Maak Het Hart Niet Hard

Maak Het Hart Niet Hard: "Besluitvorming Gnephoek is onzorgvuldig en ondemocratisch"

Bouwen of niet bouwen? Deze vraag werd jarenlang gesteld over de Gnephoek. Dit najaar heeft Kuijken een advies gegeven aan minister De Jonge, waarin hij adviseert wel te bouwen. Vereniging ‘Maak Het Hart Niet Hard’ is het echter niet eens met de landelijke bemoeienis.

In het advies van Wim Kuijken, voormalig Deltacommisaris, stelde hij dat er 5.500 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden in de Gnephoek. Met dit scenario kunnen bestaande natuurwaarden worden versterkt en kan op een duurzame manier gebruik gemaakt worden van de bodem. Het aantal woningen zal bijdragen aan de woningbehoefte van Alphen aan den Rijn.

Niet iedereen is echter voorstander van bouwen in Gnephoek en veel inwoners begrijpen niet waarom ministers zich bemoeien met regionale en lokale kwesties. Zo ook vereniging ‘Maak Het Hart Niet Hard’. In tientallen plaatsen in Alphen aan den Rijn heeft de vereniging posters opgehangen om aandacht te vestigen op het “onzorgvuldige en ondemocratische karakter van het besluitvormingsproces over de Gnephoek”.

Financiële belangen

“Projectontwikkelaars en grondspeculanten hebben ongewoon grote financiële belangen bij omzetting van landbouwgrond in grond voor woningbouw”, stelt de vereniging. “Bij hun lobbywerk hebben de Gemeente en projectontwikkelaars bovendien zeer actieve hulp gehad van Tweede Kamerleden. Met een motie dwongen zij - die helemaal niet over toewijzing van bouwlocaties gaan - Minister De Jonge in te grijpen en de ‘dwarsliggende’ Provincie Zuid-Holland buitenspel te zetten.”

‘Maak Het Hart Niet Hard’ heeft kritiek op de gemeente omdat zij bewoners niet hebben geraadpleegd. “Wij vinden het ontoelaatbaar dat iedereen en alles zich mag bemoeien met een regionale en lokale kwestie. En dat een gezonde leefomgeving minder belangrijk lijkt te zijn dan financiële en politieke belangen”, aldus de vereniging.

Oproep van de vereniging

“Wij roepen bestuurders op om ‘lef’ te hebben om de kwaliteiten van het Groene Hart te respecteren en in de plannen te borgen”, laat ‘Maak Het Hart Niet Hard’ weten. Daarom vragen zij het volgende van de betrokken partijen:

  • Een zuiver democratisch proces te volgen. En de echelons met hun eigen verantwoordelijkheden, en met name de Provincie en het Waterschap, te respecteren
  • Niet alleen naar huidige behoeften maar ook die van generaties na ons te kijken
  • De burgers op korte termijn te betrekken
  • Onafhankelijk te opereren van het grote geld van projectontwikkelaars en andere grondspeculanten.

Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.