Politiek gisteren 16:17

Geen hulp in de huishouding meer voor 19 euro per maand

Het afschaffen van het abonnementstarief van 19 euro per maand voor hulp in de huishouding levert 1,5 miljoen per jaar op vanaf 2027. Tot nu toe betaalt gemeente Alphen aan den Rijn deze kosten. De Wmo-regeling huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk.

Politiek gisteren 14:43

Kinderboerderij Bospark wordt gesloten

Een van de kleine bezuinigingen op de gemeentelijke begroting is de voorgenomen sluiting van Kinderboerderij Bospark in 2026. De sluiting levert jaarlijks € 30.000 op.

Politiek 26 mei 2024 17:07

Informele klachtenafhandeling gemeente werkt goed

Uit een Doe Mee-onderzoek blijkt dat Alphen aan den Rijn gemiddeld scoort. De gemeente scoort ongeveer hetzelfde als andere gemeenten voor wat betreft klachtenafhandeling. Toch zijn er verschillen en die zitten vooral in de informele afhandeling.

Politiek 25 mei 2024 15:04

Tennisvereniging Nieuwe Sloot naar veld Alphense Boys

TV Nieuwe Sloot moet verhuizen, omdat op haar huidige velden woningen worden gebouwd. De nieuwe locatie is in sportpark De Bijlen. Daar zal de tennisvereniging op een van de velden van Alphense Boys acht tennisbanen plus vier padelbanen inrichten en een clubhuis neerzetten.

Politiek 24 mei 2024 17:02

Asbestsanering Oude Raadhuis Visserpark

De Alphense gemeenteraad zal een budget van bijna 1,5 miljoen euro geven om het Oude Raadhuis in het Burgemeester Visserpark aan te pakken. Het gaat om asbestsanering en achterstallig onderhoud. Beide zaken kunnen niet wachten op een nieuwe bestemming.

Politiek 24 mei 2024 15:50

Burgemeester en wethouders teleurgesteld in houding Rijksoverheid

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn is niet blij met de Nederlandse politiek. De Rijksoverheid blijft vasthouden aan bezuinigingen op het Gemeentefonds. Daarom moeten alle gemeenten fors bezuinigen. Vanuit het Alphense college wordt geprobeerd om, samen met andere gemeenten, druk uit te oefenen op het Rijk om meer geld beschikbaar te stellen.

Politiek 24 mei 2024 14:34

Bezuinigen op sporthallen en zwembad

In de bezuinigingsplannen van het Alphense college van burgemeester en wethouders zit ook een aantal maatregelen voor de sportvoorzieningen. Er wordt vooralsnog maar één binnenhal aan De Bijlen gebouwd en zwembad De Hoorn wordt waarschijnlijk afgestoten.

Politiek 24 mei 2024 12:06

Gratis anderhalf uur parkeren in Alphens centrum wordt afgeschaft

De eerste anderhalf uur gratis parkeren in de grote parkeergarages, achter de slagboom, wordt afgeschaft. Voortaan is het eerste halfuur gratis en het uur erna kost 1 euro. Het algemene parkeertarief gaat na deze anderhalf uur met vijftig cent per uur omhoog naar 3 euro.

Politiek 23 mei 2024 17:00

Miljoenen bezuinigingen voor gemeente Alphen aan den Rijn

De Kadernota 2025 is de eerste met grote bezuinigingen. Dit betekent onder meer dat de Onroerend Zaakbelasting wordt verhoogd, de Alphenpas niet doorgaat en de nieuwe sportvoorziening in De Bijlen wordt beperkt tot één hal. Het gaat voor komend jaar om 15,9 miljoen euro, oplopend naar 25,6 miljoen euro in 2028.

Politiek 21 mei 2024 09:43

Alphense oud-politicus en huisarts Ruud Gebel verlaat VVD na meer dan veertig jaar lidmaatschap

Na een lidmaatschap van ruim veertig jaar heeft de Alphense oud-politicus en huisarts Ruud Gebel besloten zijn banden met de VVD te verbreken. Gebel, die twaalf jaar lang als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft gediend, maakte zijn vertrek bekend met een duidelijke boodschap: "Regeren met Wilders is mij een stap te ver."

Politiek 17 mei 2024 15:15

Uitgangspunten voor woningbouwplannen Euromarkt

Ondanks steun voor het woningbouwplan Euromarkt willen de Alphense politieke partijen op donderdag 16 mei het naadje van de kous weten. Er zijn vooral vragen over de hoogte van de flats, sociale woningen en de eventuele komst van een Young Talent Center, groen, parkeerproblemen en de toegang tot de wijk. En, er is enige verwarring over het totale aantal appartementen.

Politiek 17 mei 2024 13:44

Raad geeft ruim 8,5 ton voor Rijnstreekhal en Arena

De Alphense gemeenteraad zal een budget van ruim 8,5 ton geven om de Rijnstreekhal en de Arena tijdelijk open te houden. De Rijnstreekhal wordt gerenoveerd en nog minimaal vijf jaar gebruikt. De Arena blijft nog een jaar open en wordt daarna gesloopt.

Politiek 17 mei 2024 12:55

The Winston kan worden gebouwd

Het nieuwbouwproject The Winston kan worden gebouwd. Dit ondanks twijfels van de Alphense politieke partijen over de locatie direct aansluitend aan bedrijventerrein Heimanswetering.

Politiek 17 mei 2024 11:36

Wethouder onder vuur over emissieloos rijden

De VVD vindt dat er onduidelijkheden zijn rond de realisatie van een zero emissieloze zone in Alphen-Stad. De hamvraag is of dit definitief in 2026 wordt ingevoerd. Wethouder Gert van den Ham meldt dat de zone nu wordt voorbereid en dat het de bedoeling is dat dit in 2026 ingaat.

Politiek 15 mei 2024 16:13

Nieuwe website Jongerenpunt Alphen aan den Rijn

Dinsdag 14 mei is de website van het Jongerenpunt Alphen aan den Rijn (JPA) gelanceerd. De website heeft als doelgroep jongeren tussen 16 en 26 jaar die een vraag hebben over werk, studie, geld, wonen of gezondheid. De vragen worden online gesteld en online beantwoord.

Politiek 15 mei 2024 13:30

Snoeien langs Middelweg in het broedseizoen

Snoeien in het broedseizoen is niet gebruikelijk. De afspraak tussen gemeente Alphen aan den Rijn en aannemers die het snoeiwerk uitvoeren, houdt onder meer in dat niet tijdens het broedseizoen wordt gesnoeid. Helaas is onlangs toch gesnoeid langs de Middelweg tussen Alphen-Noord en Woubrugge.

Politiek 14 mei 2024 17:42

Subsidies voor 2000 jaar geschiedenis en 10 jaar samen

Vandaag, woensdag 15 mei, sluit de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het fusiefeest '2000 jaar geschiedenis, 10 jaar samen'. "Er zijn verschillende leuke aanvragen", meldt wethouder Gert-Jan Schotanus. Wie er een subsidie krijgt, wordt 30 mei bekendgemaakt.

Politiek 26 apr. 2024 12:32

Gemeenteraadsvergadering donderdag 25 april

De Alphense gemeenteraad vergadert een keer in de maand. De meeste onderwerpen staan als hamerstuk op de agenda en worden niet besproken, omdat dit eerder tijdens een raadscommissievergadering is gebeurd en de politieke partijen het in grote meerderheid eens zijn. Hieronder een lijst met op donderdag 25 april genomen besluiten.

Politiek 26 apr. 2024 11:01

Raad wil meer Hbo-studenten als stagiair in Alphen

De Alphense gemeenteraad vindt dat er te weinig aandacht is voor het bieden van stageplekken en voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, inclusief gemeente, en het Hbo. Daarom heeft de raad een motie ingediend om een praktische manier te vinden om dit toch voor elkaar te krijgen.

Politiek 25 apr. 2024 17:44

Nieuw Elan wil handhaven van fietsverbod in Van Mandersloostraat

Tot grote ergernis van ondernemers en bewoners van de Van Mandersloostraat wordt het fietsverbod hier niet gehandhaafd. Met enige regelmaat zoeven er fietsen en scooters voorbij tijdens de uren dat het gebied uitsluitend bestemd is voor voetgangers. Nieuw Elan wil nu dat hier meer aan wordt gedaan.

Politiek 24 apr. 2024 16:22

Gemeentelijke erepenning voor Museumpark Archeon

Tijdens een feestelijke Limesbijeenkomst is woensdag 24 april de gemeentelijke erepenning door burgemeester Liesbeth Spies uitgereikt aan Museumpark Archeon. Het museum krijgt de penning voor verdiensten voor gemeente Alphen aan den Rijn op het gebied van educatie, cultuurbehoud, toerisme, sociale betrokkenheid en werkgelegenheid.

Politiek 24 apr. 2024 13:51

Subsidie voor 2000 jaar geschiedenis en 10 jaar eenheid

Gemeente Alphen aan den Rijn viert dit jaar dat tien jaar geleden uit drie gemeenten één gemeente is ontstaan. In de hele gemeente worden kleinschalige feestjes gevierd. Organisatoren kunnen hiervoor subsidie aanvragen. In de pot zit in totaal € 75.000,- voor inwonersactiviteiten.

Politiek 24 apr. 2024 12:17

Plan voor sportcomplex De Bijlen nog niet klaar

De Rijnstreekhal wordt opnieuw voor een half miljoen euro opgeknapt. De hal is dan voor de komende vijf jaar geschikt voor gebruik. De reden is dat het plan voor een nieuw sportcomplex in De Bijlen nog niet klaar is. Dit plan kan pas worden afgemaakt na de komende bezuinigingsronde door de Alphense gemeenteraad.

Politiek 24 apr. 2024 10:46

Subsidie voor isolatie goedkope koopwoningen

Eigenaar-bewoners van goedkope slecht geïsoleerde koopwoningen in gemeente Alphen aan den Rijn kunnen subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Het gaat om vloerisolatie, dubbel glas en dakisolatie. Het maximale subsidiebedrag is € 1.460,- per woning.