarop dit gebeurt. Het rapportcijfer voor de gemeente in 2020 is een 7,5 en dat is 0,1 punt hoger dan in 2017.