Alphens EV

Hoe het precies zit met het geld van EDBA

Voorzitter Erik Braun en programmadirecteur Joost Berkhout deden donderdagavond 11 juli erg hun best om de Alphense politiek mee te nemen in de financiën van de EDBA. Het meeste geld is echter niet voor EDBA zelf, maar voor subsidieregeling LEF.

Economic Development Board Alphen (EDBA) heeft bewust een zeer gedetailleerde jaarrekening. Desondanks zijn er raadscommissieleden die de jaarrekening schimmig vinden. "EDBA is  heel transparant", zegt voorzitter Erik Braun. "Zeker financieel, het is tenslotte gemeenschapsgeld."

LEF-subsidie
De LEF-subsidieregeling is bedoeld voor innovatieve projecten van lokale ondernemers. Het gaat om cofinanciering, dus zowel aanvragers als de gemeente dragen bij. De regeling is tijdens de economische crisis in het leven geroepen als onderdeel van het Economisch Actie Programma 2010-2013, maar blijkt nu als zodanig niet meer noodzakelijk. LEF had in totaal 2,4 miljoen euro te verdelen over een periode van vier jaar. Dit bedrag werd beheerd door EDBA. "EDBA heeft als vraag gekregen om na te denken over een advies voor een nieuwe regeling voor innovatieve ondernemers", zegt Braun. "Vervolgens zal zo’n regeling door de gemeente zelf worden uitgevoerd."

Citymarketing
Alphen Marketing wordt ondergebracht in een aparte stichting. Het budget is tot nu toe 125.000 euro. Hiervan worden zowel de citymarketeer als de onkosten als de activiteiten betaald. Dit budget is al verhoogd naar 600.000 euro en daarvan wordt 250.000 euro ingeleverd als bezuiniging. Alphen Marketing nieuwe stijl kost dan jaarlijks 350.000 euro. Daarnaast beheert Alphen Marketing ook een evenementenbudget van 200.000 euro per jaar.

EDBA nieuwe stijl
EDBA zoals het tot nu toe functioneerde heeft het Economisch Actie Programma vrijwel afgemaakt. "We zijn nu samen met Gouda de gemeente met de hoogste economische groei", meldt Berkhout.
EDBA nieuwe stijl als onafhankelijk adviesorgaan kost de gemeente jaarlijks 225.000 euro. Daarnaast beheert de gemeente 125.000 euro per jaar voor onderzoek en ondersteuning. Het budget van EDBA zelf zal gaan naar de programmadirecteur, secretariaat en administratie, vergaderkosten, inhuur extern advies, voorzitter platform, communicatie en eventuele onvoorziene kosten.

Op de foto: rechts Erik Braun en links Joost Berkhout


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek gisteren 18:22

Kledingbank gaat naar nieuw pand

De Alphense kledingbank gaat haar verkoopruimte verhuizen naar de buitenrand van winkelcentrum De Aarhof. De kleding zal in de komende twee jaar worden verstrekt vanuit het voormalige pand van Bart Smit in de bocht naast de Hema.

Politiek plein gisteren 17:42

Woonwagenlocatie Goudse Rijpad wordt uitgebreid, maar hoe?

Al langere tijd is er sprake van een uitbreiding van de woonwagenlocatie aan het Goudse Rijpad. Hoe dat gaat gebeuren is alleen nog niet duidelijk. Zo moet er nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden en is niet bekend of de twaalf nieuwe plaatsen voldoende zijn.

Werkzaamheden gisteren 16:59

Karel Doormanstraat woensdag afgesloten wegens bomenkap

Bomen zijn belangrijk. Toch zorgen ze soms voor overlast. Daarom zullen op woensdag 7 december vijf bomen gekapt worden in het 'Rooie' Dorp. De KarelDoormanstraat is die dag daarom afgesloten.

Politie en handhaving gisteren 16:08

Vuurwerk in brievenbus zorgt voor gat in deurmat

Oud en nieuw komt weer in zicht. Hierdoor is  vuurwerk weer makkelijker te krijgen. Sommige mensen gaan hier onnauwkeurig mee om, zo ook afgelopen weekend.