Pixabay

Leerplichtigen beter in beeld bij gemeente

Voor elk schooljaar stelt de gemeente een jaarverslag samen, met daarin de resultaten van de uitvoering van de leer- en kwalificatieplicht. Uit het jaarverslag van schooljaar 2018-2019 blijkt dat de gemeente door extra aandacht en een aanscherping op het verzuimprotocol leerplichtigen beter in beeld heeft.  

Alle gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren in de gemeente tussen de 5 en 18 jaar een vorm van onderwijs kunnen volgen. Hiervoor hebben zij leerplichtconsulenten in dienst, die bevoegd zijn om een proces-verbaal op te maken indien er sprake is van wettelijk verzuim.

Stijging leerplichtincidenten
Het aantal leerplichtincidenten (5-16-jarigen) is in het schooljaar 2018-2019 toegenomen in Alphen ten opzichte van het voorafgaande schooljaar. In totaal waren er in het schooljaar 2018-2019 151 minder leerplichtigen, maar kwam het totaal aantal leerplichtincidenten hoger uit, namelijk op 861 ten opzichte van 762 in 2017-2018. Dit geldt ook voor de kwalificatieplicht (16-18-jarigen). In 2018-2019 zijn 109 leerlingen minder kwalificatieplichtig, terwijl het aantal kwalificatieplichtincidenten is gestegen met 99.

Dit komt doordat de gemeente het afgelopen schooljaar extra aandacht heeft besteed aan de scholen voor voortgezet onderwijs en het verzuimprotocol is aangescherpt. Hierdoor is het aantal meldingen die leerplichtconsulenten hebben ontvangen gestegen. De leerplichtigen zijn hierdoor beter in beeld, wat komt door de samenwerking tussen het onderwijs, GO voor jeugd en de jeugdgezondheidszorg.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Onderwijs gisteren 16:18

Een bijzondere diploma-uitreiking voor examenleerlingen van het Scala College

Een diploma-uitreiking zoals andere jaren zat er door de coronacrisis niet in, maar het Scala College wist er toch een feestje van te maken. Met bloemen, champagne, slingers en een muziekinstallatie ging een groep docenten op dinsdag 7 juli op pad om examenleerlingen hun diploma te overhandigen.

Economie gisteren 15:33

Vraag het de Helpdesk Geldzaken

Behalve dat de coronacrisis zorgen over de gezondheid geeft, kunnen de gevolgen ook voelbaar zijn in jouw portemonnee. Misschien komt er op dit moment minder geld binnen, maar blijven jouw uitgaven gelijk? Krijg je minder opdrachten of werk je minder uren? Het is belangrijk dat je niet in geldproblemen komt.

Gemeente gisteren 14:47

Kinderen worden wel gecontroleerd op het hebben van een vispas in onze gemeente

Zowel de gemeente Nieuwkoop als de gemeente Kaag en Braassem hebben laten weten niet te zullen handhaven op kinderen onder de 14 jaar die hun hengel uitgooien zonder in bezit te zijn van een vispas. Maar de gemeente Alphen aan den Rijn volgt dit besluit niet: “Wij volgen de landelijke regels.”

Heel Alphen Beweegt gisteren 13:58

Vereniging in het zonnetje met #HeelAlphenBeweegt: TeHaDo

Verenigingen hebben in deze tijden te maken met veel uitdagingen en zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Om de verenigingen extra te steunen zet Alphen Beweegt regelmatig een willekeurige vereniging in het zonnetje. Deze keer: TeHaDo.

Politiek gisteren 13:09

Woningen bij Bospark pilot voor woonzorgcomplex

De gemeente Alphen aan den Rijn wil voor senioren een woonomgeving scheppen waardoor zij veilig langdurig zelfstandig kunnen wonen. In zo’n woonzorgcomplex zijn voorzieningen voor zorg, welzijn, ontmoeting en ondersteuning aanwezig. Hiervoor wordt locatie Bospark als pilot ingericht.