Gemeente 18 aug. 2011 11:50

Centrum krijgt flexibel bestemmingsplan

Gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan een nieuw bestemmingsplan Groot-Centrum. De basis vormt het vastleggen van de bestaande situatie, maar het is ook flexibel om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Zoals een nog sterkere centrumfunctie en de invulling van verschillende ontwikkellocaties. Op basis van inspraakreacties is het ontwerp bestemmingsplan op een paar punten gewijzigd.

Gemeente 15 aug. 2011 15:00

Extra e-laadpalen voor elektrische auto’s aanvragen in uw wijk

Het is nu ook mogelijk om als bewoner een extra oplaadpunt voor elektrisch vervoer dichterbij huis aan te vragen bij de gemeente. Al eerder zijn om het elektrisch vervoer te stimuleren, op drie centraal gelegen locaties in de gemeente e-laadpalen geplaatst. Gedurende de proef (van drie jaar) betaalt de gemeente de passen voor de eerste dertig aanvragers binnen de gemeente, zodat zij ‘gratis’ hun auto kunnen opladen.

Gemeente 6 aug. 2011 11:12

Alphen haalt weinig plastic op

Alphen heeft tot nu toe in 2011 veel minder plastic ingezameld dan haar buurgemeenten. Dat komt vermoedelijk omdat plastic huisafval in Alphen niet aan huis wordt opgehaald.

Gemeente 30 jul. 2011 10:58

600 overledenen ontvangen brief

De gemeente Alphen heeft per ongeluk een brief gestuurd aan zeshonderd overleden Alphenaren. Eerder deze maand verstuurde Alphen 12.500 brieven over het stopzetten van de AlphenPas.

Gemeente 19 jul. 2011 08:15

Alphen in middenmoot op 'woonlijst'

Alphen bezet plaats 215 op de ranglijst van het tijdschrift Elsevier en bureau Louter, dat alle gemeenten in Nederland beoordeelde op bewoonbaarheid. Alphen staat in de middenmoot.

Gemeente 16 jul. 2011 10:29

Website gemeente Alphen erg slecht

De website van de gemeente Alphen is een van de slechtsten van Nederland. Dat oordeelt de Accessibility Monitor, die jaarlijks de internetsites van alle gemeenten in Nederland beoordeelt.

Gemeente 5 jul. 2011 17:00

Startnotitie voor nieuw Wmo-beleid

Voor de periode 2012 tot en met 2015 is de gemeente wettelijk verplicht een nieuw beleidsplan op te stellen. De gemeenteraad heeft besloten een startnotitie voor deze beleidsontwikkeling vast te stellen. In april heeft een vertegenwoordiging van de gemeenteraad in een open gesprek een aantal kaderstellende uitspraken en vraagstukken gedaan. Deze zijn opgeschreven in de startnotitie.  Het college heeft de startnotitie nu vastgesteld. De gemeenteraad neemt nog een besluit over het stuk. Wanneer zij het stuk vaststellen, kan het participatietraject om te komen tot het nieuwe Wmo-beleid starten.

Gemeente 23 jun. 2011 13:10

Onderzoek brengt koopgedrag in beeld

Het winkel- en koopgedrag van de consument verandert voortdurend, onder meer door de opkomst van het online shoppen. Om goed op deze veranderingen in te kunnen spelen, is onderzoek naar het koopgedrag van de consument nodig. Gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel aan het koopstromenonderzoek op initiatief van de provincies Zuid Holland, Noord Holland en Utrecht. Wethouder economische zaken, Tseard Hoekstra, wil met het onderzoek het economisch functioneren van de stad nog beter in kaart te brengen.