GroenLinks

GroenLinks: "Duurzame energie nú!"

GroenLinks zet zich al jaren in voor meer duurzame energie. "En gelukkig met succes! In de afgelopen jaren zijn er heel veel zonnepanelen op huizen en bedrijven bijgekomen. Ook zijn in Boskoop en Hazerswoude zonneweides aangelegd."

In de komende jaren volgen er meer, onder andere naast de Bosrand bij Alphen en op het ITC-terrein bij Boskoop. Maar waarom is het zo belangrijk dat we overstappen op duurzame energie? En wat kunnen we de volgende jaren doen om de overstap naar schone energie te versnellen? Kandidaat Erik van Zuylen legt dat hieronder uit.

Waarom is duurzame energie zo belangrijk?

"Het is code rood voor het klimaat. CO2-uitstoot zorgt ervoor dat de aarde snel warmer wordt. Dat merken we nu al aan het weer. Buien, hittegolven en stormen worden heftiger. Daardoor moeten we nu al ons best doen om overstromingen te voorkomen, te zorgen voor voldoende schoon drinkwater en is het op veel plekken niet uit te houden door de hitte in de zomer. Als het zo doorgaat dreigt ons land onleefbaar te worden, bijvoorbeeld omdat de zeespiegel veel te veel stijgt. We kunnen en moeten die klimaatverandering samen stoppen!"

"In de afgelopen jaren hoorden we vaak nog dat aardgas ook een schone energiebron zou zijn: ‘In Duitsland stappen ze juist over op aardgas!’ Helaas plukken we nu de wrange vruchten van dat beleid. Onze afhankelijkheid van gas uit Rusland maakt ons kwetsbaar. Prijzen stijgen snel door de huidige crisis. Ook om minder afhankelijk te worden van Putin en andere dictators is écht duurzame energie de enige optie."

Waarom is kernenergie geen oplossing?

"Ook kernenergie wordt vaak genoemd als alternatief. Helaas zien we op dit moment in Oekraïne hoe gevaarlijk kernenergie kan zijn, zeker in een dichtbevolkt gebied. Daarnaast heb je voor kernenergie uranium nodig, waardoor je toch weer afhankelijk bent van delfstoffen uit andere landen. Mochten er toch kerncentrales komen in Nederland dan gaat dat nog jaren duren, terwijl we nú meters moeten maken!"

Wat willen we dan wel?

  1. Besparen

"Energie die je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken. Daarom gaan we zowel nieuwe als bestaande huizen beter isoleren. Maar ook bijvoorbeeld schoner rijden en meer met de fiets en met het OV."

  1. Vol inzetten op zonne-energie

"Ook zonnepanelen moeten steeds meer de norm worden op daken van woningen en van bedrijven. Gelukkig verdienen die zich vanzelf terug. GroenLinks wil daarom dat we het vooral makkelijk en aantrekkelijk maken om zonnepanelen aan te schaffen. Ook moeten we stimuleren dat installatiebedrijven efficiënt kunnen werken, bijvoorbeeld door een hele straat of verschillende bedrijven met korting aan te sluiten. Deze bedrijven hebben vaak grote personeelstekorten. Hoe efficiënter zij kunnen werken hoe beter."

  1. Zonneweides

"Ook zonneweides zijn hard nodig. Daarbij willen we niet zomaar hele weilanden volleggen, maar vooral kijken naar slimme combinaties met andere functies. In Boskoop worden drijvende zonneweides ook gebruikt om overtollig water op te slaan. Bij de Bosrand wordt de zonneweide gecombineerd met extra natuur. Zo zijn deze weides juist een verrijking voor de omgeving."

  1. Windturbines

"Eén grote windturbine wekt even veel op als 11 tot 15 hectare zonneweide of 6250 zonnedaken. Met windturbines kunnen we dus echt meters maken. Daarnaast draaien windturbines juist als er minder zon is. Wind en zon vullen elkaar dus goed aan. Bij windtubines geldt: hoe hoger, hoe efficiënter. We zullen dus moeten kiezen tussen minder hoge of meer kleine windturbines. Natuurlijk is het heel belangrijk dat deze turbines niet te dicht bij woningen staan of op plekken waar veel vogels vliegen. Gelukkig is in de afgelopen jaren een groot milieu-onderzoek gedaan waaruit duidelijk naar voren komt welke plekken wél of juist níet geschikt zijn. Dat is een goede basis om het gesprek met elkaar aan te gaan en keuzes te maken."

  1. Groen gas

"Van groene reststromen zoals bermafval kun je groen gas maken. In Benthuizen gaat de Vermeulen-groep bijvoorbeeld waterstof maken van bermgras. Ook boer Jan van Dorp en Indaver produceren nu al groen gas. Meer groen gas produceren in onze regio is mogelijk, juist ook omdat er in onze gemeente veel landelijk gebied is."

  1. Energie opslaan

"Het energienet van Liander zit nu al overvol. Om het net niet te veel te belasten is het heel belangrijk dat zonne- en windenergie ook kan worden opgeslagen of slimmer verdeeld. Dat kan bijvoorbeeld door een (buurt-) batterij, door waterstof te produceren of door een lokaal energienet. De ondernemers op het ITC-terrein hebben bijvoorbeeld al concrete plannen voor zo’n lokaal net."

  1. Alternatieve warmte

"Zeker in grote wijken of bedrijventerreinen kunnen we veel winst boeken door warmte uit de bodem te halen (bodemwarmte of geothermie) of uit het water (aquatermie). De transitievisie warmte is de basis om deze mogelijkheden verder te onderzoeken in onze gemeente."

  1. Energie-armoede voorkomen

"Helaas wonen de inwoners met de laagste inkomens ook vaak in minder goed geïsoleerde huizen. Ook zijn de zuinigere apparaten duurder, waardoor veel mensen toch (noodgedwongen) kiezen voor goedkopere en minder zuinige apparaten. De gemeente moet deze gezinnen extra ondersteunen om wel hun huis te kunnen isoleren en zuinige apparaten te kunnen kopen."

  1. Alphenaren moeten kunnen profiteren

"Als windturbines of zonneweides worden aangelegd moeten de inwoners in onze gemeente kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld doordat de gemeente zelf mee-investeert, of doordat een lokale energie-coöperatie als Energiek Alphen meedoet."

Kunnen we samen het verschil maken?

"Het antwoord is gelukkig: ja! Maar de plannen hierboven kunnen alleen worden uitgevoerd als de gemeente samenwerkt met inwoners, bedrijven, sportverenigingen en andere organisaties. Dat doen we nu bijvoorbeeld al met de innovatiegroep van ondernemers die zoeken naar goede warmteoplossingen. Maar de komende jaren moet de gemeente nog veel meer de wijken in en naar bedrijven toe om samen naar slimme oplossingen te zoeken. Er is nog veel te doen voor een duurzame gemeente. GroenLinks staat ook de komende vier jaar weer klaar om zich daar vol voor in te zetten. In deze video vertel ik meer over onze groene plannen. Jouw stem telt. Stem 16 maart op GroenLinks!"


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Theater vandaag 12:50

Tweede bijeenkomst: verhalen delen uit het Rooie Dorp

Het Rooie Dorp in Alphen aan den Rijn is een markante plek vol verhalen die het waard zijn om verteld te worden. Parkvilla gaat samen met de bewoners deze verhalen laten zien in de vorm van een theaterstuk. 

Verkeer en vervoer vandaag 11:42

Nieuw plan voor tankstation en snellaadplekken langs N207

Ondernemer Peter van Eijk heeft plannen om langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden een nieuw tankstation te bouwen. Het onbemande TinQ-station komt bij de rotonde van de N207 en de Vriezenweg, aan de kant van Leimuiden.

Sport vandaag 09:26

Diede de Groot wint voor de vijfde keer Australian Open

Diede de Groot (26 jaar), rolstoeltennisster bij Nieuwe Sloot in Alphen, heeft haar zeventiende Grand Slam gewonnen. In de finale van de Australian Open speelde De Groot tegen de Japanse Yui Kamiji.