Hoe verkleint D66 Alphen aan den Rijn de afstand tussen politiek en kiezer?

In ons vorige interview gaf Gert van der Ham, lijsttrekker van D66 Alphen a/d Rijn, aan dat het hebben van vertrouwen in een goede aanpak belangrijker is dan het krijgen van applaus op ieder besluit. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar dan moet er wel sprake zijn van een bepaald niveau van vertrouwen bij de kiezer. Kiezers moeten ervanuit kunnen gaan dat de D66 fractie weet wat er leeft in de samenleving. Is dat wel zo? Je hoort namelijk steeds vaker dat de afstand tussen politiek en kiezer alleen maar als steeds groter wordt ervaren.

Gert: “Mag ik eerst ingaan op het begrip kiezer? Als je niet oppast, zou je dit uit kunnen leggen als ‘we zijn er alleen voor de mensen die op ons gestemd hebben’. Maar dat is te kort door de bocht.  Natuurlijk wil ik mij volop inzetten voor de mensen die op ons gestemd hebben, maar ik zit er ook om het zo goed mogelijk te doen voor de mensen die niet op ons gestemd hebben. Maar goed, over die afstand tussen inwoners en politiek. Ik hoor dat zelf natuurlijk ook. Ik denk echter wel dat dit probleem zich meer op landelijk politiek niveau afspeelt dan op gemeentelijk niveau. Wij proberen als D66 in ieder geval zo dicht mogelijk tussen de bewoners van Alphen te staan. Maar ook wij moeten blijvend extra ons best doen."

Hoe pakken jullie dat dan aan, zo dichtbij Alphenaren staan als mogelijk?

Gert: “In de nieuwe zittingsperiode gaan wij gebruik maken van kennis die aanwezig is bij onze achterban. We starten met de introductie van een klankbordgroep, een Denktank. De mensen in deze Denktank functioneren als klankbord voor de Raads- en Commissieleden. Afhankelijk van het onderwerp kent de Denktank een steeds wisselende samenstelling. Enerzijds weten de Raads- en Commissieleden zo nog beter wat er leeft onder bewoners en anderzijds kunnen ze op deze manier specialistische kennis tot zich nemen die zij wellicht zelf niet bezitten. We hopen dat we voldoende leden enthousiast kunnen maken om hierin zitting te nemen. Overigens zijn ook niet-D66-leden in zo’n klankbordgroep welkom; juist ook om te weten wat er buiten de D66 kring leeft. Mochten er nu al mensen zijn die geïnteresseerd zijn, stuur dan even een mailtje naar John Bosman.”

Heb je voorbeelden van acties uit de huidige zittingsperiode van D66 waaruit blijkt dat jullie volop tussen de mensen staan?   

Gert: “Er zijn heel veel onderwerpen te noemen waarbij wij een belangrijke rol speelden. Het werkterrein van een raadslid is natuurlijk heel breed, maar in grote lijnen zou je het kunnen opdelen in drie grote brokken. Dat zijn 1) kaders stellen, 2) controle en 3) volksvertegenwoordiging. Het dicht bij de mensen staan komt het best tot uiting in het brok volksvertegenwoordiging. Hoe dichter je bij de mensen staat, hoe beter je namens de bewoners kunt spreken en doen. Ik kan wel wat voorbeelden geven van onderwerpen die gespeeld hebben waarbij wij heel goed naar de bewoners hebben geluisterd.”

“Ik beperk me dan voorlopig even tot een viertal thema’s. Bij het thema Sport & Welzijn wil ik noemen de rol die wij gespeeld hebben bij de locatiediscussie over tennisvereniging TEAN. Voor het thema Groen was er zeer recentelijk natuurlijk een forse discussie gaande over de plannen voor een weg door het mooie Zaanse Rietveld-gebied. Bij Onderwijs is er onze sterke ambitie om hoger beroepsonderwijs naar Alphen te halen. En natuurlijk Jeugdzorg: wij hebben ons zeer sterk gemaakt voor het meer integreren van jeugdhulp in het onderwijs. Dit zijn allemaal onderwerpen waar wij ons - met resultaat - uitdrukkelijk voor hebben ingezet en dat zullen blijven doen.”


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Evenementen vandaag 13:27

De 20 van Ron: de voorbereiding van de eerste inschrijver Ron

De eerste inschrijving voor de editie van de 20 van Alphen in 2022 was van Alphenaar Ron Damstra (39). Met de openingsklassieker in het vooruitzicht, is dit een mooi moment om deze actieve hardloper eens te vragen naar zijn voorbereiding en hardloopervaring.

Blog Opinie vandaag 12:39

De kip en het ei

Het zijn roerige tijden. Eerst de coronacrisis, nu weer de wooncrisis. Maar we hebben een nieuwe regering (nou ja, nieuw?) die al de problemen gaat aanpakken. Toch?