Josh Walet

Meer sportaccommodaties worden tijdens gemeenteraadsverkiezingen ingezet als stembureau

Diverse locaties die normaal als stembureau dienen, zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart vanwege de coronamaatregelen niet geschikt. De oplossing? Meer gemeentelijke sportaccommodaties inzetten als stembureau.

Veel van de locaties die normaal gebruikt worden als stembureau, zoals (basis)scholen en zorginstellingen, zijn met het oog op de coronamaatregelen niet geschikt als stembureau. Er kan daar bijvoorbeeld niet voldoende afstand worden gehouden. In de kieswet is daarnaast geregeld dat er in de gemeente voldoende stembureaus moeten worden ingericht zodat kiezers op redelijke (loop)afstand van het woonadres hun stem uit kunnen brengen en toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Sportaccommodaties als stembureau

Met het oog op de coronamaatregelen en het op peil houden van de spreiding van de stembureaus in de gemeente wordt, net als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, een aantal van de gemeentelijke sportaccommodaties als alternatieve stemlocatie ingezet.

Het gaat om de volgende locaties in de kern Alphen: gymzaal Havixhorst, gymzaal Honingzwam, gymzaal Mandenvlechter, gymzaal Marsdiep, gymzaal Batenstein, sportzaal De Oude Wereld, sportzaal Vroonhoevelaan, sporthal De Arena en sporthal Limeshal. In de kernen worden de volgende sportaccommodaties als stembureau ingericht: gymzaal De Biezen, sportzaal De Plataan, gymzaal Christinastraat, sportzaal De Cirkel, sporthal De Landvliethal en gymzaal Zwammerdam.

De sportaccommodaties, voornamelijk gymzalen, zijn volgens de gemeente ideaal om in te zetten omdat de locaties zich direct in de omgeving bevinden van de locaties die niet beschikbaar zijn. “Hierdoor blijft goede spreiding in de gemeente gewaarborgd en kan de kiezer op loopafstand zijn stem uitbrengen”, aldus de gemeente. Daarnaast zijn de gymzalen ruim genoeg zodat er voldoende afstand gehouden kan worden en is er voldoende ruimte om de stembiljetten te tellen.

Sporters moeten uitwijken

Dat de sportaccommodaties gebruikt zullen worden als alternatief stembureau, betekent dat gebruikers van de sportaccommodaties van maandag 14 tot en met donderdag 17 maart geen gebruik kunnen maken van de bovengenoemde sportaccommodaties. Zij dienen uit te wijken naar andere locaties of de activiteiten voor deze dag(en) te annuleren. “Voor de Limeshal en de Arena zullen we de duur van het gebruik zoveel mogelijk beperken, zodat de overlast voor sportvereniging die deze accommodaties gebruiken zoveel mogelijk wordt beperkt”, meldt de gemeente.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.