Wonen en bouwen

Geen woningbouw in Noord- en Zuideinderpolder

Op verzoek van de gemeentelijke raadsfacties wordt een financieel haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke woningbouw in de Noord- en Zuideinderpolder niet gedaan. Op basis van natuur- en agrarische waarden zijn woningen hier ongewenst.

Alphen-Stad heeft over een aantal jaren een of meer locaties aan de stadsranden nodig om woningen te bouwen. Een nieuwe locatie ontwikkelen kost echter veel tijd. Vandaar dat wethouder Gerard van As nu werkt aan het vaststellen van welke locaties geschikt zijn. Uit een eerste verkenning bleek dat de Noord- en Zuideinderpolders geschikt zijn om nader te onderzoeken. De gemeenteraad ziet de locatie echter niet zitten en dus is deze voorlopig van de lijst afgevoerd.

In de raadscommissievergadering van donderdag 10 januari werd door een aantal insprekers betoogd dat de polders een grote natuur- en cultuurhistorische waarde hebben. De polders zijn ook een belangrijk weidevogelgebied. "Er is met de agrariërs al jaren een contract om weidevogels te beschermen. In een jaar tijd zijn hier 480 nesten gevonden. Dat is heel veel. Weidevogels die hier voorkomen zijn onder meer de scholekster, grutto en tureluur", legt Linda van Niekerk uit. Zij is gebiedscoördinator van Agrarische Natuurvereniging De Wetering. "Woningbouw zal het leefgebied van deze weidevogels vernielen."

De lokale IVN-afdeling meldt in een brief: "Dat is niet alleen een uniek veenweidegebied met een grootschalig open landschap en vele daarbij behorende karakteristieke elementen als hakhout-bosjes, hoogstamboomgaarden in de lintbebouwing, maar daarin ligt ook het rijksmonument van de Molenviergang. Een cultuurhistorisch waterafvoersysteem dat nog steeds in gebruik is. In de lintbebouwing is ook geen industrie aanwezig."

Coalitiepartners CDA en GroenLinks wilden liever elders zoeken dan in de beide polders. GroenLinks opperde de Oude Rijn Zone als alternatief. Verschillende oppositiepartijen hadden hetzelfde idee. Wethouder Van As had er geen probleem mee om de polders in te ruilen voor de Oude Rijn Zone.

Illustratie: artist impression hoe het had kunnen worden in de Noord- en Zuideinderpolders


Meer nieuws

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.