Politiek 12 jan. 2021 17:43

Bouwplan zeven nieuwe woningen op Swaenswijkplaats

Op de hoek van de Swaenswijkplaats en de Prins Hendrikstraat is een bouwplan in de maak voor zeven woningen, waarvan een appartement. De bouwplaats is het grasveld naast de Swaenswijkbrug tegenover het bestaande appartementencomplex en restaurant.

Politiek 8 jan. 2021 19:29

Gemeenteraad niet blij met afschieten voorstel Buurtbus

Wethouder Kees van Velzen heeft zich niet genoeg ingespannen om een Buurtbus voor elkaar te krijgen. Dat is althans de mening van de Alphense politieke fracties onder aanvoering van Peter Versteeg (Nieuw Elan).

Politiek 8 jan. 2021 18:34

Verkeersveiligheidsplan kan zo door naar gemeenteraad

Tijdens de bespreking van het Verkeersveiligheidsplan 2021-2026 bleek dat wethouder Kees van Velzen zijn huiswerk goed had gedaan. Het plan wordt in de raad van januari als hamerstuk op de agenda gezet. Toch werd op een aantal punten naar uitleg gevraagd.

Politiek 8 jan. 2021 17:20

Postzegellocaties bebouwen met woningen

Op verzoek van de gemeenteraad levert wethouder Gerard van As een lijst met postzegellocaties voor Alphen-Stad. Liever had de wethouder echter een aantal grote locaties om een inhaalslag te kunnen doen. Er is namelijk woningnood vooral in de stad.

Politiek 8 jan. 2021 15:57

Gemeente kan niets doen aan situatie Noorderkeerkring

In het voormalige complex van de GGZ aan de Noorderkeerkring in Alphen-Stad heeft woningcorporatie Woonforte tijdelijke eenheden ingericht voor jongeren. Er zijn echter veel klachten van bewoners. Hieraan kan de gemeente niets veranderen, zo stelt wethouder Gerard van As.

Politiek 5 jan. 2021 18:37

Ruim 6 ton nodig voor waterbergingen in Stadshart

In het centrumgebied van Alphen-Stad zijn ondergrondse waterbergingen nodig. Hiervoor is een subsidie beschikbaar van een half miljoen euro mits de gemeente zelf 611.000 euro financiert. Een waterberging ontlast het riool en zorgt voor voldoende water voor het groen.

Politiek 5 jan. 2021 16:49

Koopwoningen in Ridderveld I krijgen warmtescan

De koopwoningen in Ridderveld I krijgen de komende maanden een warmtescan en een bijbehorend isolatierapport. Dat is in deze wijk interessant voor de bewoners, omdat de meeste koopwoningen voor 1975 zijn gebouwd. De gemeente krijgt hiervoor subsidie.

Politiek 18 dec. 2020 17:40

Afwaarderen N209 en een tunnelbak in de toekomst

De Alphense politieke partijen vinden dat het probleem in Hazerswoude-Dorp bij de bron moet worden aangepakt. En daarom wil de gemeenteraad dat de sluiproute vanuit Zoetermeer naar de N11 niet langer via het dorp over de N209 moet kunnen. Daarnaast is een tunnel een zeer gewenste oplossing.

Politiek 18 dec. 2020 16:26

Nieuwe weg naar N11 plus in de toekomst een aquaduct

Wethouder Kees van Velzen wordt door de raad van Alphen aan den Rijn op pad gestuurd om het verkeer rond Boskoop in betere banen te leiden. De wensen zijn duidelijk: op de lange termijn een aquaduct aan de noordkant van Boskoop en op de kortere termijn de aanleg van een nieuwe weg tussen Boskoop en de N11.

Politiek 15 dec. 2020 16:45

Gemeente verlengt contract GO! voor Jeugd

De samenwerking met GO! voor Jeugd, de uitvoeringsinstantie van jeugdhulp, wordt voortgezet tot eind 2022. Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt ondertussen hoe de jeugdhulp er vanaf 2023 uit moet zien.

Politiek 12 dec. 2020 15:39

Raad wil in gesprek over plan voor Edelstenenbuurt

De gemeenteraad wil in gesprek over de plannen voor de Edelstenenbuurt in Alphen-Stad. Hier wordt de in Snijdelwijk Boskoop gehouden pilot eveneens uitgevoerd. Het gaat er daarbij om eventuele overlast door een kleine groep te voorkomen.

Politiek 12 dec. 2020 09:15

Afval aanbieden bij Ecopark blijft hele jaar gratis

Het aanbieden van afval zou twaalf keer gratis zijn en daarna zou er een kleine bijdrage worden gevraagd. De gemeenteraad wil dit echter betrekken bij de bespreking van het complete afvalbeleid begin volgend jaar, dus gaat de kleine bijdrage niet door.

Politiek 11 dec. 2020 18:00

Theater Castellum: verbouwen, slopen of nieuwbouw

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil een onderzoek naar hoe en waar een groot theater het beste kan staan. Alphen-Stad hoort een theater te hebben, daar is iedereen het over eens, maar hoe staat ter discussie. Wethouder Erik van Zuylen zorgt dat eind januari het onderzoek klaar is om een afgewogen besluit te kunnen nemen.

Politiek 10 dec. 2020 23:57

Onderzoek Rekenkamer naar bouw theater

De Alphense Rekenkamer zal een onderzoek doen naar de gang van zaken tijdens de bouw van het theater aan het Rijnplein. Dit onderzoek wordt door de Rekenkamer zelf gepland en wordt begin volgend jaar gedaan.

Politiek 8 dec. 2020 17:56

Idee uit de mottenballen voor behoud theaterfunctie

Het bommetje vorige week van André de Jeu (Nieuw Elan), om de theaterfunctie uit de binnenstad naar een buitenlocatie te verplaatsen, bestaat uit een oud idee gecombineerd met één nieuwe: de theaterfunctie. Er komt een onderzoek naar een combinatie van evenementenhal, theaterfunctie en binnensportcomplex.

Politiek 8 dec. 2020 16:20

Plan voor woningen Sacharovlaan aangepast

Het plan voor het bouwen van 190 woningen aan de Sacharovlaan is gewijzigd, omdat een aantal omwonenden door de nieuwbouw minder zon en privacy kreeg. Ook maakte de buurt zich zorgen over het parkeren. De wijzigingen hebben geen invloed op het totaal aantal woningen.

Politiek 4 dec. 2020 23:28

Theater in de binnenstad of op buitenlocatie

De 3,6 miljoen die nodig is om het gebouw van Theater Castellum te redden, wordt nog niet door de gemeenteraad ter beschikking gesteld. Eerst moet naast dit voorstel een tweede voorstel worden gelegd om het theater samen met een aantal andere functies naar een andere locatie te verplaatsen.

Politiek 4 dec. 2020 18:20

Wegen in zuidelijk deel gemeente blijven lastig probleem

Hoe leid je het verkeer in het zuiden van de gemeente Alphen aan den Rijn in goede banen? Dat was de hamvraag waar inwoners, organisaties en bedrijven hun zegje over deden tegenover de politieke partijen.

Politiek 3 dec. 2020 18:54

Gemeenteraad gaat akkoord met lopende begroting

De Alphense politieke partijen hebben weinig problemen met de Najaarsnota. In deze nota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over afwijkingen op de lopende begroting. Ondanks een paar forse tegenvallers blijft de begroting sluitend.

Politiek 2 dec. 2020 11:47

Gemeente wil jongeren mee laten denken

Begin volgend jaar moeten minimaal vijfhonderd jongeren in gesprek met de gemeente Alphen aan den Rijn over verschillende onderwerpen. Het gaat om jongeren in het voortgezet onderwijs; voor basisschoolleerlingen is er al een kinderraad en kinderburgemeester.

Politiek 2 dec. 2020 11:08

Wijkcentrum en Voedselbank op één locatie

Gemeente Alphen aan den Rijn wil een gezamenlijk gebouw realiseren voor Wijkcentrum Briljantstraat en de Voedselbank. Op locatie Briljantstraat 1-5 is momenteel de Voedselbank tijdelijk gevestigd, ook zijn hier al wijkgerichte activiteiten. Voor het gebouw is 2,5 miljoen euro nodig.

Politiek 1 dec. 2020 18:42

Aanvraag bijdrage impulsgelden voor woningbouw in Rijnhaven

In Alphen aan den Rijn is een groot tekort aan woningen. Daarom zoekt de gemeente naar extra mogelijkheden voor woningbouw. Een groot project is het gebied Rijnhaven. Dit moet een gebied worden waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.

Politiek 1 dec. 2020 16:47

Nieuw appartementencomplex langs Churchilllaan

Niersman Projectontwikkeling is van plan om langs de Churchilllaan 71 appartementen te bouwen. Een kwart hiervan is bestemd voor sociale huur en 10 procent voor middenhuur. Om de haalbaarheid van het schetsontwerp te onderzoeken sluiten gemeente Alphen aan den Rijn en Niersman een overeenkomst.