Blog Politiek 26 mei 2023 20:02

MINERVA Allergisch

Allergisch is zo'n jeukwoord dat veel te vaak wordt gebruikt. Net als depressief, of erger nog depri. We zijn tegenwoordig kennelijk overal allergisch voor. Dat zie je zelfs in de Alphense gemeenteraad als het over de Gnephoek gaat.

Politiek 26 mei 2023 15:28

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen roept vragen op

Over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden door inwoners veel vragen gesteld, onder meer in brieven naar raadsleden. Daarom wil André de Jeu, fractievoorzitter van Nieuw Elan, het naadje van de kous weten over de stand van zaken. Wethouder Gerard van As gaf een uitgebreid overzicht tijdens de raad van donderdag 25 mei.

Politiek 26 mei 2023 14:23

Elektrische auto opladen met kabelgoot naar laadpunt

De Alphense gemeenteraad wil kabelgoten bij woningen van eigenaren zonder parkeerplaats op eigen terrein. Er moet dan een kabel tussen de woning met laadmogelijkheid en een parkeerplaats op de openbare weg komen. Dat mag niet, maar is wel veilig mogelijk met een kabelgoot.

Politiek 26 mei 2023 09:55

Heibel in gemeenteraad over Gnephoek

In de Alphense gemeenteraad liep donderdag 25 mei een meningsverschil tussen de fractievoorzitter van GroenLinks José Huls en de fractievoorzitter van Nieuw Elan André de Jeu hoog op. Onderwerp was het financieren van een overeenkomst over de Gnephoekpolder.

Politiek 25 mei 2023 17:39

Wethouder ziet financiële kansen voor komende jaren

Ondanks een negatief resultaat voor januari tot en met april 2023 van een kleine 5 miljoen euro is wethouder Gert van den Ham niet negatief over de gemeentelijke financiën: "Ik zie veel kansen om de zaken op niveau te houden. Je moet wat scherper zijn. Inwoners gaan hier nu in ieder geval niets van merken."

Politiek 24 mei 2023 11:19

Bewoners denken mee over hun wijk of dorp

Gemeente Alphen aan den Rijn is verdeeld in vier wijken in de stad en zeven dorpen. Deze krijgen allemaal een gebiedsprogramma. Inwoners mogen een idee inleveren voor hun eigen wijk of dorp via een nieuwe gemeentelijke website.

Politiek 24 mei 2023 10:12

Busluifel bij NS-station wordt verwijderd

De busluifel in het Stationsgebied wordt medio juni verwijderd. Dit omdat de veiligheid niet in alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. Het verwijderen kost 150.000 euro. In een later stadium wordt besloten door welk bouwwerk de luifel wordt vervangen.

Politiek 16 mei 2023 16:16

Alternatieve locaties voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die nu in de locatie Noorderkeerkring wonen, worden eind 2023 ondergebracht op drie alternatieve locaties in Alphen-Stad en Hazerswoude-Rijndijk. De plannen voor Benthuizen en Hazerswoude-Dorp zijn namelijk vertraagd.

Politiek 12 mei 2023 13:30

Goede hoop op betere jeugdzorg

De nieuwe lokale inrichting van de jeugdzorg is goed ontvangen door de politieke partijen. Er zijn weinig op- en aanmerkingen op het voorstel van wethouder Noordermeer. Dit omdat de nieuwe manier van werken is gebaseerd op een eerder door de gemeenteraad geschreven en vastgesteld Manifest.

Politiek 12 mei 2023 10:21

Nieuw dak en reparatie gevel voor bijna 4.9 miljoen euro

Het dak van het Alphense gemeentehuis aan het Stadhuisplein moet worden vervangen. Het gaat om een normale vervanging door ouderdom. Ook moet de glazen gevel worden gerenoveerd, want deze is lek. De gemeenteraad zal akkoord gaan met de totale kosten van bijna 4.9 miljoen euro.

Politiek 10 mei 2023 14:26

Miljoenen voor nieuwe duurzaamheidsleningen

Sinds begin april is de pot voor duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen leeg. Daarom komt er een financiële injectie van 4 miljoen euro. De aanvragen kunnen vanaf medio juni weer worden gedaan.

Politiek 10 mei 2023 10:01

Aantrekkelijk Stadshart een stapje dichterbij

Het aantrekkelijk maken van het Alphense Stadshart is opnieuw een stapje dichterbij gekomen. Voor het gebied tussen het station en De Aarhof wordt één programma gemaakt. Hierover wordt de gemeenteraad voor de zomer geïnformeerd.

Politiek 9 mei 2023 18:11

Onderzoek naar bouwen in de Gnephoekpolder

Gemeente Alphen aan den Rijn wil een overeenkomst sluiten met de eigenaren van grond in de Gnephoek. Het doel is om samen een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van woningbouw in de polder. De kosten zijn verwerkt in de Voorjaarsnota.

Politiek 9 mei 2023 16:24

Plan om Ziendeweg definitief deels af te sluiten voor auto’s

Gemeente Alphen aan den Rijn wil een deel van de Ziendeweg in Zwammerdam afsluiten. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van een proefperiode. Voordat de afsluiting definitief wordt, kan een zienswijze worden ingediend en wordt het plan in de gemeenteraad besproken.

Politiek 26 apr. 2023 15:41

Knip in jeugdzorg om ‘aan de voorkant’ te helpen

Een knip in de manier waarop de jeugdzorg op dit moment is ingericht, moet zorgen dat eerder de juiste hulp wordt geboden en dat er één dossier per gezin is. Hiervoor wordt door gemeente Alphen aan den Rijn een nieuwe stichting opgericht.

Politiek 21 apr. 2023 12:39

Raad stelt geld beschikbaar voor audiovisuele middelen

De Alphense gemeenteraad is online slecht te volgen en ook in de vergaderzalen zelf is beeld en geluid niet om over naar huis te schrijven. De raad wil de audiovisuele apparatuur vervangen en heeft hiervoor een klein half miljoen euro nodig.

Politiek 21 apr. 2023 11:34

Opvang asielzoekers gekoppeld aan tijdelijke woningen

"Voor wat hoort wat", vindt wethouder Gerard van As. Daarom biedt Alphen aan den Rijn de bouw van een asielzoekerscentrum op de locatie Hoorn-West aan in ruil voor tijdelijke woningen elders in de gemeente. Een aantal oppositiepartijen vindt de koppeling geen goed idee, maar stemt toch in met het raadsvoorstel over lokale opvang van vluchtelingen.

Politiek 20 apr. 2023 21:37

Initiatiefvoorstel Voedsel van onszelf

Raadslid Peter Versteeg (Nieuw Elan) heeft een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad aangeboden om lokale voedselproductie en mensen met geldzorgen bij elkaar te brengen. In het voorstel wordt gevraagd om een onderzoek naar de vestiging van een Herenboerderij in combinatie met een aandeel voor twintig huishoudens van gemeente Alphen aan den Rijn.

Politiek 19 apr. 2023 16:23

Bijdrage voor Alphen Art in de Botenhallen van De Werf

Een geheel nieuw groot kunst- en cultuurfestival is op 9, 10 en 11 juni in de Botenhallen en het buitenterrein van De Werf. Alphen Art wordt hiervoor gesteund door de gemeente Alphen aan den Rijn. Wethouders Noordermeer en Van As zijn blij met het nieuwe culturele evenement.

Politiek 19 apr. 2023 14:36

Mensen SW en Aan de Slag vallen buiten de boot

Werknemers van de Sociale Werkvoorziening Alphen (Rijnvicus) kunnen niet rondkomen van hun cao-lonen. Wethouder Anouk Noordermeer meldt dat een gemeente een cao niet kan veranderen, daarom gaat er een brandbrief naar de minister van sociale zaken en werkgelegenheid.

Politiek 19 apr. 2023 11:57

Snelheidsmeterspaarpot kan vijf keer worden ingezet

De Alphense gemeenteraad wil een snelheidsmeterspaarpot. Wethouder Relus Breeuwsma heeft dat idee uitgewerkt en komt nu naar de raad met een voorstel om vijf locaties aan te wijzen waar dit idee kan worden ingezet. Inclusief de aanvraag voor een benodigd budget van 100.000 euro.

Politiek 19 apr. 2023 11:02

Veel ideeën voor locaties voor tijdelijke woningen

Voor locaties voor de bouw van tijdelijke woningen zijn meer dan dertig voorstellen ingeleverd bij de gemeente. Deze worden nu getoetst aan de daarvoor geldende criteria. De Alphense gemeenteraad zal zich vervolgens in de maand mei over de voorstellen buigen.

Politiek 19 apr. 2023 09:19

Geld nodig voor onderhoud AED’s in hele gemeente

In de hele gemeente Alphen aan den Rijn hangen AED's. De AED's hebben echter onderhoud nodig en moeten soms worden vervangen. Hiervoor vraagt wethouder Gert-Jan Schotanus eenmalig 52.000 euro voor 2023, maar het bedrag moet in de jaren erna structureel worden.