Josh Walet

Geld voor onderzoeken polder Gnephoek

De Alphense gemeenteraad zal eind van deze maand 750.000 euro beschikbaar stellen voor een aantal onderzoeken naar de polder Gnephoek. Uit de onderzoeken moet blijken hoe geschikt de polder is voor een nieuwbouwwijk. "We moeten ons huiswerk doen", aldus wethouder Van As.

Tijdens de raadscommissievergadering van donderdag 2 september vergaderden de politieke partijen over het verzoek van wethouder Gerard van As om een budget van 750.000 euro ter beschikking te stellen. Het geld is nodig voor een aantal onderzoeken naar de polder Gnephoek. De uitkomsten moeten antwoorden geven op vragen van de provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid.

Concreet gaat het om:

  • Bodemonderzoek
  • Compensatie weidevogelgebied
  • Gesloten watersysteem
  • Mobiliteit
  • Stikstofdepositie
  • Woningbouwbehoefte
  • Duurzame energie
  • Varianten kleine bypass (ontsluitingsweg)

Verzet provincie
De stand van zaken is als volgt: politieke besluitvorming door de gemeente Alphen aand en Rijn om de Gnephoekpolder als ontwikkellocatie aan te wijzen is al langer geleden genomen. De provincie Zuid-Holland is al jaren tegen. De Rijksoverheid zal eind dit jaar een besluit nemen.

Omdat er een hele grote woningbouwopgave ligt bij alle provincies, maar zeker bij Zuid-Holland met de Randstad, is de druk op Zuid-Holland behoorlijk toegenomen. "Waarom zegt de provincie niet gewoon: bouwen in de Gnephoek?", vraagt Winfried Ponsioen (CDA) zich dan ook af.

Verkeersafwikkeling
Verschillende partijen willen niet alleen onderzoek naar de kleine bypass tussen de Maximabrug en de Burgemeester Bruins Slotsingel, maar ook naar een ruimere rondweg rond de beoogde woningbouw. De verkeersafwikkeling is heel belangrijk, die les is geleerd bij de ontwikkeling van de wijk Kerk & Zanen.

Wethouder Van As neemt de uitdaging in ieder geval heel serieus: "Het gaat om acht- tot tienduizend woningen, dus inderdaad belangrijk." De wethouder wijst er wel op dat woningbouw sowieso gefaseerd zal gaan en dat een grote bypass nog lang niet aan de orde is.

Besluit Raad
De Alphense politiek is enigszins verdeeld. Drie partijen (PvdA, SP, GroenLinks) neigen naar een ‘nee’ en twee partijen (RGL en FvD) twijfelen. Desondanks wordt het budget van 750.000 euro vrijwel zeker beschikbaar gesteld, omdat de andere partijen over een ruime meerderheid van 25 van de 39 zetels in de gemeenteraad beschikken. Op 22 september valt het besluit tijdens de raadsvergadering.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Maatschappelijk gisteren 17:16

Wethouder neemt buurttuin symbolisch in gebruik

Tijdens de Burendag afgelopen zaterdag in ‘Het Kruispunt’ heeft wethouder Gert Jan Schotanus de buurttuin in gebruik genomen. Met de tuin wil ‘Het Kruispunt’ iets betekenen voor de wijk. Maar ze willen ook hun liefde voor de natuur laten zien.

Verkeer en vervoer gisteren 14:55

Extra drempel aangelegd in drukke Karel Doormanstraat

Veel geparkeerde auto’s, kinderen die afgezet worden bij het kinderdagverblijf en de speeltuin bezoeken. En vergeet het bouwverkeer niet. De Karel Doormanstraat in het Alphense Rode Dorp is op dit moment een drukke straat. Bewoners maken zich zorgen om de verkeersveiligheid.