Alphens EV

Gemeente wil alle wijken aardgasvrij in 2050

Alphen aan den Rijn is begonnen met het maken van een visie op het aardgasvrij maken van de hele gemeente. Hoewel 2050 nog erg ver weg lijkt, is aardgasvrij een proces van een lange adem. De eerste stap is een Warmtetransitievisie die eind 2021 klaar moet zijn.

Wethouder Leo Maat legt uit dat nu al begonnen kan worden met het aardgasvrij maken van wijken. Een goed voorbeeld is het vorig jaar van start gegane project Aquathermie in de Planetenbuurt. Niet voor elke wijk is zo’n redelijk eenvoudige oplossing mogelijk. Daarom moet er nu aan een visie worden gewerkt, zodat alle problematiek ruimschoots voor 2050 is opgelost.

De visie wordt samen met vastgoedeigenaren, netbeheerders, medeoverheden en inwoners gemaakt. Eind volgend jaar moet de visie klaar zijn. In de visie worden oplossingen voorgesteld per wijk.
Voor wijken waarmee binnen tien jaar begonnen kan worden om deze aardgasvrij te maken, wordt een definitieve oplossing opgenomen in de visie. Voor de andere wijken wordt een oplossingsrichting voorgesteld.

Op dit moment is er nog geen zinnig woord te zeggen over wanneer welke wijk aan de beurt is. Daarom is het voor huiseigenaren zinvol om te investeren in maatregelen die altijd goed zijn, aardgasvrij of niet. Dit zijn onder meer het aanbrengen van HR++glas en isolatie van de woning. Een energiecoach of energiescan kan hierbij helpen.

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente of neem contact op met duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 12:55

Woningen bij Bospark pilot voor woonzorgcomplex

De gemeente Alphen aan den Rijn wil voor senioren een woonomgeving scheppen waardoor zij veilig langdurig zelfstandig kunnen wonen. In zo’n woonzorgcomplex zijn voorzieningen voor zorg, welzijn, ontmoeting en ondersteuning aanwezig. Hiervoor wordt locatie Bospark als pilot ingericht.

Calamiteiten vandaag 12:24

Nieuwe balkonplaat uit hijskraan bij Lauwers gevallen

Momenteel zijn de werkzaamheden voor het renoveren van 56 woningen aan de Lauwers druk aan de gang. Maar tijdens deze werkzaamheden ging het aanbrengen van een nieuw balkon niet helemaal goed. Vlak voor plaatsing is namelijk een nieuwe balkonplaat uit de hijskraan gevallen. “Er is niemand gewond en de materiële schade is beperkt”, aldus Woonforte.

Gemeente vandaag 12:11

Parkeren van aanhangwagen, caravan, camper of trailer

De zomervakantie komt er bijna aan. Ben je van plan om weg te gaan met een aanhangwagen, caravan, camper of trailer? Let er dan op dat je dit voertuig in de gemeente Alphen aan den Rijn maximaal drie aaneengesloten dagen op de openbare weg of een parkeerplaats mag laten staan binnen de bebouwde kom.

Advertorial Voor Kinderen vandaag 10:38

Vertier voor kinderen tijdens het Alphense Summercamp

Vakantie naar het buitenland zit er dit jaar voor veel mensen niet in. Wat is dan leuk om te doen voor kinderen in de zomervakantie? Speciaal voor deze kinderen wordt van 20 t/m 24 juli het Alphense Summercamp georganiseerd.

Politiek plein vandaag 09:51

Nieuw & normaal: de dorps- en buurthuizen van de toekomst

Half juli ligt er in de gemeenteraadsvergadering van Alphen aan den Rijn een voorstel om dorps- en buurthuizen aan te wijzen in alle kernen. Dit is het officiële eindvoorstel waarmee fase 3 wordt afgesloten en de gemeente kan overgaan naar de uitvoering.