Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeenten Woerden en Alphen aan den Rijn starten met pilot met volledig natuurlijk ophoogmateriaal

Op woensdag 21 oktober is op het werkterrein naast de Leeuwerikstraat in de Kanis, in samenwerking met producent Mycelco en ingenieursbureau Sweco, gestart met de pilot Mycobase als ophoogmateriaal. Met deze pilot wordt getest of het volledig natuurlijke ophoogmateriaal een goed alternatief is voor het ophogen van de openbare ruimte.

Met de start van deze pilot hopen de gemeenten Woerden en Alphen aan den Rijn twee vliegen in een klap te slaan: een BioBased en dus duurzaam ophoogmateriaal en een alternatieve inkomstenbron voor de boeren in het Groene Hart. De pilot wordt voor de helft gefinancierd door Het Groene Hart Werkt, het platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart.

Lichte ophoogmaterialen zijn de toekomst

Voor het stedelijk gebied proberen gemeenten in het Groene Hart de levensduur van hun weg te verhogen door gebruik te maken van lichtgewicht ophoogmaterialen (zoals EPS, een soort piepschuim). Deze materialen zijn tot nu toe niet duurzaam; ze zijn niet biologisch afbreekbaar en nauwelijks circulair. Mycobase bestaat uit natuurlijke grondstoffen, zoals lisdodde, riet en hout. Een schimmel zorgt ervoor dat het een geheel wordt, waaruit blokken gevormd worden. Tijdens de pilot worden de ingegraven blokken de komende zes maanden gemonitord om te weten te komen wat de effecten op het materiaal zijn als het langer in de grond ligt en of Mycobase zijn eigenschappen blijft behouden.

Mycobase biedt kansen voor boeren

Bodemdaling zorgt al jarenlang voor verzakkingen in steden en dorpen. Overheden zijn daarom op zoek naar oplossingen voor de bodemdalingsproblematiek in het veenweidegebied. Een van die oplossingen is het verhogen van de grondwaterstand. Gewassen groeien slecht op natte grond, koeien en landbouwvoertuigen zakken erin weg. Door heel Nederland wordt onderzoek gedaan om te kijken hoe er wél ‘geboerd’ kan worden op natte grond. Het verbouwen van ‘natte teelten’, zoals lisdodde en riet, biedt een mogelijke alternatieve bron van inkomsten. De blokken Mycobase bestaan voor ongeveer 40 procent uit riet en/of lisdodde en worden lokaal verbouwd. Als Mycobase inderdaad geschikt is als ophoogmateriaal, wordt de nu minimale vraag naar lisdodde en riet vergroot en biedt dit kansen voor boeren in veenweidegebied.

Oplossing voor ophogen openbare ruimte door bodemdaling

Door bodemdaling ontstaat schade aan wegen en waterleidingen breken. Ook in de openbare ruimte, zoals straten, pleinen en parken, zakt de bodem. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is van grote invloed op het werk en de financiën van de gemeenten. Ook inwoners ervaren overlast door water op straat na een flinke hoosbui of verzakkingen in de tuin. Met het experimenteren met Mycobase, hopen de gemeenten een duurzame oplossing te vinden voor het ophogen van de openbare ruimte.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Advertorial Onderwijs vandaag 17:09

25 jaar sportklassen bij het Scala College

In 1999 is het Scala College gestart met de sportklassen. Dit betekent dat dit schooljaar het 25-jarig jubileum wordt gevierd en dat was afgelopen week goed te merken op het Scala College. Het docententeam van Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft zich keihard ingezet om deze sportieve feestweek tot een succes te maken!

Politiek vandaag 16:17

Geen hulp in de huishouding meer voor 19 euro per maand

Het afschaffen van het abonnementstarief van 19 euro per maand voor hulp in de huishouding levert 1,5 miljoen per jaar op vanaf 2027. Tot nu toe betaalt gemeente Alphen aan den Rijn deze kosten. De Wmo-regeling huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk.

Overige vandaag 15:26

Dag van de Vluchteling gevierd met speciale bijeenkomst

Op 20 juni 2024, de Dag van de Vluchteling, bundelen Kwadraad, Participe, Friends for Friends, Mix Support en de Gemeente Alphen aan den Rijn hun krachten voor een bijzondere bijeenkomst. In Buurthuis De Mozaïek nodigen zij eenieder uit om samen de Dag van de Vluchteling te vieren. Een warme, multiculturele ontmoeting staat centraal, waarbij de nadruk ligt op het delen van verhalen, dromen, en het groeien als gemeenschap.

Sport vandaag 14:58

Girls-Only Basketball Clinic groot succes

'Basketball is een teamsport en je moet het samen doen, daar leer van hoe je met elkaar om moet gaan' en 'Goed de duimen achter de bal, anders krijg je hem tegen je neus', waren enkele van de tips die burgemeester Spies gaf aan de bijna dertig meiden die afgelopen zaterdag meededen aan de Girls-Only Basketball Clinic. De Clinic werd verzorgd door BV Alphia Tigers. Burgemeester Spies, zelf oud-basketballster bij BVA deed het welkomstwoord. “Basketball is een leuke sport, ik heb het altijd met plezier gedaan”, vertelde ze.

Politiek vandaag 14:43

Kinderboerderij Bospark wordt gesloten

Een van de kleine bezuinigingen op de gemeentelijke begroting is de voorgenomen sluiting van Kinderboerderij Bospark in 2026. De sluiting levert jaarlijks € 30.000 op.