Josh Walet

Gemeente Alphen aan den Rijn gestart met onderzoek naar de lokale voedselvoorziening

Deze week is de gemeente Alphen aan den Rijn gestart met een onderzoek naar de lokale voedselvoorziening. Daarin wordt gekeken naar waar ons lokaal geproduceerde voedsel te koop is. Met dit onderzoek wil de gemeente bijdragen aan het bevorderen van korte ketens en de promotie van streekproducten.

Voedsel van dichtbij is duurzaam en vaak vers. Naar aanleiding van het onderzoek wordt gekeken welke bijdrage de gemeente kan leveren aan het stimuleren van de streekproducten. Het onderzoek is een deel van het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied.

Dit programma heeft als doel om de komende jaren de waarde te vergroten van het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het gebied wordt door veel inwoners gebruikt voor sport of ontspanning, maar is vooral onmisbaar voor het telen van diverse soorten voedsel.

Bouwstenen 

Het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied is opgebouwd uit vijf bouwstenen: 

  • Verbetering Landelijk Gebied
  • Voedsel, vezels en groen van eigen land
  • Optimaal gebruik van het landelijk gebied
  • Nieuwe functies voor agrarische bebouwing
  • Ondersteuning inwoners, ondernemers en gebruikers

Deze week is gestart met het eerste project uit het programma, het onderzoek Voedsel van Eigen Land. Dit onderzoek is onderdeel van de bouwsteen Voedsel, vezels en groen van eigen land.

Lokale voedselvoorziening

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om te zorgen dat in 2030 maar liefst 80% van het verse voedsel dat wordt gegeten ook binnen de provinciegrenzen wordt verbouwd. Gemeente Alphen aan den Rijn wil graag onderzoeken of zij (al) aan deze ambitie voldoet. In het onderzoek wordt gekeken of de ambitie van de provincie binnen de gemeente Alphen aan den Rijn haalbaar is. Daarnaast wordt ook gekeken op welke manieren inwoners aan lokaal voedsel kunnen komen. De gemeente vindt het belangrijk dat zij een goed beeld krijgt van het ‘wat, waar en hoe’ met betrekking tot voedselvoorziening in eigen gemeente, en hoe zij daar proactief beleid op kan voeren.

“We willen graag onze inwoners en hun voedsel dichter bij elkaar brengen. Het is goed als mensen weten waar hun voedsel vandaan komt. Met dit onderzoek brengen we dit voor onze gemeente in beeld, en weten we waar we in de buurt ons voedsel kunnen kopen. Zo worden we ook trots op ons eten en de betrokken, lokale ondernemers”, schrijft Wethouder Relus Breeuwsma (CDA).


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.