Politiek 12 apr. 2011 08:36

Veiligheid is van ons allemaal

De zogenaamde bijzondere opsporingsambtenaren doen heel goed werk. In het bijzonder om te voorkomen dat de stad verloedert doordat mensen de neiging hebben de “kleinere” regels aan hun laars de lappen. Behalve minder verkeersovertredingen worden ook zaken aangepakt als vervuiling. Verloedering is immers een bron voor verdere afstand en onverschilligheid en werkt uiteindelijk een onveilige stad in de hand.

Politiek 26 feb. 2011 07:11

Wijkgerichte aanpak van het college? Een Hoax?

Daar kwam het college mee deze week. Verrassend? We zijn als raad in een bezuinigingsdiscussie geduwd en ons college komt met nieuwe plannen. Op de bezuinigings agenda staan zaken die de ruggegraad uit onze Alphense samenleving kunnen halen. Ondertussen gaat het college op eigenzinnige wijze door met het uitstorten van plannen over de oncontroleerbare gemeenteraad. Deze week werd al een voorschot genomen op het afschaffen van het schoolzwemmen en het omhakken van bomen. Nu komt het college met deze '''luchtballon'''. Voor mij wederom de bevestiging van de autonome wethouders cultuur in Alphen aan den Rijn. Ze zitten allemaal op hun koninkrijkje en als op verantwoorden aankomt, dan geven ze niet thuis, en zijn al met de staart tussen de benen vertrokken. 3 maart zal de raad zich buigen over welke voorstellen wel en welke niet aan de bevolking wordt voorgelegd als het gaat om bezuinigen. Een zeer subjectieve lijst van onderwerpen overigens. De keuzes van een liberaal college, die vergeten is zaken als grote projecten en een echte bezuiniging op de ambtenaren apparaat, mee te nemen. Er zijn vele bedrijven in Nederland die broekriem hebben moeten aanhalen, maar blijkbaar is dat op overheidsnivo een gospe. Als we een beetje gaan duwen, moeten we toch met minder ambtenaren het werk kunnen, doen immers er is natuurlijk verloop en de achterblijvers kunnen gebruik maken van de excellente digitale en tijdsbesparende technieken. De overheid is er voor ons allemaal en na de 2e wereld oorlog hebben we met zijn allen geformuleerd dat er een fatsoenlijk vangnet moet zijn voor de zwakkeren (de afhankelijken) in onze samen leving. Het gaat om solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. 

Politiek 16 feb. 2011 08:15

De Gebroken beloften van Geert Wilders : DE BELOFTE VOOR EEN SOCIAAL NEDERLAND

In 2010 toonde de PVV twee gezichten. In aanloop naar de verkiezingen sprak Geert Wilders hardvochtige taal richting moslims, maar hij sprak ook warme woorden over de hardwerkende burgers. De PVV zou een sociale partij zijn, die opkomt voor gewone mensen en wil strijden tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Het verkiezingsprogramma van de PVV verwoordde op een aansprekende wijze de gevoelens van veel mensen in ons land:?De Partij voor de Vrijheid zet zich in voor de verdediging van onze verzorgingsstaat. Onze met veel moeite opgebouwde verzorgingsstaat is een bron van trots. Alleen de PVV komt op voor het behoud van de verzorgingsstaat. De Partij voor de Vrijheid vecht keihard voor behoud van de AOW op 65 jaar. Voor de PVV is de handhaving van deze oudedagsvoorziening het enige breekpunt bij de formatie van een kabinet. Daarnaast wil de PVV een stringent beloningsbeleid voor de (semi) publieke sector, staatsondernemingen en financiële instellingen met staatssteun. Voor hen geldt de Balkenendenorm als maximumsalaris en de bonuscultuur moet verdwijnen.?1Mensen maakten zich zorgen over hun toekomst. Hoe moet het met me als ik mijn baan verlies? Wie zorgt er voor mij als ik ziek word? Is mijn pensioen nog wel zeker? Wat heeft Geert Wilders met zijn belofte aan de kiezers gedaan? Wat is daarvan terug te vinden in het akkoord dat hij sloot met VVD en CDA? En welke politieke keuzes maakt de partij in werkelijkheid? Dat onderzoeken we in dit rapport.We hebben de verkiezingsbeloften van de PVV vergeleken met het stemgedrag van de partij in de Tweede Kamer. We hebben in het bijzonder gekeken naar de moties die de PVV wel of niet heeft gesteund, vanaf het moment dat VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zijn gaan regeren.2 Deze moties zijn uitspraken van de Kamer over het te voeren beleid en bij uitstek geschikt om politieke beloften te toetsen aan de politieke realiteit. 

Politiek 14 jan. 2011 16:14

Portefeuille verdeling Groen in 't Wout bekend

Representatieve gebeurtenissen wethouder Du ChatinierStadspromotie / Evenementenbeleidwethouder HoekstraHandhaving burgemeester EenhoornIntegrale veiligheid burgemeester EenhoornKleine kernen wethouder Du ChatinierStadsbeheer, wijkgericht werken, ISV wethouder Du ChatinierKop Sterrenlaan wethouder Du ChatinierCoördinatie Stadshartwethouder LyczakPlattelandsbeleid                                  Wethouder LyczakVisie Buitengebied                                wethouder LyczakStationsomgevingwethouder HoekstraVerkeer, vervoer en waterstaat wethouder Hoekstra