Gemeente 8 jun. 2023 15:59

Gemeente onderzoekt ondermijning in buitengebied

In augustus 2022 heeft de Gemeente een onderzoek gestart naar ondermijning in het buitengebied. Dit onderzoek, waarbij 198 adressen zijn bezocht, is onlangs afgerond.

Gemeente 1 jun. 2023 17:30

Gespannen sfeer bij bijeenkomst tijdelijke huisvesting Steekterweg

Woensdagavond vond een informatiebijeenkomst over tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Steekterweg plaats. Dit omdat er onder bewoners onrust heerst over de locatie en de aantallen die opgevangen zullen worden. Het werd een verhitte avond.

Gemeente 24 mei 2023 15:47

Doelen Energieakkoord grotendeels buiten bereik

De Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn heeft onderzocht hoe het in Alphen staat met de uitvoering van het Energieakkoord dat in de regio Holland Rijnland is afgesloten en of de gemeente op koers ligt om de ambities in 2025 te realiseren. De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat een flink deel van de doelen niet gehaald gaan worden en heeft de aanbeveling gedaan om de inspanningen te vergroten.

Gemeente 19 mei 2023 12:29

Zonnepark Máximabrug al sinds 2021 buiten werking door schade: Gemeente onderzoekt oorzaak

In 2016 zijn de eerste zonnepanelen naast de Máximabrug opgeleverd. Drie jaar later werden er nog meer panelen geplaatst. In 2020 bleek dat de opbrengst niet aan de verwachtingen voldeed, en een jaar later is de productie volledig stilgevallen. Ondanks dat de gemeente hiervan op de hoogte was, is het zonnepark nog steeds buiten werking.

Gemeente 21 apr. 2023 14:48

Gemeenteraad neemt besluit over Dierenwelzijn

Vorig jaar dienden de politieke partijen; Nieuw Elan, VVD, GroenLinks, SP, ChristenUnie, D66, Lokaal Belang Alphen en het CDA een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn in. “Met dit initiatiefvoorstel bereiken wij dat het dierenwelzijn een volwaardige portefeuille wordt, ten behoeve van het welzijn van dieren en van mensen met dieren“, aldus Robert Blom (NE), initiatiefnemer van het genoemde initiatiefvoorstel.

Gemeente 28 feb. 2023 15:57

Gemeente Alphen aan den Rijn start met subsidie Actiefonds Armoede

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat starten met de subsidie Actiefonds Armoede. Met deze subsidie kunnen organisaties en inwoners die een activiteit willen organiseren, waarmee ze inwoners met (financiële) problemen kunnen helpen, een subsidie aanvragen.

Gemeente 23 feb. 2023 14:53

Gemeente: “Eerste 1,5 uur gratis parkeren in het centrum blijft”

Het Alphense college heeft afgelopen november besloten om de eerste 1,5 uur parkeren gratis te maken in de parkeergarages. Om dit te bekostigen zal een nog op te richten BIZ een financiële bijdrage leveren. Voor de oprichting van de BIZ konden bedrijven hun stem uitbrengen. 

Gemeente 2 feb. 2023 13:12

Gemeente stelt groot geldbedrag beschikbaar voor kadevervanging Aarkade

Al zo’n vijftien jaar is de gemeente Alphen aan den Rijn bezig met het ontwikkelen van Stadshart Lage Zijde. Naast het bouwen en vernieuwen van woningen op meerdere locaties zal ook de openbare ruimte aangepakt worden. Daarvoor heeft de gemeente ruim een miljoen opzij gezet.

Gemeente 1 feb. 2023 12:47

Gemeentesecretaris Peter Derk Wekx verlaat gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeentesecretaris/algemeen directeur Peter Derk Wekx verlaat na zeven jaar gemeente Alphen aan den Rijn. “Het zijn intensieve jaren geweest met veel mooie momenten en herinneringen. Ik dank iedereen voor het vertrouwen in mij en de goede samenwerking”, aldus Peter.