Advertorial Politiek plein 12 nov. 2021 18:39

GroenLinks tegen gratis parkeren vanuit OZB

Gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn: ja of nee? Omdat de meningen in de coalitie van GroenLinks, Nieuw Elan en CDA hierover verdeeld zijn komt dit heikele punt als bespreekstuk naar voren in de gemeenteraadsvergadering, hoogst waarschijnlijk op 25 november. GroenLinks heeft een helder standpunt: niet aan beginnen. In de commissievergadering van 11 november zette GroenLinks commissielid Max van Lent uiteen waarom niet.

Advertorial Politiek plein 11 nov. 2021 13:48

GroenLinks lanceert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

De kandidatenlijst van GroenLinks Alphen aan den Rijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is vastgesteld. De lijst, onder aanvoering van lijsttrekker José Huls, laat volgens GroenLinks een mooie mix zien tussen leeftijden, genders, interesses en plaatsen van herkomst. In de top tien zien we zowel bekende als nieuwe gezichten.

Advertorial Politiek plein 4 nov. 2021 09:48

CDA raadslid Vanessa Scholtens stapt over naar VVD

Vanessa Scholtens heeft per direct de fractie van CDA Alphen aan den Rijn verlaten. Zij kan zich niet vinden in haar positie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Scholtens sluit zich aan bij de VVD.

Advertorial Politiek plein 1 nov. 2021 14:50

GroenLinks: "Bouw betaalbare woningen op bedrijventerreinen en Noordrand"

GroenLinks wil meer betaalbare woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn, op locaties waar dat niet ten koste gaat van het groene landschap. Er zijn volgens de partij voldoende opties waarbij de polder niet wordt volgebouwd en het Groene Hart wordt gespaard. 

Advertorial Politiek plein 28 okt. 2021 14:36

D66 Alphen aan den Rijn is tegen gratis parkeren in centrum

D66 is tegen de invoering van de eerste anderhalf uur gratis parkeren in het stadscentrum en de verbinding die is gelegd met de Onroerend Zaak Belasting. Als uitruil zal de OZB voor winkeliers worden verhoogd.

Advertorial Politiek plein 22 okt. 2021 11:26

Hoe staat D66 dicht bij de inwoners van Alphen?

We pakken in dit interview door met twee voorbeelden bij het thema ‘dicht bij de kiezer staan door goed te luisteren.’ Als eerste voorbeeld noemde Gert van den Ham (lijsttrekker D66 Alphen aan den Rijn) de locatiediscussie over het tennispark TEAN.

Advertorial Politiek plein 20 okt. 2021 14:13

Herinrichting winkelcentrum De Ridderhof

Meer nog dan De Aarhof is winkelcentrum De Ridderhof dringend aan vernieuwing toe. De uitstraling is bepaald niet positief: de inrichting is gedateerd, veel winkels staan leeg, de parkeergarage is onhandig ingedeeld en er is veel achterstallig onderhoud. "Het is dan ook niet vreemd dat het winkelcentrum al geruime tijd kampt met een terugloop aan bezoekers."

Advertorial Politiek plein 8 okt. 2021 12:11

Goed nieuws: nieuwe woningen aan de Zaagmolenweg en ‘s-Molenaarshoek

Vorig jaar diende Jeroen van Gool (CDA) met brede steun van de hele raad het initiatiefvoorstel tijdelijke woningbouw voor starters en alleenstaanden in. “Tijdelijk”, omdat deze snel gerealiseerd kunnen worden op plekken die eigenlijk helemaal niet bestemd zijn voor woningbouw. "Zo kunnen wij de tijd die nodig is om permanente woningbouw te realiseren overbruggen."

Advertorial Politiek plein 7 okt. 2021 12:06

Hoe verkleint D66 Alphen aan den Rijn de afstand tussen politiek en kiezer?

In ons vorige interview gaf Gert van der Ham, lijsttrekker van D66 Alphen a/d Rijn, aan dat het hebben van vertrouwen in een goede aanpak belangrijker is dan het krijgen van applaus op ieder besluit. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar dan moet er wel sprake zijn van een bepaald niveau van vertrouwen bij de kiezer. Kiezers moeten ervanuit kunnen gaan dat de D66 fractie weet wat er leeft in de samenleving. Is dat wel zo? Je hoort namelijk steeds vaker dat de afstand tussen politiek en kiezer alleen maar als steeds groter wordt ervaren.

Advertorial Politiek plein 5 okt. 2021 10:58

Nieuw ontwerp voor kruispunt Hazerswoude-Dorp

Eindelijk: aan de vervelende en onveilige situatie op het kruispunt van de Dorpsstraat en de N209 in Hazerswoude-Dorp komt een einde! Al jarenlang staan veel mensen dagelijks vast rond het kruispunt.

Advertorial Politiek plein 23 sep. 2021 15:48

SP dient motie in om opkoopbescherming in te voeren in Alphen

De Alphense fractie van de SP dient een motie in om de opkoop van huizen door beleggers en vastgoedhandelaren in de gemeente aan banden te leggen. Dit wil de SP bereiken door het invoeren van de zogenaamde ‘opkoopbescherming’.

Advertorial Politiek plein 22 sep. 2021 12:24

Maak kennis met Gert - de lijsttrekker van D66 Alphen a/d Rijn

De komende weken kijkt de D66 fractie op Alphens.nl terug op een aantal belangrijke onderwerpen en besluiten die in de huidige zittingsperiode van de Gemeenteraad aan de orde zijn geweest. Aansluitend daarop komen de D66 plannen voor de nieuwe zittingsperiode na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voorbij. We gaan de komende weken hierover in gesprek met de huidige fractievoorzitter en lijsttrekker voor de verkiezingen 2022 van D66, Gert van den Ham.

Advertorial Politiek plein 14 sep. 2021 09:50

CDA Alphen gaat met deze top-12 kandidaten voor de grootste partij van Alphen

Op 13 september heeft de Algemene Ledenvergadering van het CDA Jeroen van Gool (41) als de nieuwe lijsttrekker en de overige kandidaten voor de top 12 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gekozen. Opvallend is de mix van vernieuwing&ervaring, man&vrouw, stad&dorpen, ondernemers&onderwijzers, volksvertegenwoordigers&beleidsmakers.

Advertorial Politiek plein 8 sep. 2021 15:13

Een D66 terug- en vooruitblik

Kijkend naar de afgelopen zittingsperiode van de Gemeenteraad, stelt de fractie van D66 dat zij bij veel initiatieven, kritische beschouwingen, ideeën en veranderingen is betrokken. Vaak zelfs in een initiërende rol. “Veel van die initiatieven hebben uiteindelijk geleid tot een goed resultaat voor Alphen en haar bewoners. Uiteraard zijn wij daar trots op!” Voor Alphenaren is echter niet altijd duidelijk wie aan de wieg van dit bereikte resultaat heeft gestaan.

Advertorial Politiek plein 6 sep. 2021 11:39

Het trauma van de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn

Na jaren steggelen is het deze zomer eindelijk gelukt: de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn heeft een contract met de gemeente voor hun wijkcentrum. Inmiddels zijn de eerste activiteiten in het gebouw gestart. Zaterdag 4 september was bovendien de onthulling van het Molukse monument, als eerbetoon aan de eerste en tweede generatie Molukkers in Nederland. René Driesen, fractievoorzitter van GroenLinks Alphen aan den Rijn, was als eregast uitgenodigd om de onthulling bij te wonen. Hij betoogt waarom het voor de Alphense politiek zo belangrijk is om zich solidair te tonen met de Molukse gemeenschap.

Advertorial Politiek plein 18 aug. 2021 13:35

Groenlinks in gesprek: Gouwsluis

Op zaterdag 7 augustus ging GroenLinks Alphen aan den Rijn in gesprek met de bewoners van de Nieuwedijk, Prinsenlaan en Prins Hendrikstraat.

Advertorial Politiek plein 28 jun. 2021 16:43

Invoering woonplicht

In de raadsvergadering van 3 juni werd onder andere gesproken over het verzoek van de ChristenUnie-fractie aan burgemeester en wethouders om te onderzoeken of in Alphen een woonplicht kan worden ingevoerd voor kopers van (koop- en huur)woningen.