John Brussel

Gemeenteraadsverkiezingen: ondernemers willen heldere economische visie en uitvoeringsagenda op regionaal niveau

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar pleiten de ondernemersverenigingen in Holland Rijnland voor een heldere economische visie en uitvoeringsagenda op regionaal niveau. "Alleen dan is een excellent ondernemingsklimaat mogelijk dat structureel kan bijdragen aan welvaart en welzijn in de regio."

Woensdagochtend hebben Martijn van Pelt (VNO-NCW Rijnland), Frank Ponsioen (namens VOA in het Rijnstreek Koepelberaad), Willem Heemskerk (Bedrijfsleven Bollenstreek) en Herbert Zilverentant (Koepel Leidse regio) namens zestien ondernemersorganisaties het verkiezingsmanifest van het bedrijfsleven overhandigd aan Liesbeth Spies burgemeester van Alphen aan den Rijn en portefeuillehouder Economie en Energie in het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland. 

Slimme keuzes

“De gemeenten in de regio Holland Rijnland moeten gezamenlijk slimme keuzes maken over waar we gaan wonen en werken, hoe we onze regio bereikbaar houden en hoe we de energietransitie vormgeven”, zegt Van Pelt. “Wij geven met dit verkiezingsmanifest alvast een voorzet.” Ondernemers zien de as Katwijk-Leiden-Alphen aan den Rijn als drager voor duurzame verstedelijking in Holland Rijnland. Investeringen in nieuwe woon- en werklocaties en de ontsluiting daarvan door middel van hoogwaardig openbaar vervoer zijn noodzakelijk. Alphen aan den Rijn als tweede stad van de regio verdient daarbij meer aandacht.

Woningbouw

Heemskerk: “In de regio worden heel veel nieuwe woningen gebouwd. Let daarbij op voldoende betaalbare woningen voor werknemers met een (v)mbo-opleiding. Zonder deze praktisch geschoolden worden bedrijven ernstig gehinderd in hun groeimogelijkheden. Bovendien moeten nieuwe woningbouwlocaties ontsloten worden."

Ponsioen: “Wij huldigen het motto: ‘eerst bewegen, dan pas bouwen’. Voor de bereikbaarheid van de regio is dit essentieel. Daarbij moet in de eerste plaats geïnvesteerd worden in de infrastructuur voor openbaar vervoer en fiets, maar ook voor de auto zijn uitbreiding en verbetering van wegen noodzakelijk. In het bijzonder de aanleg van de Bodegraven Boog tussen rijksweg A12 en provinciale weg N11.”

Bedrijventerreinen

In Holland Rijnland is er sprake van krapte op de bedrijventerreinenmarkt. Dit wordt versterkt door transformaties van bestaande bedrijventerreinen waar woningbouw nu in gemeentelijke plannen wordt opgenomen.

Zilverentant: “Lang niet alle bedrijvigheid laat zich combineren met wonen. Denk aan spelende kinderen tussen vrachtwagens of lawaai van maakindustrie. Wellicht kunnen bedrijven verhuizen, maar dan zijn er kwalitatief hoogwaardige alternatieve locaties nodig. Ook daarom is een heldere economische visie op regionaal niveau onontbeerlijk.”

Op de foto: de overhandiging van het manifest door (v.l.n.r.) Martijn van Pelt, Liesbeth Spies, (tweede rij) Frank Ponsioen, Willem Heemskerk en Herbert Zilverentant. 


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Sport gisteren 15:57

Voor de zomer meer duidelijkheid over nieuwe locatie TV Nieuwe Sloot

Eerder deze maand kreeg Tennisvereniging Nieuwe Sloot slecht nieuws: het racketcentrum kon niet vernieuwd worden. Sinds vorige week kan de vereniging weer wat optimistischer naar de toekomst kijken. Voor de zomer komt namelijk meer duidelijkheid over een nieuwe locatie.

Natuur, recreatie en reizen gisteren 13:45

Afronding Klimaatbos uitgesteld vanwege regenval

De afgelopen maanden is langs de N11 hard gewerkt aan het Alphense Klimaatbos. Hoewel de werkzaamheden op 28 maart afgerond hadden moeten zijn, is het Klimaatbos nog niet af. Dit vanwege weeromstandigheden.

Overige gisteren 11:32

Zuid-Holland overweegt centrumlinkse coalitie

Met Fred Teeven als verkenner en de grote winnaar van de verkiezingen, BoerBurgerBeweging, worden de verschillende mogelijke coalities voor een nieuw college in Zuid-Holland onderzocht. Woensdag maakte de verkenner bekend welke partijen als eerst met elkaar om de tafel gaan.