Advertorial Politiek

Meer aandacht voor zorg, educatie, sport en cultuur

In Alphen aan den Rijn zijn de taken van de gemeentelijke overheid goed geregeld. Het sociaal domein is goed ingericht, er zijn goede basisvoorzieningen en goed onderwijs en er wordt ingezet op 'iedereen doet mee'. Omdat dit zo is, kan de nieuwe coalitie hier verfijningen aan toevoegen.

De samenleving verandert: mensen worden ouder, er is technologische vooruitgang en er zijn nieuwe maatschappelijke initiatieven. Daar heeft de gemeente de afgelopen vier jaar op ingespeeld. Het maatschappelijk en het sociaal domein van Alphen aan den Rijn zijn een voorbeeld voor heel Nederland. Maar, het kan altijd beter. Het nieuwe college van burgemeester en wethouder komt voor de zomer met een uitvoeringsprogramma inclusief financiële onderbouwing. Hieronder alvast een bloemlezing met een aantal plannen.

De nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks wil onder meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beter aan werk helpen. Bij voorkeur betaald werk bij een gewone werkgever, maar als dat niet kan is vrijwilligerswerk een goede mogelijkheid.
Armoede moet worden voorkomen. Hiervoor komt er een armoederegisseur die zich inzet voor vroegsignalering, voorkomen van schuldsanering en een betere samenwerking tussen organisaties. Bij schuldhulp wordt het traject verbeterd, onder meer met maatwerk.

Ouderen moeten voldoende ondersteuning krijgen om gezond oud te worden, liefst in hun eigen buurt. Hiervoor is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Een mogelijkheid om eenzaamheid te bestrijden is bijvoorbeeld ook het stimuleren van burenhulp en online hulp op afstand.  

Educatie, sport en cultuur moeten als cluster worden ingezet. Deze aandachtsgebieden versterken elkaar en kunnen preventief en ondersteunend worden ingezet. Er wordt aangesloten bij het landelijk Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, zodat alle kinderen mee kunnen doen. Er komt een nieuwe cultuurvisie met onder meer ateliers, oefenruimtes, verbouwing van Parkvilla en een visie op religieus erfgoed.

Op de foto: open dag Parkvilla.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Winkels vandaag 13:26

Dessous Lingerie

Op zoek naar lingerie, bad-, nacht- of beenmode? Je bent voor deze – en andere – artikelen aan het juiste adres bij Dessous Lingerie. Kom je in oktober langs? Dan kun je profiteren van de kortingsactie!  

Cultuur vandaag 12:06

Officiële opening STA-ART

Na 2,5 jaar op het adres De Aarhof 15 aanwezig te zijn geweest, is Galerie STA-ART vanaf 25 oktober te vinden in het voormalige winkelpand van Halfords, Aarhof 41. Op zaterdag 26 oktober om 15:00 uur wordt de nieuwe locatie feestelijk in gebruik genomen.

Advertorial Wonen en bouwen vandaag 10:37

Gooi uw dak in de strijd tegen de stikstofcrisis

De uitspraak eind mei van de Raad van State over de stikstofaanpak van de Nederlandse overheid heeft veel teweeggebracht. Vergunningsaanvragen liepen vast, bouwprojecten kwamen stil te liggen. Intussen beraadt de regering zich op een nieuwe benadering. Maar ook bedrijven, VvE’s en scholen kunnen een steentje bijdragen – via hun platte dak!