SUM Architecten
Advertorial Politiek plein

Herinrichting winkelcentrum De Ridderhof

Meer nog dan De Aarhof is winkelcentrum De Ridderhof dringend aan vernieuwing toe. De uitstraling is bepaald niet positief: de inrichting is gedateerd, veel winkels staan leeg, de parkeergarage is onhandig ingedeeld en er is veel achterstallig onderhoud. "Het is dan ook niet vreemd dat het winkelcentrum al geruime tijd kampt met een terugloop aan bezoekers."

Revitaliseren betaalbaar via woontoren

Recent is er een plan opgesteld voor het opknappen en revitaliseren van de Ridderhof door de Vereniging van Eigenaren, Hoogvliet Beheer en grooteigenaar Cairn. In dit plan wordt onder andere voorgesteld het Carmenplein, het Aïdaplein en de parkeergarage opnieuw in te richten. Het winkel­centrum wordt aangepast aan de moderne eisen, met onder andere nieuwe en duidelijker opgangen. De westpoot van de Ridderhof wordt ingekort en wordt vervangen door een woontoren. "Vanuit onze achterban zijn er vragen gesteld omtrent de bouw van deze woontoren. Niemand weet nog hoe het er precies uit gaat zien en de omwonenden willen graag tijdig betrokken worden. Een opmerking van de ontwikkelaar dat ‘omwonenden hier positief tegenover staan’ wordt door hen wat prematuur geacht", aldus de fractie van de ChristenUnie.

Tekst loopt door onder de afbeelding

ridderhof-bestaand-nieuw.png
Winkelcentrum De Ridderhof, met links de bestaande situatie en rechts de nieuwe situatie.

Voldoende parkeerplaatsen?

Het betaald parkeren is in 2020 al afgeschaft en zal in de nieuwe situatie niet weer worden ingevoerd.

Om het gebied als één geheel te laten functioneren, wordt voorgesteld het Carmenplein, het Aïdaplein en de parkeer­garage zodanig opnieuw in te richten, dat volledige uitwisse­ling tussen parkeerplaatsen voor winkels en voor woningen kan plaatsvinden. Wel heeft de ChristenUniefractie nadrukkelijk nagevraagd of het huidige aantal parkeerplaatsen in de buurt kan worden gehandhaafd in de nieuwe situatie. "Het is namelijk in de huidige situatie vaak al heel erg zoeken naar een plekje voor omwonenden."

Tijdens de raadsvergadering van 30 september heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor deze herinrichting van het openbaar gebied rond het winkelcentrum. Op deze wijze wil de gemeente het functioneren van de vernieuwde Ridderhof stimuleren.

Geld beschikbaar?

De ChristenUniefractie heeft tijdens deze raadsvergadering haar complimenten uitgesproken naar de initiatiefnemers voor het door hen opgestelde plan voor de revitalisering van De Ridderhof. "Op aangeven van de ChristenUnie zal het beschikbaar stellen van het geld definitief geregeld worden tijdens de behandeling van de begroting voor 2022 in de raads­vergadering van november. Zo kan het gebied rondom de Ridderhof meer als één geheel gaan functioneren."


Meer nieuws

Wonen en bouwen vandaag 11:37

Sloop gestart nieuwbouwlocatie SteekterOever Alphen aan den Rijn

Afgelopen week is de sloop gestart van de huidige opstallen op de SteekterOever-locatie aan de Steekterweg in Alphen aan de Rijn. Op deze plek zullen het komende jaar 25 luxe Oeverwoningen, Hofwoningen en Kadewoningen verrijzen. 

Advertorial Film vandaag 09:21

Film in Castellum: kom in de kerstsfeer met Love Actually!

De feestmaand staat voor de deur en hoewel Sinterklaas nog in het land is, kan Castellum niet wachten om helemaal in de kerstsfeer te komen. En hoe kan dat nu beter dan met een echte filmklassieker? Ter ere van het 20-jarig jubileum vertoont de bioscoop Love Actually opnieuw op het witte doek!

Advertorial Gezondheid en welzijn gisteren 17:07

Ga mee op zorgexpeditie: "Jouw avontuur in de zorg"

In de regio Zuid-Holland Noord groeit de vraag om naar nieuwe opleidingsmogelijkheden te kijken en hoe we de zorg voor onze ouderen kunnen blijven bieden. Een van de projecten binnen Avant is gericht op het opleiden van (nieuwe) zorgprofessionals door middel van landelijk erkende mbo-certificaten. Begin 2024 zijn nieuwe collega’s welkom in de zorg waarbij vooral rekening wordt gehouden met het welzijn van onze ouderen in de regio. Door een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding te volgen, kunnen werkenden en werkzoekenden met een mbo-certificaat direct aan de slag in een van de zorgorganisaties.