Evenementen

De komende tijd staan er de nodige evenementen op ons te wachten. Zo hebben we op woensdag 18 maart een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude over het concept herindelingsontwerp. Daaraan voorafgaande is er een bespreking met presidium en de overige fractievoorzitters over onze toekomstige vergadercultuur en - structuur ter voorbereiding op de heidag van de raad op 17 juni. Een dag later is er de raadsvergadering over het jaarverslag 2010. Een week later spreken we met elkaar over het VNG-bestuursakkoord. Kortom, we vervelen ons niet.Maar om te beginnen wil ik het met u hebben over ons evenementenbeleid. Uit Alphen in Balans blijkt dat onze inwoners vinden dat daar best op bezuinigd mag worden. Nu ben ik met onze inwoners van mening dat de gemeente niet op aarde is om elk evenement tot in lengte van dagen te steunen. Maar onze handen er helemaal van af trekken, dat gaat ook wat ver. De VVD heeft reeds eerder geopperd om met aflopende garantiesubsidies te werken. Bijvoorbeeld: het eerste jaar krijgt een evenement dat de gemeente waard vindt om te ondersteunen een garantiesubsidie, die maximaal 25% van de totale evenementbegroting beslaat. Het tweede jaar wordt de garantiesubsidie met de helft teruggebracht, het jaar daarna met opnieuw de helft. Na drie jaar moet het evenement op eigen benen kunnen staan, los van de hulp in natura die de gemeente meestal biedt. Denk bijvoorbeeld aan de reiniging van de straten na een evenement. Lukt het het evenement niet om op eigen benen te staan, heeft dat evenement te weinig draagvlak en valt het van de haak. Zo steun je als gemeente wel initiatieven, maar blijf je evenementen niet tot in lengte van dagen steunen. Je kunt er nog over denken om een evenement met een bovenregionale uitstraling permanent te subsidiëren, maar dat moet zo'n evenement eigenlijk niet nodig hebben. Enfin, we zullen zien hoe de bespreking in juni bij de voorjaarsnota verloopt.Aanstaande woensdag bespreken we het herindelingsontwerp van de fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Onderdeel hiervan wordt gevormd door de strategische visie. Nou ja, visie... In een visie staat wat voor gemeente je wilt zijn, niet waar je allemaal nog aan wilt werken. Bijvoorbeeld: De nieuwe gemeente is een gemeente met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. Maar goed, de intentie is duidelijk. Wij hebben op enkele punten wel kritiek op de visie. De visie is doordrenkt van de woorden groen en duurzaam. Daar is op zich niets mis mee, maar er zijn meer zaken te regelen. De nadruk op agro-logistiek bijvoorbeeld staat in geen verhouding tot het aantal banen deze sector. In de commerciële dienstverlening zijn vele malen meer banen. We vinden agro-logistiek belangrijk, en het is zeker iets dat aandacht verdient, maar we moeten er voor waken dat we ook voor de commerciële dienstverlening en de groot- en detailhandel aantrekkelijk blijven. Bijvoorbeeld door lage lasten, goede bereikbaarheid (over de weg en per OV) en goede dienstverlening door de gemeente met weinig bureaucratie. Ook bij toerisme en recreatie ligt de nadruk op groen, terwijl de grote publiekstrekkers toch echt Avifauna en Archeon zin, en zullen blijven. Er is ook te weinig aandacht voor ouderen. Zeker, er wordt gesproken over de kwetsbare ouderen, maar dat is een minderheid van de ouderen. De meeste ouderen zijn vitaal en (relatief) kapitaalkrachtig. Deze ouderen willen we ook behouden voor onze gemeente door ook voor hen passende woonvoorzieningen te bouwen. Enfin, zo zijn er nog meer punten die de VVD Alphen aan den Rijn graag terugziet in de visie, en we zullen daar a.s. woensdag zeker voor pleiten.Tot volgende week.
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Wonen en bouwen vandaag 15:12

‘State of the art’ woonplezier in de Kloostertuinen

In Alphen aan den Rijn is het mooi, rustig en centraal wonen. Dat kan bijvoorbeeld in de nieuwbouwwijk Burggooi, waar binnenkort het project Kloostertuinen fase 3 verrijst. Alle woningen krijgen hier een warmtepomp en zijn volledig gasloos.  

Politiek vandaag 14:52

Nieuw Elan viert 10-jarig bestaan

Maandag 23 september bestaat Nieuw Elan 10 jaar. Met de politiek ervaren Gerard van As als kartrekker, werd in 2009 een lokale politiek partij opgericht. Een decennium later is de partij de grootste in Alphense gemeenteraad en heeft zij 2 wethouders in het college. 

Evenementen vandaag 13:01

Line up Das Winterfest & Winterlake bekend

Alphen krijgt een nieuw festival. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 2020 vindt Das Winterfest & Winterlake plaats op evenemententerrein De Bijlen. Vandaag is de line up bekend gemaakt!  

Horeca vandaag 12:03

Officiële opening Knøss

Sinds 5 juli is er op de Van Mandersloostraat een nieuw restaurant geopend: Knøss. Vandaag op 21 september om 10:00 uur verzorgde niemand minder dan burgemeester Liesbeth Spies de officiële opening van het Scandinavische restaurant.