Alphens EV

Meer tijdelijke woningen in gemeente Alphen aan den Rijn

Er lopen onderzoeken naar locaties voor tijdelijke woningen bestemd voor spoedzoekers en voor opvang van vluchtelingen. Aan Hoorn-West, vlakbij de PI, is een locatie in onderzoek waar mogelijk 350 tot 400 asielzoekers kunnen worden opgevangen.

Op dit moment is er een tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers. Daarom doet Alphen onderzoek naar een locatie op bedrijventerrein Hoorn-West. Er is een eventueel geschikte locatie in de omgeving van Langenroode en de Penitentiaire Inrichting. Het gaat om een stuk braakliggend terrein naast een zogenaamd 'Polenhotel'.

"Het is de bedoeling om tijdelijke units op het terrein neer te zetten die minimaal vijftien jaar meegaan", legt wethouder Gerard van As uit. De gemeente is met het COA over de locatie voor 350 tot 400 asielzoekers in gesprek. Het gaat om een gemengde groep mensen.

Veiligheidsregio Midden-Holland verdeelt de taken voor wat betreft opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Gemeente Alphen aan den Rijn biedt een regionaal verdeelstation in Nieuwe Sloot, andere gemeenten bieden andere soorten opvang.

Oekraïners
Daarnaast is ook onderdak nodig voor de Oekraïense vluchtelingen die nu nog gebruikmaken van locatie Noorderkeerkring. Deze gebouwen moeten eind van het jaar worden ontruimd. Zij komen in aanmerking voor tijdelijke woningen. "Wij hebben als gemeente de taak om mensen die eenmaal hier wonen opnieuw onderdak te bieden", legt burgemeester Liesbeth Spies uit. "Het is echter niet zo dat iedereen altijd hier blijft. Er zijn mensen die werk hebben gevonden en die daarom naar elders verhuizen of die nu zelf een woning kunnen vinden."

Spoedzoekers en starters
Niet alleen voor asielzoekers en vluchtelingen zijn woningen nodig. Alphen aan den Rijn wil ook eigen inwoners die met spoed een woning nodig hebben onderdak bieden. Ook in de categorie starters is de woningnood extreem hoog. Voor beide categorieën worden tijdelijke woningen gepland.

Naast locaties in Alphen-Stad zijn er locaties in onderzoek in Hazerswoude-Dorp en in Benthuizen.

Op de foto de beoogde locatie naast Langenroode op bedrijventerrein Hoorn-West


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in
Adverteer op Alphens.nl
Adverteer op Alphens.nl

Meer nieuws

Politiek vandaag 13:38

Opkoopbescherming is juridische uitdaging voor gemeente

De Alphense gemeenteraad heeft eerder besloten een tijdelijke regeling  opkoopbescherming voor woningen in te voeren. Naar nu blijkt zitten hier haken en ogen aan. Er is namelijk twijfel over het nut van een opkoopbescherming.

Politiek vandaag 12:31

Alpherium stapelt containers definitief vier hoog

Het Alpherium, de Alphense overslagterminal, zal definitief containers vier hoog plaatsen. Er loopt al geruime tijd een proef waarvan de resultaten voldoen. De gemeenteraad gaat akkoord, maar heeft wel een verzoek neergelegd voor een ruimere groenvoorziening rond het complex.

Gezondheid en welzijn vandaag 10:19

Hecht GGD Hollands Midden ‘on tour’: HPV-prikbus bij treinstation Alphen aan den Rijn

Hecht GGD Hollands Midden gaat komende week op pad met een speciale HPV-prikbus. Van 5 tot en met 9 juni staat de duidelijk herkenbare blauwpaarse bus afwisselend bij treinstations Alphen aan den Rijn en Gouda. Dit in het kader van de ‘Mis ‘m niet’-campagne waarvoor staatssecretaris Van Ooijen op 31 mei het startschot gaf.