Gemeente Alphen aan den Rijn

Meer bedrijven voor meer werk voor meer inwoners

"We willen meer werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen realiseren. Dat moet veelzijdig werk zijn", zegt Van As. "In dit rapport staat netjes op een rij wat we doen, wat we nog meer willen doen en hoe dat bijdraagt aan een betere economie."

Wethouder Gerard van As (economische zaken) legt graag uit waarom een economische agenda belangrijk is, gesteund door burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Anouk Noordermeer (werk & inkomen, Greenport). Zij wijzen alle drie op het belang van een gezonde economie voor het bedrijfsleven, de inwoners en de organisaties. "Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de mogelijkheden te verhogen voor het vergroten van inkomsten voor iedere inwoner", aldus Spies. "Dat doen we als overheid samen met de ondernemers en het onderwijs", vult Noordermeer aan.

Meer bedrijventerreinen
"In de gemeente is behoefte aan ongeveer 30 hectare bedrijventerrein. Dat is er nu niet. Daarom onderzoeken we nu de locaties Prinsenschouw en Barrepolder", zegt Van As. "De omvang van 30 hectare komt uit een onderzoek van Holland Rijnland. Er is duidelijk een toenemende vraag van bedrijven om zich in Alphen aan den Rijn te vestigen. Wij trekken graag innovatieve bedrijven aan. Daarmee kunnen we een bredere werkgelegenheid realiseren."

Uitvoering
Er is een hele lange lijst met initiatieven en projecten, deze staan op een rij in het uitvoeringsprogramma op de gemeentelijke website. De onderwerpen zijn:

  • Duurzaam & circulair ondernemen
  • Ruimte voor bedrijvigheid
  • Arbeidsmarkt
  • Ondernemersklimaat & innovatie
  • Vrijetijdseconomie

Het uitvoeringsprogramma heeft een korte looptijd van twee jaar: 2022 en 2023. Daarom is het ook een flexibel programma. Initiatieven en projecten die het niet goed doen kunnen zo op tijd stoppen en er is ruimte voor nieuwe initiatieven en nieuwe inzichten.

Agenda
De economische agenda is eind 2021 vastgesteld door de Alphense gemeenteraad. Nu komt hier het bijbehorende uitvoeringsprogramma bij. In dit programma staat concreet wat ‘we’ doen en hoe dat bijdraagt aan een betere economie.

EDBA
De economische agenda wordt gemaakt samen met economische partners van de gemeente vertegenwoordigd in Economisch Development Board Alphen (EDBA). Deze organisatie is een economische denktank voor de gemeente. De onafhankelijke stichting geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Alphen aan den Rijn en publiceert deze adviezen. In het Platform EDBA zitten vertegenwoordigers vanuit ondernemen, onderwijs, veiligheid, zorg, wonen, werk en recreatie en toerisme.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Oud Alphen gisteren 16:54

Oud Alphen: De Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat, de straat waar het kantoor van Alphens.nl nu staat, is genoemd naar het oude raadhuis van de voormalige gemeente Aarlanderveen. Na eeuwenlang vergaderd te hebben in herbergen als de Vergulde Wagen kreeg de toenmalige gemeente Aarlanderveen in de 19e eeuw een eigen raadhuis.

Advertorial Theater gisteren 15:41

Ronald Goedemondt komt naar Castellum

Goed nieuws: Ronald Goedemondt speelt momenteel zijn achtste avondvullende cabaretprogramma. Overal is hij tot en met december 2022 uitverkocht. Castellum heeft het echter voor elkaar gekregen dat hij op zondag 19 maart 2023 zijn voorstelling ‘Met knielende knikjes’ speelt voor het Alphense publiek. De kaartverkoop start op 13 december om 13:00 uur.

Politiek plein gisteren 14:29

Inbreng ChristenUnie in debat over begroting

Op 3 november 2022 werd in de gemeenteraad de begroting voor 2023 besproken en het beleid dat hiermee gevoerd zal gaan worden. Dit beleid is samengevat in het uitvoeringsprogramma 'Zichtbaar en dichtbij' van de coalitiepartijen. Aan dit debat leverde de ChristenUnie-fractie een inhoudsvolle bijdrage.

Feestdagen gisteren 13:12

Laat je vuurwerkafval ophalen op 2 januari 2023

Van het aftelen tot 00:00 uur en vuurwerk afsteken naar vuurwerkafval waar je niet zo veel mee kan. Voor het opruimen van dit vuurwerkafval wordt door de gemeente Alphen aan den Rijn een oplossing bedacht.

Limesjaar 2022 gisteren 11:58

ROMEINEN Rantsoenen

Het Romeinse leger zorgt normaal gesproken goed voor haar manschappen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. De commandant moet voor voldoende rantsoenen zorgen en dat is zelfs in vredestijd een behoorlijke klus.

Advertorial Horeca gisteren 10:37

Dit jaar een unieke kerst bij restaurant Bon Bini

Restaurant Bon Bini in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn komt dit jaar met een uniek concept. Op eerste kerstdag 2022 kun jij bij Bon Bini, in samenwerking met de chef, zelf jouw kerstdiner samenstellen.