Evenementen

De komende tijd staan er de nodige evenementen op ons te wachten. Zo hebben we op woensdag 18 maart een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude over het concept herindelingsontwerp. Daaraan voorafgaande is er een bespreking met presidium en de overige fractievoorzitters over onze toekomstige vergadercultuur en - structuur ter voorbereiding op de heidag van de raad op 17 juni. Een dag later is er de raadsvergadering over het jaarverslag 2010. Een week later spreken we met elkaar over het VNG-bestuursakkoord. Kortom, we vervelen ons niet.Maar om te beginnen wil ik het met u hebben over ons evenementenbeleid. Uit Alphen in Balans blijkt dat onze inwoners vinden dat daar best op bezuinigd mag worden. Nu ben ik met onze inwoners van mening dat de gemeente niet op aarde is om elk evenement tot in lengte van dagen te steunen. Maar onze handen er helemaal van af trekken, dat gaat ook wat ver. De VVD heeft reeds eerder geopperd om met aflopende garantiesubsidies te werken. Bijvoorbeeld: het eerste jaar krijgt een evenement dat de gemeente waard vindt om te ondersteunen een garantiesubsidie, die maximaal 25% van de totale evenementbegroting beslaat. Het tweede jaar wordt de garantiesubsidie met de helft teruggebracht, het jaar daarna met opnieuw de helft. Na drie jaar moet het evenement op eigen benen kunnen staan, los van de hulp in natura die de gemeente meestal biedt. Denk bijvoorbeeld aan de reiniging van de straten na een evenement. Lukt het het evenement niet om op eigen benen te staan, heeft dat evenement te weinig draagvlak en valt het van de haak. Zo steun je als gemeente wel initiatieven, maar blijf je evenementen niet tot in lengte van dagen steunen. Je kunt er nog over denken om een evenement met een bovenregionale uitstraling permanent te subsidiëren, maar dat moet zo'n evenement eigenlijk niet nodig hebben. Enfin, we zullen zien hoe de bespreking in juni bij de voorjaarsnota verloopt.Aanstaande woensdag bespreken we het herindelingsontwerp van de fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Onderdeel hiervan wordt gevormd door de strategische visie. Nou ja, visie... In een visie staat wat voor gemeente je wilt zijn, niet waar je allemaal nog aan wilt werken. Bijvoorbeeld: De nieuwe gemeente is een gemeente met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. Maar goed, de intentie is duidelijk. Wij hebben op enkele punten wel kritiek op de visie. De visie is doordrenkt van de woorden groen en duurzaam. Daar is op zich niets mis mee, maar er zijn meer zaken te regelen. De nadruk op agro-logistiek bijvoorbeeld staat in geen verhouding tot het aantal banen deze sector. In de commerciële dienstverlening zijn vele malen meer banen. We vinden agro-logistiek belangrijk, en het is zeker iets dat aandacht verdient, maar we moeten er voor waken dat we ook voor de commerciële dienstverlening en de groot- en detailhandel aantrekkelijk blijven. Bijvoorbeeld door lage lasten, goede bereikbaarheid (over de weg en per OV) en goede dienstverlening door de gemeente met weinig bureaucratie. Ook bij toerisme en recreatie ligt de nadruk op groen, terwijl de grote publiekstrekkers toch echt Avifauna en Archeon zin, en zullen blijven. Er is ook te weinig aandacht voor ouderen. Zeker, er wordt gesproken over de kwetsbare ouderen, maar dat is een minderheid van de ouderen. De meeste ouderen zijn vitaal en (relatief) kapitaalkrachtig. Deze ouderen willen we ook behouden voor onze gemeente door ook voor hen passende woonvoorzieningen te bouwen. Enfin, zo zijn er nog meer punten die de VVD Alphen aan den Rijn graag terugziet in de visie, en we zullen daar a.s. woensdag zeker voor pleiten.Tot volgende week.
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Overige gisteren 13:39

Buurt-AED geplaatst in Oude Ambachtenwijk

In de Oude Ambachtenwijk is bij de Huisartsenpraktijk Het Ambacht aan de Mandenvlechter 10B een Automatische Externe Defibrillator (AED) geplaatst.

Advertorial Overige gisteren 11:11

Brugklassers strijden tijdens Alphense finale Read2Me

Op dinsdagavond 10 maart gaan acht voorlezers de strijd met elkaar aan: wie is de beste voorlezer? Wie weet de jury en het publiek het meest te boeien? Wie zorgt er voor dat iedereen, op het moment dat de voorlezer klaar is, denkt: lees alsjeblieft door, ik wil weten hoe het afloopt!

Calamiteiten gisteren 01:33

Dode en gewonden bij steekpartij

Aan het Topaasplantsoen in Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag een dode en meerdere gewonden gevallen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond de klok van 00:45 uur.

Gemeente 22 feb. 2020 13:27

Start nieuw wijkteam Hoorn

Op donderdag 5 maart presenteert wethouder Leo Maat, wijkwethouder Hoorn, het nieuwe onderhoudsteam voor de openbare ruimte; het integrale wijkteam. Dit is een vast team van medewerkers dat aan de slag gaat om Hoorn schoon, heel en veilig te houden.