Politiek 20 dec. 2023 10:09

Er komt een meldpunt voor klachten van huurders

Gemeente Alphen aan den Rijn stelt een meldpunt in voor klachten van huurders. Het gaat daarbij over ongewenst verhuurgedrag. Het meldpunt is digitaal. Via de gemeentelijke website kan een melding worden gedaan.

Politiek 19 dec. 2023 17:44

Alphen doet mee aan experiment kleine stembiljetten

De gemeente Alphen aan den Rijn is van plan om mee te werken aan een experiment met kleinere stembiljetten voor de Europese parlementsverkiezingen 2024. Als de gemeenteraad akkoord gaat, stemmen de Alphenaren op 6 juni volgend jaar via een kleiner model.

Politiek 17 dec. 2023 10:42

Gemeenteraadsvergadering donderdag 14 december

De Alphense gemeenteraad vergadert een keer in de maand. De meeste onderwerpen staan als hamerstuk op de agenda en worden niet besproken, omdat dit eerder tijdens een raadscommissievergadering is gebeurd en de politieke partijen het in grote meerderheid eens zijn. Hieronder een lijst met op donderdag 14 december genomen besluiten.

Politiek 15 dec. 2023 15:29

Bediening Jachthavenbrug is een miljoen te duur

De Alphense gemeenteraad voelt er niet veel voor om € 1,3 miljoen uit te geven aan een fietsbrug van 3 bij 4 meter. Dat er geld moet zijn voor, achterstallig, onderhoud staat buiten kijf. Maar een heel groot bedrag voor de bediening wil de raad niet.

Politiek 15 dec. 2023 12:40

Belastingvoorstellen allemaal goedgekeurd

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn steunt unaniem alle belastingvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders. De lokale belastingtarieven worden niet verhoogd, maar wel geïndexeerd.

Politiek 15 dec. 2023 11:23

Gemeenteraad steunt unaniem Najaarsnota 2023

De Alphense gemeenteraad steunt unaniem de Najaarsnota 2023. Dit is een tussentijdse rapportage over afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023. Hoewel er verschillende pijnpunten zijn, is de raad wel blij met het positieve saldo over dit jaar. Dat blijkt tijdens de raadsvergadering op donderdag 14 december.

Politiek 15 dec. 2023 10:16

Raad maakt zich zorgen over energietransitie

De Alphense gemeenteraad heeft besloten dat er meer moet worden gedaan aan energietransitie. "We lopen achter op onze eigen doelstellingen", zegt Erik van Zuylen (GroenLinks). Er wordt nu een raadswerkgroep samengesteld en er wordt uitdrukkelijk meer met inwoners gesproken.

Politiek 8 dec. 2023 15:16

Raadszaal wordt online beter openbaar toegankelijk

Andere gemeenten slagen er wel in, maar in Alphen aan den Rijn is het online volgen van vergaderingen zo slecht dat verschillende gemeenteraadsleden zich diep schamen. Daarom is er donderdag 7 december ook veel steun voor een verhoging van het budget om een heel nieuw modern systeem aan te schaffen.

Politiek 8 dec. 2023 13:37

Raad gaat akkoord met verruiming terrastijden

In de raadsvergadering van december wordt een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. De opvallendste wijziging is dat alle horecaterrassen in de hele gemeente Alphen aan den Rijn tot 00:30 uur open mogen blijven.

Politiek 6 dec. 2023 13:47

Voedsel van Eigen Land, een onderzoek

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in kaart gebracht hoeveel en welk voedsel lokaal wordt geproduceerd. Het rapport is nu de basis voor stimuleren van korte lijnen, dus lokaal maken en opeten. Daarnaast zijn er aanbevelingen om de agrarische sector te helpen in lijn met de landelijke transitie van de landbouw.

Politiek 1 dec. 2023 14:56

Cliëntenraad GO! voor Jeugd maakt zich zorgen

De cliëntenraad van jeugdzorgorganisatie GO! voor Jeugd is niet blij met de gang van zaken rond de overgang naar een Overheids-B.V. voor jeugdzorg. Voorzitter Ludy Heemskerk uitte haar zorgen over wachtlijsten, personeelsgebrek en communicatie. Wethouder Anouk Noordermeer haalde de kou uit de lucht met een aantal toezeggingen.

Politiek 1 dec. 2023 11:12

Twee ton voor Alphens tien jaar fusiefeest

De fusie van de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude is komend jaar precies tien jaar geleden. In 2014 ontstond de grote gemeente Alphen aan den Rijn met een stad en zeven dorpen. Om de eenwording te vieren, wordt 2024 een feestelijk jaar.

Politiek 1 dec. 2023 09:21

Onteigening voor Kringloop en voor voormalig Shellpand

De woningbouwplannen in Rijnhaven-Oost gaan niet helemaal over rozen. Er is inmiddels een onteigeningsprocedure tegen twee bedrijven met milieu-uitdagingen en de gemeenteraad stemt in december in met nog twee onteigeningen, namelijk van de Kringloop en van een voormalig Shellpand.

Politiek 24 nov. 2023 17:09

Nieuw pad tussen Westkanaalweg en Windepad

De gemeenteraad vindt het een prima idee om de Westkanaalweg te verbinden met het Windepad. Zo ontstaat aan de rand van Alphen aan den Rijn een complete wandelroute die het openbare wandelgebied Landgoed Verboom verbindt met de stad.

Politiek 24 nov. 2023 16:13

Eerst saneren en repareren en daarna nieuwe bestemming

Het Oude Raadhuis aan het Burgemeester Visserpark wordt eindelijk echt opgepakt. De Alphense gemeenteraad heeft besloten dat het Initiatiefvoorstel van het CDA inclusief aanpassingen wordt uitgevoerd. Verwacht wordt dat wethouder Gerard van As in de eerste helft van volgend jaar met een voorstel komt.

Politiek 24 nov. 2023 15:18

Gemeenteraadsvergadering donderdag 23 november

De Alphense gemeenteraad vergadert een keer in de maand. De meeste onderwerpen staan als hamerstuk op de agenda en worden niet besproken, omdat dit eerder tijdens een raadscommissievergadering is gebeurd en de politieke partijen het in grote meerderheid eens zijn. Hieronder een lijst met op donderdag 23 november genomen besluiten.

Politiek 24 nov. 2023 14:25

Omgeving Julianastraat – Paradijslaan krijgt toekomst

Het initiatiefvoorstel over het opknappen van de omgeving Julianastraat - Paradijslaan wordt donderdag 23 november door de gemeenteraad gesteund, inclusief de ideeën van de verantwoordelijke wethouders. Belangrijk zijn onder meer het verleggen van de fietsroute, het verbinden van station met stadshart en vooral perspectief bieden aan bewoners en ondernemers in het gebied.

Politiek 24 nov. 2023 13:32

Lokale energie moet naar lokale gemeenschap

De gemeente gaat aan de slag met het idee dat lokaal opgewekte energie, bijvoorbeeld zonneparken of windmolens, zoveel mogelijk ook lokaal gebruikt moet worden. Met andere woorden: de in Alphen aan den Rijn opgewekte energie moet door Alphenaren worden gebruikt.

Politiek 23 nov. 2023 20:33

Kick Out Zwarte Piet houdt raadzaal bezet

Vlak na het begin van de gemeenteraadsvergadering in Alphen aan den Rijn is de raadzaal bezet door actievoerders die Zwarte Piet willen afschaffen. Burgemeester Liesbeth Spies heeft de vergadering geschorst.

Politiek 21 nov. 2023 16:28

Beren op de weg voor project Kickstart

Het nieuwbouwproject Kickstart met 48 woningen in Rijnhaven-Oost kent een aantal uitdagingen rond de financieringen. Daarom wil gemeente Alphen aan den Rijn hardheidsclausules invoeren speciaal om de woningen bereikbaar te houden voor starters.

Politiek 16 nov. 2023 16:28

Raad gaat akkoord met AZC maar heeft wel wensen

De Alphense gemeenteraad is het eens met de overeenkomst tussen gemeente en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de opvang van maximaal 440 asielzoekers op een terrein aan Hoorn-West. Er zijn wel een paar wensen en bedenkingen.

Politiek 11 nov. 2023 11:56

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2024

De hele Alphense gemeenteraad wil komend jaar écht een Kadernota zien. Dat bleek tijdens de Algemene Beschouwingen over de Programmabegroting 2024. Op donderdag 9 november zijn er veel kritische noten. Niet zozeer over de uiteindelijk genomen besluiten, maar over de weg ernaartoe.

Politiek 10 nov. 2023 18:03

Tweeduizend jaar geschiedenis, tien jaar eenheid

De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat in 2024 precies tien jaar. Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn namelijk in 2014 gefuseerd. Onder aanvoering van Nieuw Elan wil de gemeenteraad nu een behoorlijk budget om Alphense organisaties de gelegenheid te geven om dit te vieren.

Politiek 10 nov. 2023 16:30

Inhaalslag om buitenruimte flink op te knappen

Wethouder Relus Breeuwsma meldt dat in de hele gemeente Alphen aan den Rijn de buitenruimte wordt opgeknapt. "We gaan een inhaalslag maken, vooral in de dorpen."