Politiek 24 nov. 2023 17:09

Nieuw pad tussen Westkanaalweg en Windepad

De gemeenteraad vindt het een prima idee om de Westkanaalweg te verbinden met het Windepad. Zo ontstaat aan de rand van Alphen aan den Rijn een complete wandelroute die het openbare wandelgebied Landgoed Verboom verbindt met de stad.

Politiek 24 nov. 2023 16:13

Eerst saneren en repareren en daarna nieuwe bestemming

Het Oude Raadhuis aan het Burgemeester Visserpark wordt eindelijk echt opgepakt. De Alphense gemeenteraad heeft besloten dat het Initiatiefvoorstel van het CDA inclusief aanpassingen wordt uitgevoerd. Verwacht wordt dat wethouder Gerard van As in de eerste helft van volgend jaar met een voorstel komt.

Politiek 24 nov. 2023 15:18

Gemeenteraadsvergadering donderdag 23 november

De Alphense gemeenteraad vergadert een keer in de maand. De meeste onderwerpen staan als hamerstuk op de agenda en worden niet besproken, omdat dit eerder tijdens een raadscommissievergadering is gebeurd en de politieke partijen het in grote meerderheid eens zijn. Hieronder een lijst met op donderdag 23 november genomen besluiten.

Politiek 24 nov. 2023 14:25

Omgeving Julianastraat – Paradijslaan krijgt toekomst

Het initiatiefvoorstel over het opknappen van de omgeving Julianastraat - Paradijslaan wordt donderdag 23 november door de gemeenteraad gesteund, inclusief de ideeën van de verantwoordelijke wethouders. Belangrijk zijn onder meer het verleggen van de fietsroute, het verbinden van station met stadshart en vooral perspectief bieden aan bewoners en ondernemers in het gebied.

Politiek 24 nov. 2023 13:32

Lokale energie moet naar lokale gemeenschap

De gemeente gaat aan de slag met het idee dat lokaal opgewekte energie, bijvoorbeeld zonneparken of windmolens, zoveel mogelijk ook lokaal gebruikt moet worden. Met andere woorden: de in Alphen aan den Rijn opgewekte energie moet door Alphenaren worden gebruikt.

Politiek 23 nov. 2023 20:33

Kick Out Zwarte Piet houdt raadzaal bezet

Vlak na het begin van de gemeenteraadsvergadering in Alphen aan den Rijn is de raadzaal bezet door actievoerders die Zwarte Piet willen afschaffen. Burgemeester Liesbeth Spies heeft de vergadering geschorst.

Politiek 21 nov. 2023 16:28

Beren op de weg voor project Kickstart

Het nieuwbouwproject Kickstart met 48 woningen in Rijnhaven-Oost kent een aantal uitdagingen rond de financieringen. Daarom wil gemeente Alphen aan den Rijn hardheidsclausules invoeren speciaal om de woningen bereikbaar te houden voor starters.

Politiek 16 nov. 2023 16:28

Raad gaat akkoord met AZC maar heeft wel wensen

De Alphense gemeenteraad is het eens met de overeenkomst tussen gemeente en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de opvang van maximaal 440 asielzoekers op een terrein aan Hoorn-West. Er zijn wel een paar wensen en bedenkingen.

Politiek 11 nov. 2023 11:56

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2024

De hele Alphense gemeenteraad wil komend jaar écht een Kadernota zien. Dat bleek tijdens de Algemene Beschouwingen over de Programmabegroting 2024. Op donderdag 9 november zijn er veel kritische noten. Niet zozeer over de uiteindelijk genomen besluiten, maar over de weg ernaartoe.

Politiek 10 nov. 2023 18:03

Tweeduizend jaar geschiedenis, tien jaar eenheid

De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat in 2024 precies tien jaar. Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn namelijk in 2014 gefuseerd. Onder aanvoering van Nieuw Elan wil de gemeenteraad nu een behoorlijk budget om Alphense organisaties de gelegenheid te geven om dit te vieren.

Politiek 10 nov. 2023 16:30

Inhaalslag om buitenruimte flink op te knappen

Wethouder Relus Breeuwsma meldt dat in de hele gemeente Alphen aan den Rijn de buitenruimte wordt opgeknapt. "We gaan een inhaalslag maken, vooral in de dorpen."

Politiek 10 nov. 2023 15:42

Energie is en blijft een grote uitdaging

Het oplossen van de dreigende energietekorten op gemeentelijke niveau is een grote uitdaging. "Wij willen als Alphen aan den Rijn graag zelf energie opwekken", zegt wethouder Relus Breeuwsma tegen de Alphense gemeenteraad. "We denken dan bijvoorbeeld aan zonnepanelen op Rijksgronden."

Politiek 10 nov. 2023 14:55

Aanpak van armoede wordt volgend jaar besproken

Wethouder Anouk Noordermeer wil in het eerste kwartaal van volgend jaar, 2024, in gesprek met de Alphense gemeenteraad over armoede. Er wordt dan informatie gegeven over bestaande regelgeving, over een armoedefonds en over de gevolgen van een armoedeval.

Politiek 10 nov. 2023 14:09

Noordermeer: “Er zijn zorgen die ik niet weg kan nemen”

De organisatie voor de nieuwe Jeugd- en gezinszorg per 1 januari staat nog niet goed in de steigers. Er is bijvoorbeeld een uitdaging voor wat betreft de overdracht van wachtlijsten en daarom heeft wethouder Anouk Noordermeer geen inzicht.

Politiek 10 nov. 2023 13:18

Voortgang woningbouw van een grote wijk naar een klein kavel

Alphen aan den Rijn heeft de grote woningbouwplannen naar voren gehaald om meer woningen op kortere termijn te kunnen realiseren. Ook is er inmiddels een 'ja, mits' beleid opgenomen voor kleine aanvragen, zoals een flexwoning in de achtertuin. De gemeente is al goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet die de bestemmingsplannen zal vervangen.

Politiek 10 nov. 2023 12:31

Onzekerheid over financiën in de komende jaren

Donderdag 9 november heeft de Alphense gemeenteraad haar Algemene Beschouwingen gehouden en de Programmabegroting voor 2024 vastgesteld. Hoewel komend jaar een keurig sluitende begroting heeft, zijn er grote zorgen over de jaren erna.

Politiek 8 nov. 2023 13:44

Jachthavenbrug Heimanswetering wordt vernieuwd

De brug tussen de Heimanswetering en de jachthaven bij het Galjoen wordt vernieuwd. Het gaat daarbij om de bediening en om de val van de brug voor fietsers en voetgangers.

Politiek 8 nov. 2023 11:59

Op zoek naar gouden tip voor nieuwe locatie vrachtwagens

Omdat de huidige parkeerplaats voor vrachtwagens op bedrijventerrein Molenwetering is verkocht, moet een nieuw terrein worden ingericht. Dit vervangende terrein komt aan 'de overkant' op bedrijventerrein Hoorn-West. Wethouder Relus Breeuwsma meldt dat er in het algemeen te weinig vrachtwagenparkeerplaatsen zijn.

Politiek 8 nov. 2023 11:07

Terrassen volgende zomer allemaal langer open

De terrassen van de Alphense horecagelegenheden mogen voortaan in de hele gemeente in het zomerseizoen open blijven tot 00:30 uur. Uit een uitgebreide proef in de afgelopen jaren blijkt dat er niet meer overlast ontstaat door de extra anderhalf uur.

Politiek 7 nov. 2023 17:44

Raad bespreekt volgende week komst AZC

De Alphense politiek zal woensdag 15 november de voorwaarden voor de komst van een asielzoekerscentrum in bespreken. Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Gerard van As hebben de afgelopen maanden uitvoerige gesprekken gevoerd met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en met de provincie Zuid-Holland. Hier is een degelijke overeenkomst uit gekomen waar de gemeenteraad zich in december over uit zal spreken.

Politiek 3 nov. 2023 16:21

Tijdens de jaarwisseling graag meer plezier en minder schade

Uit de evaluatie van het beleid rond vuurwerkoverlast blijkt dat de Alphense politiek in het algemeen geen gedoe rond de jaarwisseling wil. Dat is een steun in de rug voor burgemeester Liesbeth Spies die naar zo min mogelijk overlast streeft en pas op termijn landelijk een algeheel verbod verwacht.

Politiek 3 nov. 2023 14:35

Op locatie Nieuwe Sloot komen alleen woningen

De locatie waar nu het tenniscentrum Nieuwe Sloot is gevestigd, wordt herontwikkeld naar woningbouw. Er komen ongeveer 340 woningen verdeeld over laagbouw en hoogbouw. Een aantal omwonenden heeft moeite met de hoogte van een aantal mogelijke woontorens.

Politiek 2 nov. 2023 16:32

Te weinig nieuwe aansluitingen op elektra in Alphen aan den Rijn

Verschillende woningbouwprojecten worden uitgesteld tot na 2029. In de gemeente Alphen aan den Rijn is namelijk te weinig capaciteit om nieuwe projecten met grootverbruik een aansluiting op het elektriciteitsnet te geven. Kort door de bocht: het netwerk kan de vraag niet aan en dus vallen er projecten buiten de boot.

Politiek 2 nov. 2023 15:54

Wethouder Gert van den Ham langdurig ziek

Wethouder Gert van den Ham (D66) is langdurig ziek. Daarom is zijn portefeuille tijdelijk herverdeeld. De wellicht belangrijkste post is financiën, zeker met de najaarsnota op de agenda van deze maand. Wethouder Gerard van As zal financiën voorlopig waarnemen.