Josh Walet

Geschrapt Julianastraatfeest: College geeft toelichting regelgeving evenementen

De avond na de Alphense Jaarmarkt wordt traditiegetrouw een straatfeest georganiseerd. Dit jaar ging het echter niet door. Volgens de horecaondernemers was dit vanwege de regels waar organisatoren tegenwoordig aan moeten voldoen.

Raadslid F. Verloop van Forum van Democratie had naar aanleiding van het niet doorgaan van het straatfeest enkele vragen aan het college. “Wij willen graag weten welke regels er vanuit de gemeente werden gehanteerd voor het mogelijke straatfeest”, aldus Verloop.

Het college legt uit dat de regels die gehanteerd worden met betrekking tot de openbare orde en veiligheid bij de vergunningverlening vanaf 2017 onveranderd zijn. Dit jaar gelden dus dezelfde regels als tijdens de laatste vijf georganiseerde edities, laat het college weten. “Verder worden adviezen gevraagd bij de hulpdiensten (brandweer, politie, GHOR), de Omgevingsdienst Midden Holland en gemeentelijke adviseurs. De adviezen worden als voorschriften opgenomen in de evenementenvergunning”, aldus het college.

Bestemmingsplan

Alphen aan den Rijn heeft sinds 2020 het bestemmingsplan ‘Alphen Stad’. In dit plan staan bijvoorbeeld voorwaarden omtrent de maximale geluidsbelasting. “Op de vergunningsaanvraag van het laatste Julianastraatfeest van 26 april 2022 stonden hogere geluidsbelastingen dan zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan. De aanvraag was hierdoor in strijd met het geldende bestemmingsplan”, zo laat het college weten.

De organisatie van het Julianastraatfeest heeft daarom naast de evenementenvergunning ook een aanvraag omgevingsvergunning, ‘handelen in strijd met de ruimtelijke regels’, aan moeten vragen. “De eerdere edities van het Julianastraatfeest hebben voor 2020 plaatsgevonden en dus voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Alphen Stad’. Hierdoor was de aanvraag van een omgevingsvergunning bij eerdere edities niet nodig.”

Geschrapte evenementen

 Ook vroeg raadslid Verloop het college of veel evenementen geschrapt worden door toegenomen regelgeving. “Onze ervaring is dat er nauwelijks tot geen evenementen worden geschrapt door organisatoren vanwege de strengere regelgeving, omdat zij hierover tijdig en goed geïnformeerd worden en hierbij worden begeleid”, antwoordt het college.

Wel komt het soms voor dat een initiatief tussen het moment van het intakegesprek en het moment van de vergunningsaanvraag omvangrijker is geworden. Een evenement wordt dan in een hogere risicoklasse ingeschaald. “Wij moeten voor 1 november van het lopende jaar een overzicht van de risicovolle B en C evenementen voor het volgende jaar indienen bij de Veiligheidsregio Hollands Midden”, vertelt het college.

Als een initiatief ‘transformeert’ van risicoklasse kan het voorkomen dat dit niet meer toegevoegd kan worden aan de evenementenkalender van de veiligheidsregio. “Na coronatijd met langdurige druk op de hulpdiensten geldt sowieso dat een evenement zelfvoorzienend moet zijn qua beveiliging, EHBO, verkeersregelaars, e.d. Daarbij is het aanbod van deze diensten na corona afgenomen en zijn de kosten gestegen. Dit speelt mee voor sommige initiatiefnemers, waardoor zij toch besluiten om hun evenement geen doorgang te laten vinden”, licht het college toe.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.