Advertorial Politiek plein 28 feb. 2023 13:51

Visie van Nieuw Elan op regionale woonagenda

Nieuw Elan is groot voorstander van kwalitatief goede woningbouw, een goede verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen en een forse uitbreiding van de woningbouwprojecten. Dit geldt zowel voor wonen in de gemeente Alphen aan den Rijn als in de regio Holland-Rijnland.

Advertorial Politiek plein 24 feb. 2023 13:48

5 maart rondleiding door groene Gnephoekpolder

Zondagmiddag 5 maart organiseert GroenLinks Alphen aan den Rijn een rondleiding door de Gnephoekpolder. Het groen houden van de Gnephoekpolder is een belangrijk beslispunt bij de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. Tijdens de wandeling zal raadslid René Driesen uitleg geven over het polderlandschap en aangeven wat de gevolgen van woningbouw in dit gebied zouden zijn. 

Politiek plein 19 feb. 2023 11:03

Waterschapsverkiezingen: waar stem je voor?

Op 15 maart is het mogelijk om te stemmen tijdens de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Advertorial Politiek plein 9 feb. 2023 09:21

Benut je recht op minimaregelingen: avond vol ideeën

Op 25 januari organiseerden GroenLinks en PvdA Alphen aan den Rijn een gespreksavond voor organisaties en inwoners over het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen. De aanleiding hiervoor was dat veel mensen met een laag inkomen geen gebruik maken van deze regelingen om het inkomen aan te vullen.

Advertorial Politiek plein 19 jan. 2023 11:31

Nieuw Elan hecht waarde aan buitengebied

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een groot en prachtig buitengebied met veel uitdagingen. Denk aan stikstof, vergrijzing, transitie en klimaat. In 2021 is een onderzoek gedaan om deze uitdagingen in kaart te brengen. Aan de hand van het onderzoek en gesprekken met betrokkenen is een programma gemaakt om het buitengebied én haar inwoners een goede toekomst te bieden.

Advertorial Politiek plein 17 jan. 2023 10:50

Buurtbus weer een stapje dichterbij

De gewenste buurtbus in de hele gemeente Alphen aan den Rijn komt steeds dichter bij realisatie. Zaterdag 14 januari is een testrit gemaakt om de route en rijtijd te controleren. Initiatiefnemer Peter Versteeg reed uiteraard mee van Hazerswoude-Dorp naar Boskoop.

Advertorial Politiek plein 14 jan. 2023 11:59

Provinciaal lijsttrekker GroenLinks in Alphen aan den Rijn

Op zaterdagmiddag 21 januari komen Sinan Özkaya, lijsttrekker van GroenLinks Zuid-Holland, en Sita Dewkwalie, lijsttrekker voor Water Natuurlijk Rijnland, naar Alphen aan den Rijn. Op de nieuwjaarsborrel van de Alphense afdeling van GroenLinks zullen zij vertellen over de inzet voor de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Advertorial Politiek plein 5 jan. 2023 10:25

Terugblik op een jaar vol actie en vernieuwing

Rond de jaarwisseling is het goed om terug te kijken op de afgelopen 12 maanden. Een spannend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Advertorial Politiek plein 15 dec. 2022 16:39

Raad vroeg om hoogbouw, krijgt laagbouw

De gemeenteraad vroeg aan het college om een visie op hoogbouw. De stedenbouwkundige ambtenaren van Alphen aan den Rijn werden aan het werk gezet om zo’n visie op papier te zetten. Maar deze ambtenaren houden niet van hoogbouw. 

Politiek plein 6 dec. 2022 17:42

Woonwagenlocatie Goudse Rijpad wordt uitgebreid, maar hoe?

Al langere tijd is er sprake van een uitbreiding van de woonwagenlocatie aan het Goudse Rijpad. Hoe dat gaat gebeuren is alleen nog niet duidelijk. Zo moet er nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden en is niet bekend of de twaalf nieuwe plaatsen voldoende zijn.

Advertorial Politiek plein 3 dec. 2022 14:29

Inbreng ChristenUnie in debat over begroting

Op 3 november 2022 werd in de gemeenteraad de begroting voor 2023 besproken en het beleid dat hiermee gevoerd zal gaan worden. Dit beleid is samengevat in het uitvoeringsprogramma 'Zichtbaar en dichtbij' van de coalitiepartijen. Aan dit debat leverde de ChristenUnie-fractie een inhoudsvolle bijdrage.

Advertorial Politiek plein 29 nov. 2022 15:31

Raad stemt tegen meer sociale woningbouw

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besprak op de raadsvergadering eind november diverse beleidsstukken over woningbouw. GroenLinks pleitte samen met andere linkse partijen voor meer sociale huur- en koopwoningen, maar helaas stemde de meerderheid van de raad hier tegen.

Advertorial Politiek plein 26 nov. 2022 09:29

Oeververbinding niet in Boskoop Zuid

Bewoners van de Snijdelwijk in Boskoop kunnen opgelucht ademhalen: de schets van de oeververbinding in Boskoop Zuid hoort niet tot de varianten die verder worden onderzocht in het programma Beter Bereikbaar Gouwe. De komst van een brug of viaduct op deze locatie zou namelijk betekenen dat er een weg dwars door de wijk moest worden aangelegd.

Advertorial Politiek plein 10 nov. 2022 10:30

ChristenUnie staat stil bij Dag van de Mantelzorg

De meesten van jullie zullen wel weten wat een mantelzorger is. Zo wordt iemand genoemd die behoorlijk tot heel veel tijd besteedt aan het zorgen voor een hulpbehoevende buur, vriend, huisgenoot of familielid. Dat kan kort of soms heel lang duren.

Advertorial Politiek plein 3 nov. 2022 11:30

Budget voor het redden van erfgoed

GroenLinks dient tijdens de Alphense raadsvergadering van 3 november een motie in om in de voorjaarsnota 2023 incidenteel een bedrag van 1 miljoen euro te reserveren voor het strategisch aankopen van monumentale panden. Aanleiding hiervan is de onzekere toekomst van de Villa van Teylingen, een monumentaal pand in Boskoop.

Advertorial Politiek plein 22 okt. 2022 14:23

Stikstof in het Groene Hart 2 November 2022

Het CDA Alphen aan den Rijn ziet grote onzekerheid rond om de toekomst van het platteland. De kamerbrief over de gebied gerichte aanpak van 10 juni heeft veel los gemaakt in het land. Zo ook in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Advertorial Politiek plein 19 okt. 2022 14:59

Nieuw bestuur CDA gaat het SAMEN DOEN

Maandagavond 17 oktober stemde de algemene ledenvergadering van het CDA Alphen aan den Rijn in met de voorgestelde bestuurswisseling. Er werd afscheid genomen van Marly de Blaeij na vijf jaar voorzitterschap. De Blaeij was al jaren actief betrokken bij het CDA. 

Advertorial Politiek plein 19 okt. 2022 09:18

Buitenreclame in Alphen aan den Rijn aan banden?

GroenLinks Alphen aan den Rijn vraagt het college om te onderzoeken of er in de gemeente een einde kan komen aan buitenreclame voor zaken die schadelijk zijn voor onze inwoners en de wereld in het algemeen. GroenLinks denkt hierbij specifiek aan reclame voor kansspelen, fossiele brandstoffen en vlees. 

Advertorial Politiek plein 15 okt. 2022 13:01

Reactie GroenLinks op advies bouwen in de Gnephoek

Als GroenLinks zijn wij altijd tegen bouwen in de Gnephoek geweest. Wij koesteren het groen in de Gnephoek, de polder fungeert als een groene long tussen de bebouwing van Alphen Stad en Leiden.

Advertorial Politiek plein 25 sep. 2022 10:54

Studenten onderzoeken hoe inwonersparticipatie omhoog kan

Samen met gemeenteraadsleden gaan studenten van een hogeschool ideeën bedenken en uitvoeren om inwoners van Alphen aan den Rijn meer bij de lokale politiek te betrekken. Dat is het resultaat van de motie van GroenLinks en VVD die in de raadsvergadering van donderdag 22 september werd aangenomen. 

Advertorial Politiek plein 15 sep. 2022 14:41

Relus Breeuwsma (CDA) '100 dagen wethouder'

Als nieuwbakken wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn krijgt Breeuwsma regelmatig de vraag hoe het wethouderschap hem bevalt. In dit interview komen zijn ervaringen van deze eerste paar maanden aan bod.