Gemeente Alphen aan den Rijn

Inventarisatie gemeentelijke kunstcollectie

In het Alphense gemeentehuis zijn weliswaar verschillende wisselexposities, maar de gemeentelijke kunstwerken zijn niet goed in beeld. Daarom is een startnotitie geschreven en zal een inventarisatie worden gemaakt. Het is de bedoeling dat deze als onderlegger dienen voor verdere exposities in het gemeentehuis.

Op dit moment beheert de bode de kunstwerken op basis van persoonlijke belangstelling. De gemeente wil dit profesionaliseren. Een van de doelen is om de hele collectie te beoordelen op kunsthistorische waarde en op mate van onderhoud. Dit moet worden uitbesteed aan een speciaal hiervoor samen te stellen commissie. Hierin kunnen onder meer lokale kunstenaars, een kunsthistoricus en de gemeentelijke archivaris zitting nemen.

Samenwerking Reinwardt Academie
Het is daarnaast de bedoeling dat studenten van de Reinwardt Academie een inventarisatie van de gemeentelijke kunstobjecten maken. Als eerste omdat nu niet bekend wat er is en in welke staat het verkeerd. Daarnaast is het goed om de collectie compleet in beeld te hebben zodat een keuze kan worden gemaakt voor wisselexposities en uitleningen. Kunst kan zo ook in gemeentelijke gebouwen een plaats, bijvoorbeeld in de kamers van de wethouders en in openbare ruimten. De Reinwardt Academie moet voor stageplekken benaderd worden.

Collectie compleet
Om alle kunst in een document, digitaal en/of fysiek, te verzamelen, moet op verschillende locaties worden gekeken: het huidige gemeentehuis, het Oude Raadhuis in het Visserpark en andere voormalige gemeentehuizen, Langenroode, overige gemeentelijk vastgoed en organisaties waaraan gemeentelijke kunst is uitgeleend. Naast een complete inventarisatie van de collectie is een ander doel om alle kunstobjecten van een degelijke omschrijving te voorzien en om een afbeelding toe te voegen.

Ophangsystemen
Omdat er al eerder wisselexposities in het gemeentehuis zijn gehouden, onlangs de foto-expositie Boys in Heels, zijn er op de begane grond nabij het Werkcafé al veel ophangelementen aanwezig. Dat biedt een uitgangspunt voor komende tentoonstellingen.

Het doel van het hele project is om de kunstcollectie van gemeente Alphen aan den Rijn inzichtelijk te maken en veel beter met de inwoners te delen.

Op de foto een van de vaste kunstwerken in het Alphense gemeentehuis


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Politiek vandaag 13:38

Opkoopbescherming is juridische uitdaging voor gemeente

De Alphense gemeenteraad heeft eerder besloten een tijdelijke regeling  opkoopbescherming voor woningen in te voeren. Naar nu blijkt zitten hier haken en ogen aan. Er is namelijk twijfel over het nut van een opkoopbescherming.

Politiek vandaag 12:31

Alpherium stapelt containers definitief vier hoog

Het Alpherium, de Alphense overslagterminal, zal definitief containers vier hoog plaatsen. Er loopt al geruime tijd een proef waarvan de resultaten voldoen. De gemeenteraad gaat akkoord, maar heeft wel een verzoek neergelegd voor een ruimere groenvoorziening rond het complex.

Gezondheid en welzijn vandaag 10:19

Hecht GGD Hollands Midden ‘on tour’: HPV-prikbus bij treinstation Alphen aan den Rijn

Hecht GGD Hollands Midden gaat komende week op pad met een speciale HPV-prikbus. Van 5 tot en met 9 juni staat de duidelijk herkenbare blauwpaarse bus afwisselend bij treinstations Alphen aan den Rijn en Gouda. Dit in het kader van de ‘Mis ‘m niet’-campagne waarvoor staatssecretaris Van Ooijen op 31 mei het startschot gaf.