Advertorial Politiek plein 29 nov. 2022 15:31

Raad stemt tegen meer sociale woningbouw

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besprak op de raadsvergadering eind november diverse beleidsstukken over woningbouw. GroenLinks pleitte samen met andere linkse partijen voor meer sociale huur- en koopwoningen, maar helaas stemde de meerderheid van de raad hier tegen.

Advertorial Politiek plein 26 nov. 2022 09:29

Oeververbinding niet in Boskoop Zuid

Bewoners van de Snijdelwijk in Boskoop kunnen opgelucht ademhalen: de schets van de oeververbinding in Boskoop Zuid hoort niet tot de varianten die verder worden onderzocht in het programma Beter Bereikbaar Gouwe. De komst van een brug of viaduct op deze locatie zou namelijk betekenen dat er een weg dwars door de wijk moest worden aangelegd.

Advertorial Politiek plein 10 nov. 2022 10:30

ChristenUnie staat stil bij Dag van de Mantelzorg

De meesten van jullie zullen wel weten wat een mantelzorger is. Zo wordt iemand genoemd die behoorlijk tot heel veel tijd besteedt aan het zorgen voor een hulpbehoevende buur, vriend, huisgenoot of familielid. Dat kan kort of soms heel lang duren.

Advertorial Politiek plein 3 nov. 2022 11:30

Budget voor het redden van erfgoed

GroenLinks dient tijdens de Alphense raadsvergadering van 3 november een motie in om in de voorjaarsnota 2023 incidenteel een bedrag van 1 miljoen euro te reserveren voor het strategisch aankopen van monumentale panden. Aanleiding hiervan is de onzekere toekomst van de Villa van Teylingen, een monumentaal pand in Boskoop.

Advertorial Politiek plein 22 okt. 2022 14:23

Stikstof in het Groene Hart 2 November 2022

Het CDA Alphen aan den Rijn ziet grote onzekerheid rond om de toekomst van het platteland. De kamerbrief over de gebied gerichte aanpak van 10 juni heeft veel los gemaakt in het land. Zo ook in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Advertorial Politiek plein 19 okt. 2022 14:59

Nieuw bestuur CDA gaat het SAMEN DOEN

Maandagavond 17 oktober stemde de algemene ledenvergadering van het CDA Alphen aan den Rijn in met de voorgestelde bestuurswisseling. Er werd afscheid genomen van Marly de Blaeij na vijf jaar voorzitterschap. De Blaeij was al jaren actief betrokken bij het CDA. 

Advertorial Politiek plein 19 okt. 2022 09:18

Buitenreclame in Alphen aan den Rijn aan banden?

GroenLinks Alphen aan den Rijn vraagt het college om te onderzoeken of er in de gemeente een einde kan komen aan buitenreclame voor zaken die schadelijk zijn voor onze inwoners en de wereld in het algemeen. GroenLinks denkt hierbij specifiek aan reclame voor kansspelen, fossiele brandstoffen en vlees. 

Advertorial Politiek plein 15 okt. 2022 13:01

Reactie GroenLinks op advies bouwen in de Gnephoek

Als GroenLinks zijn wij altijd tegen bouwen in de Gnephoek geweest. Wij koesteren het groen in de Gnephoek, de polder fungeert als een groene long tussen de bebouwing van Alphen Stad en Leiden.

Advertorial Politiek plein 25 sep. 2022 10:54

Studenten onderzoeken hoe inwonersparticipatie omhoog kan

Samen met gemeenteraadsleden gaan studenten van een hogeschool ideeën bedenken en uitvoeren om inwoners van Alphen aan den Rijn meer bij de lokale politiek te betrekken. Dat is het resultaat van de motie van GroenLinks en VVD die in de raadsvergadering van donderdag 22 september werd aangenomen. 

Advertorial Politiek plein 15 sep. 2022 14:41

Relus Breeuwsma (CDA) '100 dagen wethouder'

Als nieuwbakken wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn krijgt Breeuwsma regelmatig de vraag hoe het wethouderschap hem bevalt. In dit interview komen zijn ervaringen van deze eerste paar maanden aan bod.

Advertorial Politiek plein 14 sep. 2022 16:16

Hoe gaat het college de klimaatdoelen halen?

GroenLinks heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over hoe zij de afgesproken klimaatdoelen gaat realiseren. De partij verwijst hierbij naar het vastgestelde Alphense Duurzaamheidsprogramma, de afspraken in de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) en het nationale klimaatakkoord, inclusief de doelen voor 2030. 

Advertorial Politiek plein 10 sep. 2022 14:09

GroenLinks roept gemeente op tot duidelijke taal

GroenLinks Alphen aan den Rijn heeft schriftelijke vragen ingediend over begrijpelijke overheidscommunicatie. De partij deed dit op 8 september, de internationale dag van Alfabetisering en de start van de Week van het Lezen en Schrijven.

Advertorial Politiek plein 4 jul. 2022 12:34

Extra inzet voor arbeidsparticipatie

Wethouder Anouk Noordermeer heeft toegezegd dit jaar met een ambitieus plan te komen om de arbeidsparticipatie in Alphen aan den Rijn te vergroten. Dit deed ze in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op 30 juni, naar aanleiding van een amendement dat GroenLinks en PvdA hierover indienden.

Advertorial Politiek plein 1 jul. 2022 15:58

Toekomstvisie voor De Werf als broedplaats

Dit jaar nog komt er een toekomstvisie voor De Werf, waarin het uitgangspunt is opgenomen dat de locatie de functie van creatieve broedplaats moet hebben. Dat was de strekking van de overgenomen motie van GroenLinks tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op 30 juni.

Advertorial Politiek plein 1 jul. 2022 13:54

Marjon Verkleij CDA-lijsttrekker voor waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap van Rijnland

Afgelopen maart zwaaide Marjon Verkleij af als raadslid en fractievoorzitter van CDA Alphen aan den Rijn. In haar laatste raadsvergadering ontving Verkleij daarvoor een koninklijke onderscheiding. Een definitief afscheid van de politiek blijkt het niet te zijn: Verkleij is op 30 juni gekozen als CDA-lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Advertorial Politiek plein 20 jun. 2022 11:19

GroenLinks presenteert alternatief plan voor bebouwing Gnephoek

GroenLinks Alphen aan den Rijn heeft een alternatief plan voor woningbouw in de gemeente gedeeld met de lokale gemeenteraad, de Provinciale Staten van Zuid-Holland, en de Tweede Kamer. Dit plan is een antwoord op het voorstel uit het in mei gepresenteerde coalitieakkoord in de gemeente om grote delen van de Gnephoekpolder en de Vrouwgeestpolder te bebouwen.

Advertorial Politiek plein 10 jun. 2022 10:37

Floris Out van CDA Alphen had als jongste raadslid gehoopt op ‘sexyer’ onderwerp

Floris Out had donderdag in de raadsvergadering zijn maidenspeech (eerste speech voor de raad) over de busconcessies in de provincie Zuid-Holland. De raad sprak over de voorwaarden waaronder openbaar vervoerpakketten aan een vervoerder worden gegund. Out maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om alle jongeren die geslaagd zijn te feliciteren en het belang van goed OV voor jong en oud te benadrukken.

Advertorial Politiek plein 25 mei 2022 16:12

Het is een droombaan en een hondenbaan!

Dat waren de laatste woorden van Kees van Velzen in zijn functie als wethouder. Want politiek is een prachtig vak, maar je krijgt ook altijd een boel kritiek en tegenwoordig steeds meer bagger over je heen. Want hoezeer je ook je best doet en mooie resultaten bereikt, je kunt nooit iedereen tevreden stellen.

Advertorial Politiek plein 20 mei 2022 12:30

Relus Breeuwsma (39) wethouder voor CDA in Alphen aan den Rijn

Donderdag presenteerde de coalitie van Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 het akkoord ‘Zichtbaar en dichtbij: Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente’. Langs dit programma zal het nieuwe college van burgemeester en wethouders uitvoering geven aan ambities op het terrein van onder meer woningbouw, duurzaamheid, financiën en het beheer van de openbare ruimte. 

Blog Politiek plein 6 apr. 2022 00:14

Zo komt er niks van terecht André

In het laatste coalitieprogramma en in bijna alle partijprogramma’s staat het vet gedrukt: we moeten burgers meer bij de gemeente betrekken.