Hoe staat D66 dicht bij de inwoners van Alphen?

We pakken in dit interview door met twee voorbeelden bij het thema ‘dicht bij de kiezer staan door goed te luisteren.’ Als eerste voorbeeld noemde Gert van den Ham (lijsttrekker D66 Alphen aan den Rijn) de locatiediscussie over het tennispark TEAN.

Gert: “Ik ga heel kort terug naar wat er toen speelde. De Stichting Alphens Tennispark, toen de overkoepelende stichting van de tennisparken TEAN en Nieuwe Sloot, stond financieel aan de afgrond. Faillissement zou het einde betekenen van de beide tennisverenigingen in Alphen. Het college B&W kwam met een reddingsplan. De gemeente was bereid de schuld over te nemen van de Stichting onder voorwaarde dat de beide verenigingen zouden worden samengevoegd. Als locatie werd in dit plan het terrein van Nieuwe Sloot aangewezen. De TEAN-locatie zou vervolgens gebruikt gaan worden voor woningbouw. Het plan leidde tot twee erg boze tennisverenigingen, een buurt erom die in rep en roer was en heel veel verdrietige mensen. Kortom, het goed bedoelde reddingsplan van de gemeente viel niet goed! Er werd een petitie gestart om samenvoeging van beide verenigingen op het park van Nieuwe Sloot te voorkomen. Als D66 zijn we er gelijk ingesprongen door met de TEAN leden intensief in gesprek te gaan en goed te luisteren naar hun wensen. Uiteindelijk is het gelukt om met de juiste argumenten het oorspronkelijke plan van B&W van tafel te krijgen.”

Was er dan wel een alternatief? En welke rol speelde D66 daarin?

Gert: “Van tafel krijgen van het plan was één, maar er moest natuurlijk wel een nieuw plan komen. Uiteindelijk is er na constructief overleg met alle partijen een aangepast reddingsplan gepresenteerd. Het resultaat: de gemeente heeft de schuld van de Stichting overgenomen en is daarmee eigenaar van de banen geworden. De tennisverenigingen huren nu deze banen van de gemeente. Zowel Nieuwe Sloot als TEAN blijven zitten waar ze zaten en er komt een nieuwe bestemming voor een deel van het Nieuwe Sloot terrein (inclusief deel van de aanwezige hallen). Iedereen tevreden. En dat dankzij de inbreng van de leden van de tennisverenigingen. De politiek moet dus dicht bij de kiezers staan en goed luisteren naar de wensen van de bewoners. Ik vind dit een mooi voorbeeld van participatie. Onze slogan is: luister beter en overleg eerder!”

Als tweede voorbeeld kiezen we voor de weg door het mooie Zaanse Rietveld. Wat kan je daar in dit verband over vertellen?

Gert: “Het Zaanse Rietveld is een prachtig stuk groengebied, ook wel de groene longen van het Groene Hart genoemd. Het is al sinds 1648 onaangeroerd maar wordt bedreigd in diverse plannen van de Provincie, die een oplossing zoekt voor de hoge verkeerdruk in de driehoek Alphen, Zoetermeer en Boskoop. Er hebben al diverse varianten van dit plan op tafel gelegen. Maar bij iedere variant komt er sowieso door het Zaanse Rietveld een weg tussen Boskoop en Alphen voor ontsluiting via de N11. De rillingen lopen je over de rug bij de gedachte alleen al. Zo’n prachtig stuk groengebied, daar moet je niet aan willen komen! Het is natuurlijk niet zo moeilijk om vanachter je laptop een standpunt te bepalen en een reactie te geven.”

“Maar vanachter die laptop kom je niet ver. Zelf gaan kijken en met bewoners in gesprek gaan levert veel meer op. Dan pas ervaar je namelijk echt wat zo’n besluit betekent voor de bewoners en wat het effect ervan is op het gebied. Dus hebben wij als D66 fractieleden onze fietsen gepakt en zijn we door het Zaanse Rietveld gefietst om en met de bewoners in gesprek te gaan. Een van de mensen die wij bezochten had met plastic zakken een strook aangegeven van hoe zo’n weg er in het groen uit zou gaan zien. Dan schrik je echt. Dicht bij de bewoners staan, luisteren naar hoe zij bepaalde zaken ervaren en dan pas je standpunt bepalen. De kiezers mogen van mij aannemen dat wij, mede op basis van deze ervaringen, in de toekomst vaker voor zo’n aanpak kiezen. En laten we vooral hopen dat die weg dwars door het Zaanse Rietveld er niet komt.”


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Coronavirus in Alphen vandaag 15:22

Mobiel vaccinatieteam komt naar Moskee El Fath

Deze week staan er weer pop-up locaties in de regio van GGD Hollands Midden. Op vrijdag 3 december staat het mobiele vaccinatieteam bij Moskee El Fath in Alphen aan den Rijn.

Coronavirus in Alphen vandaag 14:29

GGD waarschuwt voor valse e-mails over verplichte boosterprik

Pas op voor valse e-mails uit naam van GGD GHOR Nederland. Daarvoor waarschuwt de GGD vandaag. Er zijn namelijk valse e-mails in omloop waarin staat dat elke senior in Nederland verplicht een boosterprik moet krijgen.