Archieffoto

"Niet bewust gefraudeerd"

Toch raar zo'n klein berichtje op de vrijdagmiddag: "Er is op 13 november 2013 niet bewust gefraudeerd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, door de persoon die twee keer heeft gestemd". Tenminste dat is de mening van het OM naar aanleiding van de Alphens

Allereerst vraag ik me af wat de toevoeging "niet bewust" er toe doet. Je mag toch aannemen dat iedereen weet bij een verkiezing, dat je per persoon, 1 stembiljet in mag of moet vullen. Ten tweede rijst de vraag wat te doen met die onterecht uitgebrachte stem. Puur juridisch gezien zouden beiden stemmen, uitgebracht door de bewuste persoon, namelijk ongeldig moeten worden verklaard.

Feit blijft overeind dat er dus wel fraude is gepleegd maar niet bewust en dat dit dus zonder gevolgen blijft. Er zal dan ook, de komende 4 jaar, een smet blijven kleven aan de derde zetel van Groenlinks in de Alphense raad. Dat was hij al door de bizarre, politiek ingegeven hertelling en de vaststelling dat er, weliswaar onbestraft, wel degelijk sprake is van stemfraude en in een rechtsstaat ook consequenties zou moeten hebben. 

De verklaring van het OM opent natuurlijk wel perspectieven voor iedere andere burger die een overtreding maakt. "Sorry agent, ik reed wel 180 km per uur maar was me daar niet bewust van hoor. Voelde het gaspedaal onder mijn voet en dacht: oh die moet ik zeker intrappen." Of: "Sorry hoor belastinginspecteur, Ik was me niet bewust dat ik daar een bedrag moest invullen". Zo kan ik nog handenvol voorbeelden bedenken waar onbewust handelen, geen reden is om niet over te gaan tot vervolging. Ga dit maar eens uitleggen aan een bijstandsmoeder die onbewust vergeten is om een paar tientjes inkomen niet op te geven.

Kan het toch niet laten om nog even terug te komen op mijn column van vorige week 'outlaw bikers'. Uit de vele reacties kwam in ieder geval duidelijk naar voren dat de beide Alphense MC's op brede steun uit de bevolking kunnen rekenen. Inmiddels zijn er vragen gesteld aan het college, door RijnGouweLokaal, waarin om een duidelijke uitleg wordt gevraagd over de beweegredenen van de omslag die het college gemaakt heeft wat betreft het onderkomen van de clubs, anders dan de drogredenen die tot op heden werden aangedragen.

Hoe anders worden die krimiclowns van de golfclub, door het Alphense college behandeld. Ondanks dat deze de Alphense samenleving voor tonnen dan wel miljoenen benadeeld hebben en op het verkeerde been hebben gezet met schijnconstructies en juridische foefjes, was dit geen reden voor het college om de duimschroeven aan te halen bij deze, naar mijn mening, criminele organisatie. In tegenstelling tot de motorclubs, is de golfclub wel regelmatig onderwerp van discussie maar de vergunningsverlening naar deze lieden toe verloopt soepeltjes. Er hoeft maar gekikt te worden en het ambtenarenapparaat springt in het gelid om de ruitjesbroeken, choker dasjes en mantelpakjes van dienst te zijn. Misschien dat de bemoeienissen met alles rondom de golfclub ook onderdeel kan uitmaken van het geplande integriteitonderzoek, alhoewel als dat met de zelfde Franse slag gebeurd als het onderzoek rondom zwembad Aquarijn, door Bas Eenhoorn, kunnen ze die centen beter in hun zak houden.

Over centen gesproken, groot was mijn verbazing over de teruggave door welzijnsorganisatie Participe van bijna 1 miljoen euro aan de gemeente. Het moet toch wel echt kommer en kwel zijn binnen deze organisatie, als zelfs zij niet meer in staat zijn om zinloze projecten of bodemloze putten te verzinnen. Het zal voor de gemeente een welkome meevaller zijn en hier ligt gelijk een mooie taak voor het college om eens diep in de boeken te duiken bij Participe. Het is namelijk mijn stellige overtuiging dat er binnen deze organisatie nog veel meer te halen valt, zeker gezien de vrijwillige teruggave die zij zelf al maken.

Ikzelf zou meer energie steken in het aan banden leggen van die subsidieslurpers dan aan het bikertje pesten of oeverloze gezeur over het verplaatsen van de coffeeshops in Alphen. Veel meer dan deze laatste 2 onderwerpen is er nog niet uit het college gekomen!

 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Overige gisteren 21:40

Alphenaar Willem Bouman (82) bemachtigt zesde wereldrecord

Het kostte hoofdrekenwonder Willem Bouman (82) nog geen negen minuten om de derdemachtswortel van een getal van 36 cijfers te berekenen. Daarmee is het zesde wereldrecord hoofdrekenen van de Alphenaar een feit.

Evenementen gisteren 16:50

Opbouw Zomerspektakel aan het Meer is begonnen

Met nog dertien dagen te gaan is de opbouw van het Zomerspektakel aan het Meer op het evenemententerrein langs de Zegerplas begonnen. Het meerdaagse festival trapt vrijdag 3 juni af met bekende artiesten als Anouk, Snelle en Kensington.