Josh Walet

Intensiveringsvisie voor woningbouw in Alphen: welke locaties worden aangepakt?

Het intensiveringplan van de gemeente zal zorgen voor het vormgeven van de nieuwe Alphense stedelijkheid, verbeteren van de kwaliteit van het openbaar gebied, versterken sociale structuren en zorgen voor een betere benutting van huidige stedelijke voorzieningen. Waar de gemeente van plan is te bouwen en waarom lees je hier.

Ten eerste zijn er verschillende vormen van intensiveren en verdichting. Om een hogere dichtheid te geven aan locaties in Alphen aan den Rijn en dus meer woningen te creëren kan er compact laagbouw, middelhoogbouw, een combinatie van verschillende types, en hoogbouw geplaatst worden. Ook heeft de gemeente plannen om bepaalde plekken in Alphen te ontwikkelen om beter gebruik te maken van de bestaande voorzieningen. Voor vijf locaties in Alphen heeft de gemeente verschillende vormen van verdichting en ontwikkeling bepaald.

Integrale ontwikkelingszone

Het eerst gebied waar de gemeente zich op wil focussen is de integrale ontwikkelingszone. Deze loopt van de Gnephoek via de Rijnhaven-Oost en het stationsgebied naar het stadshart en Nieuwe Sloot. In deze zone zal de focus liggen op functiemenging: er zal ruimte zijn voor wonen, ontmoeten, verblijven maar ook ondernemen.

De reden dat functiemenging hier goed plaats kan vinden is vanwege de al bestaande voorzieningen zoals goed openbaar vervoer. Ook wordt er op deze plekken al ontwikkeld en zal het eenvoudiger zijn om te intensiveren. Door de toevoeging van hoogbouw zal er goed te zien zijn waar het bruisende gedeelte van Alphen is en waar men moet zijn om iets te doen.

Stedelijke assen

Ook de stedelijke assen worden aangepakt in het intensiveringsplan. De assen, de grote doorgaande wegen en openbaar vervoer netwerken, zorgen voor een betere bereikbaarheid in en naar Alphen. Deze wegen zijn ook verbonden met de integrale ontwikkelingszone. Het verbeteren en veilig inrichten van dit netwerk zal zorgen voor meer aantrekking naar de ontwikkelingszone. Ook zal er naast de wegen plaats zijn voor hoogbouw.

Knooppunten

De knooppunten in Alphen kunnen ook kansen bieden voor ontwikkeling. Knooppunten zijn plekken waar grote wegen samenkomen of waar overstap van transport mogelijk is. Als hier extra stedelijke functies plaatsvinden, zoals nieuwe voorzieningen, kunnen knooppunten uitgroeien tot sub-centra. Vanwege de goede bereikbaarheid naar de integrale ontwikkelingszone, maar ook daarbuiten, zijn deze locaties uitstekende plekken om uit te breiden doormiddel van verdichting. Een voorbeeld van verdichting en uitbreiding rondom een knooppunt is het stationsgebied. Hier worden veel woningen gebouwd maar komen ook nieuwe functies zoals horeca en bedrijven.

Stempelwijken

De gemeente wil zich ook richten op het ontwikkelen van de stempelwijken in Alphen. Deze gebieden, zoals het Ridderveld, zijn modelachtige wijken met vooral hoogbouw in de vorm van galerij flats. Om deze wijk terug te brengen naar ‘de menselijke maat’ wil de gemeente zich richten op een nieuwe vorm van bebouwing, georiënteerd op de openbare ruimte. Hierdoor zullen deze buitenruimtes intiemer aanvoelen wat zal zorgen voor betere sociale cohesie.

Acupunctuur

Verder focust het intensiveringsplan, naast specifieke gebieden, zich op ‘individueel kavelniveau verdichtingen’ om te zorgen voor meer woongelegenheden. Deze plannen kunnen op individueel initiatief ingevuld worden en vragen naast het creëren van woonadressen ook voor ruimtelijke kwaliteit. Het omgevingsplan onder de Omgevingswet, wat nog in ontwikkeling is, zal zorgen voor meer voorwaarden wat betreft de bouw zoals klimaat adaptieve en stedenbouwkundige voorwaarden.

Wil je weten hoe de gemeente de maatschappelijke uitdagingen aan wil pakken? Houd Alphens.nl dan in de gaten.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Blog Opinie gisteren 19:59

MINERVA Doekje voor het bloeden

De menstruatiemotie heeft het natuurlijk gehaald in de Alphense gemeenteraad. Oftewel er komt een pilot op middelbare scholen om gratis maandverband en tampons te verstrekken.

Politiek gisteren 17:26

Algemene Beschouwingen deze keer niet erg spannend

Voor het vaststellen van de begroting voor het komende jaar hebben de Alphense politieke partijen hun mening gegeven in de Algemene Beschouwingen. Donderdag 30 juni hebben de meeste fractievoorzitters hun mening gegeven.

Advertorial JA in de Horeca gisteren 17:13

Julia (19) zegt JA in de Horeca: “Wijn is mijn nieuwe passie geworden”

Al een jaar vind je Julia (19) in de bediening bij Wijnbar&Zo. Met veel plezier laat zij gasten kennismaken met de lekkerste wijnen. “Eigenlijk ben ik een soort personal assistant, want ik sta altijd klaar voor de gasten. Ik voel aan wat ze nodig hebben en bezorg ze een gezellige tijd. Het leukste is als ik ze kan verrassen!”

Blog Fase 2, lees je mee?! gisteren 16:41

Brick by brick

Steen voor steen is het laatste huis in het rijtje gesloopt. Afgepeld als een ui. Tijdens de sloop van het laatste huis heb ik de hele dag in de stress gezeten omdat ik aan het werk was (dus niet thuis). Gelukkig is alles goed gegaan.

Politiek plein gisteren 15:58

Toekomstvisie voor De Werf als broedplaats

Dit jaar nog komt er een toekomstvisie voor De Werf, waarin het uitgangspunt is opgenomen dat de locatie de functie van creatieve broedplaats moet hebben. Dat was de strekking van de overgenomen motie van GroenLinks tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op 30 juni.