Hoogheemraadschap van Rijnland

Meer duidelijkheid over dijkproject Kortsteekterweg

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat jij droge voeten houdt. Zij hebben geconstateerd dat de dijk langs de Oude Rijn aan verbetering toe is. In een Webinar lichtten ze het een en ander toe over het project. 

De dijk ligt er al honderden jaren en met het veranderende klimaat en de bodemdaling in het achterhoofd vindt het Hoogheemraadschap het noodzakelijk om deze te versterken. Zo blijft de veiligheid van de burger gewaarborgd en komen er geen overstromingen.  

In totaal gaat het om een lengte van 5,5 kilometer. De dijk wordt opgehoogd, versterkt en daar waar nodig wordt een nieuwe darmwand geplaatst. Bij de Kortsteekterweg is stabiliteit van de kering het belangrijkste aspect wat aandacht verdient. De kering ligt in het Rijnlandgebied. De Zuid- en Noordeinderpolder waar de dijk ligt, bestaat voor een groot deel uit agrarisch land en voor een deel uit bebouwd gebied. 

Drie nieuwe situaties 

Het belang voor de provincie Zuid-Holland is het in stand houden van de vaarweg. Het belang van Hoogheemraadschap Rijnland is het in stand houden van de kade voor de waterveiligheid. Met deze reden is zijn er drie nieuwe situaties ontstaan, waarin beide belangen worden nageleefd. De drie situaties zie je hieronder.  

Tekst gaat door onder de foto

dijkproject Kortsteekterweg

‘’We gaan uit van verankerde damwanden op plekken waar geen woningen staan, en niet verankerde damwanden op plekken waar wel woningen staan’’, laat de ingenieur van het project weten.

Leggerwijzing 

Ook de leggerwijzing moet worden aangepast. Een legger bestaat uit kaarten en tabellen. Op die kaarten is terug te zien waar een waterkering loopt, hoe hoog en breed deze is en welke onderhoudstaken er zijn. Een legger is nodig om de waterkering juridisch te borgen. 

Omdat de waterkering, in dit geval de dijk, onder de weg gaat verplaatsen naar de oeverlijn als damwand, zal de leggerwijzing verschoven moeten worden. Hieronder zie je de oude- en nieuwe situatie. 

dijkproject Kortsteekterweg

dijkproject Kortsteekterweg

Werkzaamheden 

De leggerwijziging zal in november/december 2021 naar verwachting de inspraak ingaan. Vervolgens zal deze in maart/april 2022 vastgesteld worden. 

Wil je de hele Webinar terugkijken? Dat kan hier. 


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Onderwijs en opvang vandaag 12:56

Vijf mbo-scholen werken voortaan samen: Leven Lang Ontwikkelen van groot belang voor de arbeidsmarkt

De mbo-scholen Albeda, Da Vinci, mboRijnland, Mondriaan en Zadkine gaan samenwerken op het terrein van ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Daartoe ondertekenden zij op 31 januari in Den Haag een intentieovereenkomst. Met de ondertekening spreken zij af zich gezamenlijk in te spannen om de arbeidsmarkt te voorzien van goed (bij) geschoold personeel, nu en in de toekomst.

Advertorial Evenementen vandaag 11:09

Super Bowl Sunday bij Sportsbar Alphen in de Esports Game Arena

Het is een jaarlijks Amerikaans fenomeen: de Super Bowl. De kampioen van de American Football Conference speelt in de nacht van 12 op 13 februari tegen de winnaar van de National Football Conference. Bij de Game Arena kun jij terecht om dé American football wedstrijd van het jaar te zien.

Werkzaamheden vandaag 09:24

Rijndijk-Oost vanaf vandaag ruim een half jaar afgesloten

Alphenaren opgelet! Rijd jij dagelijks over de Rijndijk-Oost naar school of werk? Dan zul je de komende maanden om moeten rijden. Vanaf maandag 6 februari zal de Rijndijk-Oost voor zeven maanden afgesloten zijn vanwege onderhoudswerkzaamheden.