Algemeen

MINERVA Duiventil

Het schijnt dat burgemeester en wethouders iets langer willen nadenken over de bezwaren tegen de komst van appartementen in een voormalig bankgebouw. Naar verluid wil de vereniging van eigenaren van de dure buurflat Westmolen geen mensen die goedkoop willen wonen naast de deur.

Waar gaat het over? De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt voor een dak boven het hoofd van alle inwoners. Een heleboel inwoners kopen gewoon een woning. Een kleiner aantal inwoners huurt een vrije sector woning voor een leuke prijs. Een deel van de inwoners is afhankelijk van het huuraanbod van Woonforte, onze sociale woningbouwcorporatie.

Een nog kleiner deel van de inwoners kan nergens terecht. Zij hebben niet genoeg inkomsten om te kopen of te huren in de vrije sector. Zij hebben niet genoeg inschrijvingstijd bij Woonforte.
Waarom niet? Omdat het spoedzoekers zijn. Spoed als in ‘er is haast bij anders staat er iemand op straat’.

Deze mensen hebben heel verschillende redenen waarom zij heel snel een eigen woning nodig hebben. Er zijn mensen die eindelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen en die nu pas een woning mogen zoeken, maar ze hebben wel direct een dak boven hun hoofd nodig. Er zijn mensen die hier vanuit het buitenland tijdelijk werken en in die periode ergens moeten verblijven. Woonwerkverkeer vanuit hun oude woonplaats is geen optie.

Een andere groep bestaat uit mensen die plotseling op straat staat. Sommigen zijn met vette onmin hun ouderlijk huis ontvlucht en je kunt maar zo lang bij je vrienden op de bank terecht. Soms gaat het om een naar echtscheidingsgeval. Als je uit elkaar gaat, zit dat er al heel lang aan te komen en is het de bedoeling dat je alles netjes af kunt handelen. Vaker echter, haalt een uiteen gespatte relatie het slechtste boven in de mens en wordt het al snel onhoudbaar om in één huis te wonen.

Een heel groot deel van de spoedzoekers is alleen. Dat betekent dat een aardig klein appartement ruimschoots voldoende is om te wonen. Daar springt de gemeente goed op in door leegstaande bedrijfsgebouwen geschikt te maken voor bewoning. Een van de plannen is om in de leegstaande bank aan de Laan der Continenten 44 appartementen te maken.

Daar hebben de bewoners van de naastgelegen dure flat Westmolen bezwaar tegen. Geen duiventil van mensen die goedkoop willen wonen. Want: dat past niet in hun dure buurt.
Tja, dat zijn dus dezelfde mensen die klachten indienen over tennisvereniging TEAN die haar velden al heel wat langer op deze plek heeft dan dat die flat er staat, omdat er in de avonduren licht brand en er getennist wordt.

Het gevaar van ‘langer nadenken over de bezwaren’ is dat je als wethouder de schijn tegen je krijgt van elitair regeren en vriendjespolitiek voor de rijken. Dat kan niet de bedoeling zijn. We hebben het hier over woningen voor mensen die door omstandigheden op straat komen te staan. Het zijn echter gewone mensen met een gewone opleiding en een gewoon verlangen naar een gewoon leven en gewoon een dak boven hun hoofd. Als nou de toekomstige buren ook even gewoon gaan doen…


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

MINERVA Calimeroland
Blog Opinie gisteren 19:57

MINERVA Calimeroland

Het is inmiddels meer dan 5 jaar later. Je zou zeggen dat het oude zeer dan wel een keer voltooid verleden tijd is. Maar nee, in de kleine dorpjes die met de grote boze stad tot één gemeente Alphen aan den Rijn zijn gefuseerd, is het nog altijd kommer en kwel.