GREEN gestart met sanering van oude NUON-terrein

Onlangs is men gestart met de sloop- sanering van het vroegere NUON-terrein, vlakbij het Alphense NS-station. Daarmee is een begin gemaakt met het saneren van de vervuilde bodem bij dit voormalige gasfabrieksterrein.

De bodemvervuiling die is ontstaan door de vroegere gasfabriek, waarmee de hele omgeving van gas werd voorzien, is als een geval van ernstige bodemverontreiniging te betitelen. Het belang is daarom groot om zaken zorgvuldig aan te pakken. Nadat GREEN in 2008 eigenaar werd van de grond en opstallen, heeft zij direct haar verantwoordelijkheid genomen; een intensief traject waarbij in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn werd opgetreden, volgde.

Aart Jan Verdoold: "De noodzaak om deze vervuilde grond te saneren voor de gemeente, deze ontwikkeling en de toekomst van Alphen, zagen wij direct onder ogen. Daarmee leg je niet alleen een nieuwe basis voor je gebouwen neer maar geef je ook de gemeente geschikte grond die tot in lengte van dagen goed bruikbaar is. Omdat we samen met gemeente en de provincie Zuid-Holland optreden hebben we op een constructieve manier te werk kunnen gaan. Daarnaast komt er ook een stuk complexiteit om de hoek kijken. Alvorens er met de sloop werd begonnen, moesten aansluitingen worden ontkoppeld wat aanzienlijk ingewikkelder is op een dergelijk energiedistributiepunt. Naast de ingewikkelde vergunningstrajecten was het pand nog in gebruik. Zo moesten contracten eerst nog worden beëindigd en deze met zittende huurders worden ontbonden. Direct na het vertrek van deze bewoners kon worden begonnen met het slopen van het pand. Aansluitend zal de grond worden gesaneerd, de verwachting is begin 2015 bruikbare grond te hebben."

De ontwikkeling aan de Prins Bernardlaan is onderdeel van een groter geheel. De totale ontwikkeling behelst een groter gebied: de oude Toor locatie, het voormalige tijdelijke busstation/Molenvlietkwartier en de voormalige NUON locatie zullen een nieuwe bestemming krijgen. Het is nog niet zeker wie de gebruiker van het oude NUON-terrein zal worden. "De ontwikkeling van de stationsomgeving is een van de speerpunten uit mijn portefeuille naast die van het Stadshart Lage Zijde. Met de start van de sloop en de sanering van het Nuon-terrein worden stappen voorwaarts gezet en daar ben ik blij mee. Het uiteindelijke doel is dat we van Alphen aan den Rijn een aantrekkelijke gemeente maken waar mensen graag wonen, werken, winkelen en/of recreëren. Een prettige en grote diversiteit in woonmilieus is hierbij een belangrijke voorwaarde", aldus wethouder Gerard van As.

GREEN beoogd een publieke functie voor het terrein, gezien de ligging en de bereikbaarheid met zowel auto als openbaar vervoer. Momenteel vinden er gesprekken plaats met een mogelijke exploitant. Men heeft een horeca/hotel functie voor ogen. GREEN heeft met de gemeente afgesproken, indien er eind 2015 nog geen exploitant voor het hotel is, partijen zullen kijken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningen. Hiertoe biedt het voorontwerp bestemmingsplan de ruimte.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek gisteren 21:08

Geen nieuwe sociale huurwoningen in centrum van Alphen-Stad

In de plannen voor nieuwbouwwoningen in het centrumgebied aan de Lage Zijde is geen plaats voor nog meer sociale huurwoningen. Van de vijfhonderd geplande woningen zijn er namelijk al tweehonderd gebouwd in de sociale huursector.

Advertorial Overige gisteren 19:31

Geld inzamelen voor KiKa

Op zaterdag 21 september wordt er een benefietavond gehouden in Bar Amsterdam om geld in te zamelen voor KiKa. Iedereen is van harte welkom om de avond bij te wonen!  

Politiek gisteren 16:06

Bouwactiviteiten Aarkadekwartier stand van zaken

De nieuwbouw op en bij het Aarplein en De Vest in het stadshart van Alphen aan den Rijn verloopt voorspoedig. Naar verwachting worden de woningen in fase 1 en 2 begin volgend jaar opgeleverd.

Sport gisteren 15:52

Open Alphens Zaalvoetbalkampioenschap

Het Scala College organiseert in samenwerking met Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek op woensdagmiddag 9 oktober het Open Alphens Zaalvoetbalkampioenschap.  

Advertorial Overige gisteren 15:07

Jaarmarkt bij Soos aan den Rijn

Natuurlijk doet Soos aan den Rijn iets leuks voor al hun bezoekers tijdens de Jaarmarkt op woensdag 18 september!