Advertorial Politiek plein

Maak kennis met kandidaat-raadsleden D66 Alphen aan den Rijn

Op maandag 17 januari presenteerde D66 op het Politiek Plein het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsperiode. De komende weken gebruikt de fractie om op het Politiek Plein een aantal D66 kandidaat raadsleden aan de lezers voor te stellen. Ze beginnen met de lijsttrekker, Gert van den Ham.

Gert: “Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om nog een keer te benadrukken hoe trots ik ben op ons gepresenteerde verkiezingsprogramma en op de enthousiaste groep mensen die op onze verkiezingslijst staat. Ik kijk er echt naar om de komende periode met hen aan onze programmapunten te werken.”

Lezers die het volledige programma willen lezen verwijzen we graag naar de blog van 17 januari. Wil jij nog op onderdelen uit het programma inzoomen, Gert?

Gert: “Dat vind ik lastig. Je moet altijd wat voorzichtig zijn met een selectieve groep punten uit een programma te lichten omdat het de verkeerde suggestie zou kunnen wekken dat de niet genoemde punten dus minder belangrijk zijn. Je moet ons programma echt in zijn samenhang zien.”

“Wat ik wel wil is wat extra aandacht voor onderwijs en cultuur omdat die mogelijk straks in discussies en debatten wat ondergeschikt raken bijvoorbeeld aan een onderwerp als duurzaamheid. Onderwijs en cultuur zijn namelijk erg belangrijk voor het welzijn van bewoners, jeugd en ondernemers in Alphen aan den Rijn en omgeving.”

“Als het gaat om onderwijs vind ik dat we echt alles op alles moeten zetten om meer beroepsonderwijs naar Alphen te halen, zowel op mbo- als op hbo-niveau. Een grotere win-win situatie voor alles en iedereen op korte en lange termijn kan ik mij bijna niet voorstellen. Want meer beroepsonderwijs in Alphen:

  • voorkomt dat jongeren uit Alphen vertrekken om elders te gaan studeren om vervolgens niet meer terug te komen;
  • levert kennis op, zorgt uiteindelijk voor hoogwaardige arbeidskrachten en daar zijn juist ondernemers naar op zoek;
  • vergroot de innovatiekracht in onze gemeente;
  • levert, vanwege hogere kwaliteit arbeidsmarkt, een beter investeringsklimaat op;
  • zorgt voor een mooie voedingsbodem voor start-ups en (gespecialiseerde) ZZP-ers;
  • vermindert het aantal (woon-werk) reisbewegingen en draagt dus ook bij aan duurzaamheid;
  • zorgt voor gezonde verhouding in de bevolkingssamenstelling.”

“Maar pas op, de stroperige processen inmiddels een beetje kennende, we zijn in staat om prachtige voorstudies en haalbaarheidsonderzoeken hiernaar te doen, met prachtige rapporten als gevolg. Daar zijn we goed in! Maar het kan dan zijn dat voordat we hier echt concreet mee aan de slag gaan, we straks jaren verder zijn en dus worden ingehaald door de tijd. Laten we het vooral niet dood discussiëren, maar gewoon zo snel mogelijk starten. Begin klein en bouw het uit! Er zijn partijen die via samenwerkingsverbanden snel kunnen en willen schakelen. Mouwen opstropen, lef tonen en gewoon: doen!”

“Voor wat betreft het onderwerp cultuur wil ik echt aandacht vragen voor de cultuurfunctie in onze gemeente. Alphen loopt helaas, ten opzichte van andere gemeenten van gelijke grootte, ver achter. In sporttermen pratend zou je kunnen stellen dat we volledig in de degradatieomgeving zitten. Cultuur is geen luxegoed of een elitaire hobby van een kleine groep. Een goed cultureel klimaat is voor alle bevolkingsgroepen belangrijk. Cultuur is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen en het stimuleert de creativiteit van een samenleving. Daarnaast is het ook gewoon leuk. Cultuur leidt tot verbinding en daar zijn we juist in deze tijd zo naar op zoek! Iedereen moet zich een toegang kunnen veroorloven; juist ook voor mensen met een kleine beurs. De gemeente moet daarbij faciliterend optreden. Alphen heeft helaas geen culturele identiteit; hier valt echt veel te winnen. Ruimte voor een diversiteit aan theater- en muziekvoorstellingen en tentoonstellingen. Laten we de bestaande theaters in Alphen uitdagen om met initiatieven en ideeën te komen. En de gemeente moet zich daarvoor openstellen. Is dat spannend? Ja, maar dat mag ook bij dit onderwerp.”


Meer nieuws

Weekoverzicht vandaag 16:59

Alphens.nl weekoverzicht: het nieuws van week 12 samengevat

Wat speelde er afgelopen week in Alphen aan den Rijn? Van boerenprotesten bij de PI Alphen en gedumpte containers met drugsafval tot aan een beschermde waterspitsmuis die Van der Valk in de weg zit. Dit en meer lees je in het Alphens.nl weekoverzicht.

Advertorial Theater vandaag 15:33

Peter Pannekoek en Simone Kleinsma vervroegd in de verkoop

De voorbereidingen voor het nieuwe theaterseizoen dat in september van start gaat, zijn in volle gang. Hoewel het programma pas in mei bekend wordt gemaakt, kondigt Theater Castellum alvast twee grote namen aan: Peter Pannekoek komt in 2024 terug met ‘DNA’ en Simone Kleinsma is te zien in de gloednieuwe musical comedy ‘De Hospita’. Beide voorstellingen gaan vervroegd in de verkoop.

Oud Alphen vandaag 14:02

Oud Alphen: de vernieuwde Hofbrug was een ‘groote verbetering’

Wist jij dat je vroeger over de Hofbrug moest om naar het Hof van Alfen te gaan? Deze brug lag tussen de huidige Julianastraat en Prins Hendrikstraat. In de jaren ’30 werd de Hofbrug verbreed om het ook toegankelijk te maken voor auto’s.