rodedorpalphen.nl

Foutparkeerders in het Rode Dorp, handhaving kan ‘actief optreden’

Het eerste deel van de reconstructie in het Rode Dorp is gereed. De definitieve bebording is ook al aangebracht. Nog niet iedereen lijkt echter op de hoogte van de nieuwe regels rondom parkeren.

De reconstructie van het Rode Dorp is opgedeelde in meerdere fasen. De eerste fase is nu eindelijk gereed. Het oude riool is in dit gedeelte van de wijk helemaal vervangen en de straten zijn opnieuw ingericht. Het Rode Dorp wordt voor het grootste gedeelte ingericht als woonerf, en dit is alvast goed in de inmiddels afgeronde eerste fase te zien aan de inrichting van de straten en de bebording.

Voor bewoners en andere weggebruikers betekent de inrichting als woonerf dat er alleen stapvoets gereden mag worden; dat het erf een plek is voor kinderen, voetgangers en fietsers; dat wanneer je het erf verlaat, je voorrang moet verlenen aan andere verkeersdeelnemers; en dat je jouw auto alleen op plekken mag parkeren die als parkeerplaats zijn gemarkeerd.

Foutparkeerders

Dat laatste punt heeft echter nog niet iedereen door. Het gebeurt regelmatig dat een auto bovenop een plantvak geparkeerd staat, zoals op de foto te zien is. “In het Rode Dorp is de parkeerdruk hoog. Ondanks dat wij in het ontwerp echt de ruimte hebben gezocht voor het realiseren van extra parkeerplaatsen blijft dit een probleem. Dat betekent echter niet dat bewoners buiten de formele parkeerplaatsen mogen parkeren”, zegt omgevingsmanager Ilse Verwer.

Handhavers kunnen ‘actief optreden’ wanneer er foutgeparkeerd wordt. “Foutparkeren betekent, naast grote kans op een boete voor de eigenaar van de auto, vaak ook overlast voor andere bewoners of gebruikers van de straten. Hulpdiensten worden belemmerd of geblokkeerd, mensen kunnen brandgangen niet goed verlaten, weggebruikers (dus ook kinderen en mindervaliden) kunnen niet goed passeren en de rijbaan wordt smaller en overzichtelijker.”

Verwer doet daarom een beroep op het goede gedrag van alle bewoners. “Probeer als het kan de auto netjes in de parkeervakken te parkeren, misschien met gevolg dat je een stukje van en naar de woning moet lopen. Een fijne leefomgeving begint echt bij jezelf!”


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.