Alphens EV

Gemeente zet stappen voor een inclusief Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn wil een inclusieve gemeente zijn. In een dergelijke gemeente wordt iedereen geaccepteerd, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of uiterlijk. De gemeente probeert hier op meerdere manieren aandacht aan te besteden.

“Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn wordt in verschillende beleidsterreinen en uitvoeringsagenda’s aandacht gevraagd voor inclusie: democratisch akkoord, sportvisie, cultuurvisie, programma Blijf in de buurt etc.”, aldus het college. Daarnaast spreekt het college regelmatig uit tegen elke vorm van uitsluiting te zijn en een inclusieve gemeente na te streven. “Dit doen we niet alleen op nationale/internationale dagen zoals de dag tegen discriminatie en racisme, internationale vrouwendag, Coming Out Day en activiteiten tijdens de week van respect, maar ook door het te benoemen tijdens nieuwjaarsborrels en in toespraken van het college.”

Ook faciliteren ze gesprekken over inclusie door bijvoorbeeld met scholen en/of buurtverenigingen in gesprek te gaan en ondersteunen ze het project Paardenmaatje voor kinderen die gepest worden. Nieuwkomers wordt naast taallessen ook ondersteuning geboden middels maatjes en/of buurtactiviteiten/sporten waarmee kennismaking en onderling begrip wordt vergroot. Alphen probeert verder op drie grote thema’s de gemeente inclusiever te maken.

Regenbooggemeente

Op 12 oktober 2019 is de gemeente Alpen aan den Rijn een Regenbooggemeente geworden. Dit soort gemeenten maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. De afgelopen vier jaar heeft de gemeente een klimaat gecreerd waarin mensen het gesprek over acceptatie voor de LHBTIQ+ gemeenschap niet uit de weg gaan, en meer bewustwording in de gemeente is gecreëerd.

“Daarvoor organiseerden we trainingen, dialoogsessies en/of boden we theater/films aan zoals DAVID, Petite Fille, El Houb of de Tour d’Amour. We hebben ons frequent uitgesproken voor acceptatie van onze LHBTIQ+ inwoners op belangrijke nationale/internationale dagen. Daarnaast is het een mooi resultaat dat dankzij de ondersteuning van de gemeente we een Regenboogalliantie in Alphen aan den Rijn hebben die bijvoorbeeld ontmoeting faciliteert middels maandelijkse etentjes en de regenboog community is vormgegeven in samenwerking met de bibliotheek”, zo laat het college weten.

Aanpak discriminatie

Door middel van preventie en voorlichting hoopt het college discriminatie in de gemeente aan te kunnen pakken. In 2021 heeft Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding diverse gastlessen verzorgd voor primair- en voortgezet onderwijs. Ouders werden betrokken door een nieuwsbrief en in samenwerking met Kasuaris hebben docenten een training kunnen volgen met als thema ‘Culturele diversiteit binnen een veilige leeromgeving’. “Het resultaat is dat de weerbaarheid en handelingsvaardigheden tegen discriminatie en sociale uitsluiting zijn vergroot”, aldus het college.

Ook de kinderraad en gemeenteraadleden kregen gastlessen over inclusie. “Kinderraadsleden en raadsleden vertelden elkaar hun ideeën en tips over hoe het beter kan, op school en op het sportveld. De campagne ‘Pesten? Doe er wat aan!’ wordt gesteund door het campagnelied ‘Praat erover’ en een coole videoclip van the ATP-crew (Alphen Tegen Pesten), een initiatief van de Alphense kinderraad”, vertelt het college.

Toegankelijk Alphen aan den Rijn

“Het onderwerp toegankelijkheid is steeds vaker een thema bij beleidsvorming en projecten binnen onze organisatie”, begint het college. Een voorbeeld daarvan is de reconstructie van het Stadhuisplein: niet alleen is daar vergroend, ook is bij de aanleg van de bushaltes rekening gehouden met inwoners met een motorische of visuele beperking.

Het vergroten van de bewustwording op het thema binnen alle beleidsterreinen van de gemeente, als ‘lange-termijn investering’, heeft doorlopend aandacht. “In het najaar zijn stappen gezet om onze gemeente hoger te plaatsen op de ranglijst Toiletvriendelijke gemeente. Ondernemers zijn hierover in september benaderd en ook de toiletten onder gemeentelijk beheer worden onder de loep genomen”, vertelt het college.

Het college hoopt deze plannen voort te zetten zodat gemeente Alphen aan den Rijn in de toekomst nog inclusiever is.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.