PR mboRijnland

Jongeren en onderwijs tijdens de coronacrisis

Het onderwijs is behoorlijk in de knel gekomen in het afgelopen jaar. Het gaat daarbij om onder meer leerachterstanden in basis- en voortgezet onderwijs en om gebrek aan stageplekken. In Alphen aan den Rijn zijn verschillende maatregelen genomen. Hierover informeert wethouder Han de Jager de gemeenteraad in een brief.

In een structureel overleg tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, JGZ en Go! voor Jeugd worden onder meer knelpunten besproken en maatregelen afgesproken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van middelen, maar ook hoe om te gaan met kindermishandeling.

Zomerschool

Scope, kinderopvang, BOOST en een kindercoach hebben gezamenlijk een zomerschool opgezet. Omdat dit afgelopen zomer een succes was, wordt ook deze zomer een zomerschool georganiseerd. De kinderen worden sociaal gestimuleerd en kunnen spelenderwijs achterstanden inlopen.
Ook MBO-Rijnland has voor haar leerlingen een zomerschool en ook dit initiatief wordt de komende jaren voortgezet.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het verzuim op papier gedaald. Maar, door online onderwijs zijn er onderliggende problemen. Zo is de verwachting dat er veel leerlingen ongemerkt zijn afgehaakt.

Stageplekken

Voor alle scholen geldt dat stageplekken erg moeilijk te vinden zijn. De zorg is zo overbelast, dat er niet genoeg begeleiding beschikbaar is voor stagiaires. De horeca is vrijwel gesloten. In Alphen aan den zijn er geen tekorten in de sectoren bouw, techniek, logistiek, agricultuur en sierteelt.
Er wordt wel gewerkt aan meer stageplekken. EDBA, VOA, Tom in de Buurt en BOOST zoeken mee of bieden plekken aan.

Veiligheidsacademie

MBO Rijnland heeft meer aanvragen van leerlingen die zich in handhaving en toezicht willen bekwamen dan zij kunnen toelaten. De gemeente heeft zich aangesloten bij het initiatief om een veiligheidsacademie op te richten en extra leerwerkplekken te creëren voor deze leerlingen.

Achtergrond

Maatschappelijke organisaties en 150 wethouders jeugd hebben bij het kabinet aandacht gevraagd voor de gevolgen van de coronacrisis voor de jeugd. Het gaat daarbij onder meer over zaken die te maken hebben met onderwijs en opleiding en over zaken die te maken hebben met werk en werkloosheid. In beide gevallen ligt de focus op de sociale en mentale gevolgen van de crisis. Inmiddels is een steunpakket vanuit de Rijksoverheid toegezegd.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Romeinen vandaag 11:55

ROMEINEN Mansio

Een mansio is een Romeinse herberg die reizigers onderdak biedt. Niet zomaar iedere reiziger trouwens. In principe is een mansio bestemd voor de postbestellers van de oudheid die hier hun paarden wisselen, gebruik maken van een verversing en overnachten.

Advertorial Sport vandaag 10:06

Tijd voor Vitaliteit – maak kennis met 50+ sporten in Alphen

Nu de maatregelen rondom corona weer iets versoepelen, gaat ook het programma ‘Tijd voor Vitaliteit’ weer deels van start. In dit sportprogramma maken 50-plussers uit Alphen tegen een laag tarief kennis met vijf verschillende sporten.

Te zien op televisie vandaag 08:38

Tekening van Alphense kunstenares gekozen bij Sterren op het Doek

In de aflevering van het televisieprogramma Sterren op het Doek was zaterdagavond de Alphense kunstenares Yvette Bavelaar te zien. Samen met twee andere kunstenaars portretteerde zij Frank Boeijen. De tekening van Yvette bleek in de smaak te vallen, want de zanger koos uiteindelijk haar werk.

Politie gisteren 21:25

Jongens beroven vrouw (72) op straat met boksbeugel

Zaterdagmiddag reed een vrouw (72) op haar scootmobiel richting het centrum van Alphen toen zij door twee jongens op een scooter werd beroofd. Hierbij gebruikten zij een boksbeugel.