CDA Alphen
Advertorial Politiek plein

Floris Out kweekt vertrouwen

Floris Out, kwekerszoon uit Hazerswoude Dorp, staat op nummer 30 op de kieslijst van het CDA voor de Tweede Kamer. Met 26 jaar is hij het jongste raadslid in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Floris, waarom heb je je verkiesbaar gesteld?

Mijn hart ligt bij de politiek. Ik word echt blij van raadsvergaderingen, politieke beschouwingen en heb een enorme drive om de wereld beter en eerlijker te maken. Met mijn energie en kennis wil ik me graag inzetten voor het CDA en in het bijzonder de belangen van het Groene Hart op de landelijke agenda zetten. Het Groene Hart is het mooiste stukje Nederland, waar we tevens geconfronteerd worden met uitdagingen op nationaal niveau. Deze mogen we niet langer negeren, maar moeten we met visie en daadkracht aanpakken.

Wat zijn jouw speerpunten?

1. Bereikbaarheid: Het Groene Hart fungeert als cruciale verkeersader. Daarom pleit ik voor het upgraden van de N11 naar een A11 en de realisatie van de Bodegraven boog om de nieuwe A11 met de A12 te verbinden. We moeten besluitvaardiger zijn op infrastructuur, de regio bereikbaar houden en verkeersknelpunten aanpakken.

2. Studenten: Floris streeft ernaar dat zijn generatie een kansrijke start krijgt met voldoende huizen, vaste banen en schuldenvrij. Belangrijk is dat ook de nieuwe generaties hun plek kunnen vinden binnen hun geboortegemeenschap. “Wonen gaat over meer dan bouwen. Vanuit het CDA zetten we ons in voor bouwen aan gemeenschappen. Als je elkaar kent help je elkaar en draag je bij aan het verenigingsleven. Zo houden we de dorpen levendig en voorkomen we zowel op het platteland als in de stad eenzaamheid onder jongeren en ouderen.”

3. Natuur, land- en tuinbouw: Ondanks de groeiende behoeften voor verkeer en wonen, benadrukt Floris het belang van het beschermen en cultiveren van groene zones voor natuur en recreatie. “Specifiek voor de land- en tuinbouw wil ik me inzetten voor meer visie, minder regeldrift en betrouwbaarder meerjarig beleid waar ondernemers op kunnen bouwen."

Wat onderscheidt jou van andere kandidaten?

Ik ben het jongste kandidaat lid voor het CDA in Zuid-Holland en heb politieke ervaring als raadslid en vice-fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Alphen Aan Den Rijn. Bedrijfservaring heb ik van jongs af aan opgedaan als teelt medewerker en vervolgens teamleider en financieel & strategisch adviseur, voor Boomkwekerij Out, het bedrijf van mijn ouders. Daarnaast heb ik bij LTO gewerkt als bedrijfskundig projectmedewerker. Zowel het bedrijfsleven als de publieke sector zijn mij dus vertrouwd. Ik ben een doorzetter en heb achtereenvolgens het VMBO, HAVO, HBO Tuinbouw en een Managementopleiding bij Nyenrode gedaan. Opgeven is voor mij geen optie. Ik ga uit van het goede en met deze energie zet ik mij vol enthousiasme in voor Heel Nederland en in het bijzonder voor het Groene Hart. Want het gaat pas echt goed met Nederland, als het met iedereen goed gaat!

Waarom ben je kandidaat voor het CDA, is dat niet meer een partij voor gezinnen en ouderen?

Het CDA spreekt zeker ook jongere kiezers aan. Bij de provinciale verkiezingen in maart dit jaar hebben jongeren in verhouding meer CDA gestemd dan de totale groep kiezers. Mijn keuze voor het CDA komt voort uit de christelijke normen en waarden waarmee ik ben opgegroeid. Daarbij zit ook het besef dat we met elkaar de samenleving vormen, onder meer binnen families en dat we de aarde maar te leen hebben en daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Het CDA heeft ook echt ruimte gegeven aan de nieuwe generatie en heeft altijd oog voor jongeren gehad. Bijvoorbeeld toen de basisbeurs werd afgeschaft, was het CDA de enige partij die zich hiertegen verzette. Dankzij onze inzet is de basisbeurs nu weer terug! Het CDA is altijd een partij geweest die verantwoordelijkheid neemt en oproept om je bijdrage te leveren. Ook als het lastig is en dat heb ik van thuis uit ook meegekregen. Wij zijn de partij van Samen Doen. Niet alleen voor jong of oud, voor ondernemer of werknemer, voor stad of platteland, maar voor Heel Nederland. Niet alles aan de overheid overlaten en ook niet alles door de markt laten bepalen. Dat redelijke midden past bij mij.

Hoe kijk jij naar de toekomst?

"De toekomst is niet iets dat ons overkomt, het is iets wat we samen creëren. Ik ben blij met de hoopvolle boodschap van Henri Bontenbal van het CDA waarin wordt opgeroepen tot verbinding - omzien naar elkaar - en verantwoordelijkheid nemen. Laten we zorgen voor een toekomst die eerlijk is voor iedereen. Als we in 1 keer stoppen met fossiele brandstoffen, zal de Nederlandse economie meteen instorten. We hebben daarom een duidelijk en uitvoerbaar plan nodig om over te stappen naar een economie zonder vervuiling waarin iedereen kan mee komen.”


Meer nieuws

Advertorial Milieu en duurzaamheid vandaag 16:59

Ondernemers, doe mee aan onderzoek naar duurzaam ondernemen!

Verschillende partijen, waaronder EDBA, VOA, Greenport Boskoop, mboRijnland, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en de Gemeente Alphen aan den Rijn, hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk onderzoek onder ondernemers in onze gemeente. Dit onderzoek heeft tot doel de uitdagingen en behoeften van ondernemers op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen in kaart te brengen.

Politiek vandaag 14:46

Alphense politiek tevreden over nieuw dierenbeleid

De aanvulling op het Alphense dierenbeleid is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat vindt wethouder Gert-Jan Schotanus over de uitwerking van een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn van de Alphense gemeenteraad. De Alphense politiek is het hiermee eens en zal de Aanvulling Kader Dierenwelzijn in haar komende gemeenteraadsvergadering goedkeuren.

Politiek vandaag 12:04

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.

Werken vandaag 09:48

Vacatureoverzicht week 15: nieuwste vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier.

Blog Opinie gisteren 19:59

MINERVA Bloedbad

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat 25 miljoen euro bezuinigen. En dat niet een keer, maar vanaf nu elk jaar. Dat is nogal wat. Het betekent dat er veel gaat sneuvelen van wat wij nu normaal vinden. Of, het betekent dat de gemeentelijke belastingen aanzienlijk zullen stijgen.

Advertorial Overige gisteren 17:01

Problemen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers? Let's Recruit! helpt je uit de brand!

Een groeiend bedrijf is natuurlijk goed, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Het vinden van het juiste talent wordt soms zo lastig dat bedrijven orders moeten laten lopen of bestaande collega’s onbedoeld zwaar belasten. Let’s Recruit! ontzorgt daarom bij technische MKB-bedrijven het gehele recruitmentproces. Maar wat doen ze nou precies tijdens dat proces?