Alphens.nl
Politiek

Exacte aantal sociale huurwoningen in Alphen-Stad

Henk Goes van de PvdA wil weten hoeveel sociale huurwoningen er precies zijn gebouwd sinds 2014. Tot en met juni 2018 blijken dat er 733 te zijn. Dat is procentueel meer dan de verplichte 25 procent voor de totale nieuwbouw.

Alphens.nl heeft op 28 augustus van vorig jaar een artikel gepubliceerd met deze cijfers voor Alphen-Stad. Hieronder is dit artikel integraal opgenomen.

Tekort aan sociale huurwoningen in Alphen-Stad
Hoewel de gemeente Alphen aan den Rijn veel nieuwbouw kent op inbreilocaties blijft er een tekort aan sociale huurwoningen. Er is een achterstand die moet worden weggewerkt. Dat is een grote uitdaging, omdat de grondprijzen en bouwkosten hoog zijn.

Ondanks de vaart waarmee veel leegstaande panden zijn verbouwd tot huurwoningen en de opgeleverde nieuwbouw aan de Lage Zijde blijft er een tekort aan sociale huurwoningen. “We zijn sinds 2014 bezig om een enorme achterstand weg te werken”, zegt verantwoordelijk wethouder Gerard van As. Hij wijst onder meer op de appartementen in de voormalige Wolters-Kluwer torens bij het Alphense station, op het tot Castella omgebouwde Rijnstaete en ook op de nieuwbouw aan het Thorbeckeplein.

De cijfers van de afgelopen jaren bevestigen dit beeld. Nieuwe sociale huurwoningen zijn als volgt verdeeld: in 2014 zijn er 92 gebouwd, in 2015 zijn er 36 gebouwd, in 2016 zijn er 262 gebouwd, in 2017 zijn er 260 gebouwd en in de eerste helft van 2018 zijn het er 83. Procentueel op het totaal aantal nieuwe woningen is deze verdeling: 2014-29%, 2015-17%, 2016-35%, 2017-34% en 2018-30%. Een sociale huurwoning is een woning met een maximale huurprijs van € 710,68 in 2018.

Stijgende huizenprijzen
Het wordt steeds moeilijker om goedkope woningen te bouwen. Dat komt door de steeds hoger wordende bouwkosten en het steeds grotere aantal voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. De bouwkosten zijn het afgelopen jaar met circa 15 procent gestegen. De landelijke maatregel dat voortaan alleen gasloze nieuwbouwwoningen gebouwd mogen worden, kost circa 20.000 euro per woning extra.

Bovendien is het in Alphen-Stad zo dat de kleine inbreilocaties heel duur zijn. Grond moet worden aangekocht, er moet worden gesloopt, soms moet de grond worden gesaneerd, daarna kan er pas worden gebouwd. Bouwen op een geheel nieuwe locatie is om deze redenen een stuk goedkoper, maar daar is de provincie Zuid-Holland tegen. De Alphense politiek denkt hier verschillend over.

Woonforte
Sociale huurwoningen in Alphen aan den Rijn worden grotendeels door Woonforte beheerd. De corporatie heeft een kleine 10.000 sociale huurwoningen in de hele gemeente in haar bestand. Hiervan wordt 19 procent bewoond door scheefwoners, meestal mensen die meer verdienen dan de norm voor een sociale huurwoning. Aan mensen met een middeninkomen of hoger, dus meer dan de sociale huurgrens, worden echter nauwelijks woningen toegewezen. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Alphen-Stad is bijna zeven jaar. De kortste wachttijd is één maand, de langste wachttijd is 21 jaar. Bron: Woonforte jaarverslag 2017


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

MINERVA Calimeroland
Blog Opinie gisteren 19:57

MINERVA Calimeroland

Het is inmiddels meer dan 5 jaar later. Je zou zeggen dat het oude zeer dan wel een keer voltooid verleden tijd is. Maar nee, in de kleine dorpjes die met de grote boze stad tot één gemeente Alphen aan den Rijn zijn gefuseerd, is het nog altijd kommer en kwel.