Politiek 16 jul. 2021 16:45

Gemeenteraad voor uitbesteden theater Castellum

Ondanks twijfels en bezwaren gaat de aanbesteding van de functie van Theater Castellum gewoon door. Er zijn twee commerciële partijen die belangstelling hebben, maar zij voldoen niet aan alle eisen. "Als er uiteindelijk geen geschikte kandidaat is, kan de huidige BV weer in beeld komen", aldus wethouder Erik van Zuylen.

Politiek 16 jul. 2021 15:57

Cultuurvisie wordt integraal en er komt een Alphense canon

De Kunst en Cultuurvisie 2021-2030 is door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn met algemene stemmen vastgesteld. Toegevoegd zijn opdrachten voor wethouder Erik van Zuylen om de visie integraal aan te sluiten op verwante visies en om een Alphense canon voor te bereiden.

Politiek 16 jul. 2021 13:26

Gesteggel met provincie over woningbouw Gnephoek duurt voort

Na de motie in de Tweede Kamer heeft de gemeente nog geen goed gesprek gehad met het ministerie en de provincie Zuid-Holland over woningbouw in de polder Gnephoek. Wel is er een briefwisseling tussen provincie en gemeente over de meningsverschillen. De Alphense gemeenteraad heeft donderdag 16 juli besloten om een debat over de plannen te houden.

Politiek 16 jul. 2021 12:15

Kinderraad neemt afscheid van Alphense gemeenteraad

Voor het begin van de raadsvergadering van donderdag 15 juli nam de kinderraad met een brief afscheid van de volwassen gemeenteraad. Marijse en Star lazen de brief voor namens de kinderburgemeester, de kinderwethouders en de kinderraadsleden.

Politiek 15 jul. 2021 21:35

Raad akkoord met 5,5 miljoen voor parkeergarage Aarhof

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is akkoord gegaan met een investeringskrediet voor eventuele aankoop van een nieuw te bouwen parkeergarage op een vernieuwde Aarhof. De raad is het eens met wethouder Gerard van As dat alle parkeergarages in handen zouden moeten zijn van de gemeente.

Politiek 10 jul. 2021 13:20

Status aparte voor Kaju Putih

Het Molukse wijkcentrum Kaju Putih is onlangs uit het beleid voor dorps- en buurthuizen gehaald. Daarmee wordt voldaan aan de oorspronkelijke afspraak tussen vertegenwoordigers van de Molukse wijk en het gemeentebestuur. De VVD wil weten waarom dit is.

Politiek 9 jul. 2021 18:43

Alsnog 5,5 miljoen euro reserve voor parkeergarage Aarhof

De gemeenteraad moet op donderdag 15 juli een besluit nemen over het beschikbaar stellen van 5,5 miljoen euro. Deze zijn bestemd voor een eventuele aankoop van een nieuwe parkeergarage voor bewoners van de torenflats op winkelcentrum De Aarhof.

Politiek 9 jul. 2021 18:02

Onderzoek naar woningen bij Euromarkt

De eigenaren in en rond de Euromarkt, inclusief het Taurogebouw, willen samen met de gemeente Alphen aan den Rijn onderzoeken of het mogelijk is om op of bij de bestaande retail woningen te bouwen. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten.

Politiek 9 jul. 2021 14:07

Kunst en Cultuurvisie goed ontvangen door Raad

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is blij met de Kunst en Cultuurvisie. Het document biedt veel aanknopingspunten als basis voor het beleid in de komende jaren. Wel hebben verschillende fracties suggesties om een aantal zaken nog beter op te pakken.

Politiek 6 jul. 2021 17:33

Bouwen op de hoek van Rijnhaven en Hoorn

Een nieuw bouwplan wordt ontwikkeld voor de hoek van de Rijnhaven, naast de Rijnhavenbrug, en de Hoorn. Een aantal bedrijven hier wordt gesloopt waardoor een locatie ontstaat die wordt ingezet voor een combinatie van wonen en werken.

Politiek 6 jul. 2021 16:39

Vernieuwde subsidieregeling groene tuin en groen dak

De subsidieregeling om tuinen en daken klimaatvriendelijk, oftewel groen, te maken wordt verlengd. Ook is een aantal verbeteringen aangebracht: zo geldt de regeling nu ook voor nieuwbouw en komen alleen natuurlijke materialen in aanmerking voor subsidie.

Politiek 6 jul. 2021 16:07

Duurzaamheidsfonds naar ruim 5 miljoen euro

De duurzaamheidsleningen in Alphen aan den Rijn zijn een groot succes. Veel inwoners maken gebruik van leningen vooral voor de aanschaf van zonnepanelen. Om meer inwoners gebruik te laten maken van het fonds moet het met 1.5 miljoen euro worden aangevuld naar 5.25 miljoen euro.

Politiek 2 jul. 2021 10:01

Algemene beschouwingen gemeenteraad Alphen aan den Rijn

Voor het eerst na lange tijd werd de gemeenteraadsvergadering donderdag 1 juli weer in de Raadzaal gehouden. De Alphense raad vergaderde over de jaarstukken van 2020, de voorjaarsnota van 2021 en de kadernota voor 2022. Zoals altijd werden eerst de algemene beschouwingen van de fracties gegeven.

Politiek 29 jun. 2021 16:04

Nieuwe rotonde in N209 kan opschuiven naar zuiden

De N207-zuid is en blijft een lastige opgave. Wellicht nog belangrijker is het wegnemen van overlast in Hazerswoude-Dorp. Uit onderzoek blijkt nu dat de geplande rotonde Weidelanden in de N209 beter zuidelijker kan worden aangelegd, andere lokale maatregelen zetten geen zoden aan de dijk.

Politiek 25 jun. 2021 15:47

Alphen gaat meer doen aan bescherming van arbeidsmigranten

De gemeente Alphen aan den Rijn start een project om arbeidsmigranten in de gemeente betere bescherming te bieden. Het gaat daarbij om voorkomen van problematiek, zoals huisvesting en arbeidsomstandigheden. De gemeente sluit daarmee aan op het landelijke rapport van Emile Roemer over dit thema.

Politiek 25 jun. 2021 15:06

Drie ton voor onderzoek naar woningbouw in Noordrand

Ondanks tegenstand van de provincie Zuid-Holland wil gemeente Alphen aan den Rijn toch woningbouw in de locaties Noordrand en Gnephoek. Omdat de Gnephoek een kwestie van lange adem is, wordt eerst ingezet op de Noordrand. De gemeenteraad heeft drie ton over voor een onderzoek naar de ontsluiting.

Politiek 25 jun. 2021 08:27

Coalitie en oppositie recht tegenover elkaar over RES

De Regionale Energie Strategie van de regio Holland Rijnland is vastgesteld door de Alphense gemeenteraad. Deze RES wordt niet gesteund door de voltallige oppositie. Coalitiepartijen Nieuw Elan, CDA en GroenLinks steunen wel en hebben een wijziging in het raadsvoorstel aangebracht.

Politiek 21 jun. 2021 13:26

Windturbines en zonneweides in Alphen aan den Rijn

De commotie over de aanwijzing van de N11 als zoekgebied voor eventuele vestiging van windturbines laat zien hoe onbekend de Regionale Energie Strategie is. Deze RES moet desondanks donderdag 24 juni door de Alphense gemeenteraad worden vastgesteld. Maar wat houdt een RES eigenlijk in?

Politiek 18 jun. 2021 14:26

Windturbines langs N11 vinden nauwelijks steun bij politiek

De Alphense politieke partijen zijn het niet eens met het aangegeven onderzoeksgebied langs de N11 voor plaatsing van windturbines. Hoewel iedereen wel vindt dat duurzame energie belangrijk is, mag dat niet ten koste gaan van woongenot van inwoners, natuur en vruchtbare agrarische grond.

Politiek 18 jun. 2021 09:11

Wethouder Van Zuylen onder vuur over mislukte participatie

Naast bedenkingen over de zoekgebieden voor windturbines valt de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn vooral over het gebrek aan participatie en de slechte communicatie met een aantal dorpsraden. In het traject om tot een Regionale Energie Strategie (RES) te komen, heeft wethouder Van Zuylen op dat gebied flink wat steken laten vallen.

Politiek 11 jun. 2021 14:06

Raad wil Schone Lucht Akkoord uitgebreid bespreken

Het in januari 2020 door inmiddels oud-wethouder Leo Maat ondertekende landelijke Schone Lucht Akkoord is nooit door de gemeenteraad besproken. In maart van dit jaar moesten de plannen per deelnemende gemeente worden ingeleverd en dat plan heeft de VVD gealarmeerd.

Politiek 11 jun. 2021 13:11

Plan Klompenmaker krijgt handen niet op elkaar

De bewoners van de Klompenmaker, die nu nog uitzicht hebben op groen met daarachter de Eisenhowerlaan, zijn niet blij met de plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Een senioren- en zorgcomplex krijgt pal voor de balkons nieuwbouw van ettelijke etages hoog.

Politiek 6 jun. 2021 17:50

Romeinse Limes stap dichter bij erkenning als Werelderfgoed

De Nedergermaanse Limes is weer een stap dichter bij de inschrijving op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, dankzij het positieve advies van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) dat donderdag 4 juni bekend is geworden. Dit meldt de Nederlandse Limes Samenwerking.

Politiek 4 jun. 2021 15:05

Kleine giften mogen aan mensen in bijstand

De Alphense gemeenteraad heeft, met steun van wethouder Han de Jager, besloten dat er ruimhartig wordt omgegaan met kleine giften die mensen met een bijstandsuitkering krijgen. Het gaat daarbij om zaken als een cadeautje voor de kinderen of een tasje boodschappen.