Hoe verkleint D66 Alphen aan den Rijn de afstand tussen politiek en kiezer?

In ons vorige interview gaf Gert van der Ham, lijsttrekker van D66 Alphen a/d Rijn, aan dat het hebben van vertrouwen in een goede aanpak belangrijker is dan het krijgen van applaus op ieder besluit. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar dan moet er wel sprake zijn van een bepaald niveau van vertrouwen bij de kiezer. Kiezers moeten ervanuit kunnen gaan dat de D66 fractie weet wat er leeft in de samenleving. Is dat wel zo? Je hoort namelijk steeds vaker dat de afstand tussen politiek en kiezer alleen maar als steeds groter wordt ervaren.

Gert: “Mag ik eerst ingaan op het begrip kiezer? Als je niet oppast, zou je dit uit kunnen leggen als ‘we zijn er alleen voor de mensen die op ons gestemd hebben’. Maar dat is te kort door de bocht.  Natuurlijk wil ik mij volop inzetten voor de mensen die op ons gestemd hebben, maar ik zit er ook om het zo goed mogelijk te doen voor de mensen die niet op ons gestemd hebben. Maar goed, over die afstand tussen inwoners en politiek. Ik hoor dat zelf natuurlijk ook. Ik denk echter wel dat dit probleem zich meer op landelijk politiek niveau afspeelt dan op gemeentelijk niveau. Wij proberen als D66 in ieder geval zo dicht mogelijk tussen de bewoners van Alphen te staan. Maar ook wij moeten blijvend extra ons best doen."

Hoe pakken jullie dat dan aan, zo dichtbij Alphenaren staan als mogelijk?

Gert: “In de nieuwe zittingsperiode gaan wij gebruik maken van kennis die aanwezig is bij onze achterban. We starten met de introductie van een klankbordgroep, een Denktank. De mensen in deze Denktank functioneren als klankbord voor de Raads- en Commissieleden. Afhankelijk van het onderwerp kent de Denktank een steeds wisselende samenstelling. Enerzijds weten de Raads- en Commissieleden zo nog beter wat er leeft onder bewoners en anderzijds kunnen ze op deze manier specialistische kennis tot zich nemen die zij wellicht zelf niet bezitten. We hopen dat we voldoende leden enthousiast kunnen maken om hierin zitting te nemen. Overigens zijn ook niet-D66-leden in zo’n klankbordgroep welkom; juist ook om te weten wat er buiten de D66 kring leeft. Mochten er nu al mensen zijn die geïnteresseerd zijn, stuur dan even een mailtje naar John Bosman.”

Heb je voorbeelden van acties uit de huidige zittingsperiode van D66 waaruit blijkt dat jullie volop tussen de mensen staan?   

Gert: “Er zijn heel veel onderwerpen te noemen waarbij wij een belangrijke rol speelden. Het werkterrein van een raadslid is natuurlijk heel breed, maar in grote lijnen zou je het kunnen opdelen in drie grote brokken. Dat zijn 1) kaders stellen, 2) controle en 3) volksvertegenwoordiging. Het dicht bij de mensen staan komt het best tot uiting in het brok volksvertegenwoordiging. Hoe dichter je bij de mensen staat, hoe beter je namens de bewoners kunt spreken en doen. Ik kan wel wat voorbeelden geven van onderwerpen die gespeeld hebben waarbij wij heel goed naar de bewoners hebben geluisterd.”

“Ik beperk me dan voorlopig even tot een viertal thema’s. Bij het thema Sport & Welzijn wil ik noemen de rol die wij gespeeld hebben bij de locatiediscussie over tennisvereniging TEAN. Voor het thema Groen was er zeer recentelijk natuurlijk een forse discussie gaande over de plannen voor een weg door het mooie Zaanse Rietveld-gebied. Bij Onderwijs is er onze sterke ambitie om hoger beroepsonderwijs naar Alphen te halen. En natuurlijk Jeugdzorg: wij hebben ons zeer sterk gemaakt voor het meer integreren van jeugdhulp in het onderwijs. Dit zijn allemaal onderwerpen waar wij ons - met resultaat - uitdrukkelijk voor hebben ingezet en dat zullen blijven doen.”


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Overige vandaag 17:57

Erfgoedfonds verleent subsidie voor herstel Gebouw Nabij

Onlangs is voor het Gebouw Nabij aan het Lauraplein 2 door de gemeente Alphen aan den Rijn een subsidie toegekend uit de pot van het Erfgoedfonds. De stad en de omgeving heeft er belang bij het aanzien van het gebouw in oude glorie te herstellen en te behouden voor het nageslacht, zo luidde het argument. 

Advertorial Overige vandaag 16:35

Vrijwilligersmarkt op 26 oktober in het gemeentehuis

Op dinsdagavond 26 oktober organiseert Tom in de buurt samen met het nieuwe Vrijwilligerspunt een Vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis Alphen aan den Rijn. Organisaties brengen hier hun vrijwilligersvacatures onder de aandacht. Inwoners worden uitgenodigd om mogelijkheden te verkennen en vrijwilliger te worden. Komen dus! 

Dronefotografie vandaag 15:18

Alphen vanuit de lucht: een oase van groen in het Prinses IreneBos

Vanuit de lucht ziet alles er net even anders uit. Daarom neemt de Alphense fotograaf Josh Walet ons elke zaterdag mee op reis door Alphen met zijn drone. Zo beleef je Alphen in vogelvlucht. Dit keer het Prinses IreneBos, een natuurgebied van maar liefst 24 hectare groot.

Alphens Restaurantweek 2021 vandaag 12:53

De beste Argentijnse gerechten eet je bij El Caballo

Van donderdag 28 oktober t/m zondag 7 november organiseren wij de najaarseditie van de Alphens Restaurantweek. Elf dagen lang serveren restaurants de lekkerste meergangen menu’s. Bij El Caballo geniet je van de lekkerste authentieke Argentijnse gerechten.

Politiek vandaag 11:46

Voortaan ook kiezen voor ja/ja sticker

De brievenbussen kunnen, als het aan de Alphense gemeenteraad ligt, voortaan worden voorzien van een ja/ja sticker. Daarmee geeft de bewoner aan graag al het drukwerk te ontvangen.