Ingezonden
Advertorial Politiek plein

Nieuw Elan hecht waarde aan buitengebied

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een groot en prachtig buitengebied met veel uitdagingen. Denk aan stikstof, vergrijzing, transitie en klimaat. In 2021 is een onderzoek gedaan om deze uitdagingen in kaart te brengen. Aan de hand van het onderzoek en gesprekken met betrokkenen is een programma gemaakt om het buitengebied én haar inwoners een goede toekomst te bieden.

De politieke partijen hebben donderdag 12 januari over het Alphense buitengebied en haar toekomst gesproken. Peter Versteeg vertegenwoordigde de fractie van Nieuw Elan.

Versteeg is zeer tevreden over de participatie: “Opgehaald aan de voorkant, zoals het hoort. We weten nu waar inwoners, ondernemers en gebruikers trots op zijn als het gaat om hun leef- of werkomgeving, hoe zij het buitengebied beleven en gebruiken én welke kansen zij zien voor een toekomstbestendig buitengebied.”

De opgehaalde informatie vormt de basis voor het opzetten van het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied. Het programma voorziet in het verbeteren van het buitengebied op zowel ruimtelijk, sociaal, als economisch vlak. Er is ook geld nodig. Dit is allemaal verwerkt in het raadsvoorstel. Nieuw Elan zal hiermee instemmen.

Raadsvoorstel

Het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied bestaat uit vijf bouwstenen. Aan de volgende bouwstenen zal worden gewerkt:

  • Verbetering landelijk gebied: bodemdaling, biodiversiteit, emissiereductie, klimaatadaptatie
  • Voedsel, vezels en groen van eigen land: alternatieve teelten en bedrijfsvoering, korte ketens
  • Optimaal gebruik landelijk gebied: duurzame energie, recreatie, circulaire economie, mobiliteit
  • Nieuw functies voor agrarische bebouwing: Vrijkomende agrarische bebouwing, tiny houses, ‘groene’ bedrijvigheid
  • Ondersteuning inwoners, ondernemers en gebruikers: Loket, bewustwording, (financiële) ondersteuning

Voor de jaren 2024-2026 is een budget van 250.000 euro per jaar nodig. In het najaar van 2023 wordt het programma indien nodig herijkt. De gemeenteraad zal het programma in de vergadering van 26 januari vaststellen.


Meer nieuws

Advertorial Milieu en duurzaamheid gisteren 16:59

Ondernemers, doe mee aan onderzoek naar duurzaam ondernemen!

Verschillende partijen, waaronder EDBA, VOA, Greenport Boskoop, mboRijnland, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en de Gemeente Alphen aan den Rijn, hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk onderzoek onder ondernemers in onze gemeente. Dit onderzoek heeft tot doel de uitdagingen en behoeften van ondernemers op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen in kaart te brengen.

Politiek gisteren 14:46

Alphense politiek tevreden over nieuw dierenbeleid

De aanvulling op het Alphense dierenbeleid is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat vindt wethouder Gert-Jan Schotanus over de uitwerking van een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn van de Alphense gemeenteraad. De Alphense politiek is het hiermee eens en zal de Aanvulling Kader Dierenwelzijn in haar komende gemeenteraadsvergadering goedkeuren.

Politiek gisteren 12:04

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.

Werken gisteren 09:48

Vacatureoverzicht week 15: nieuwste vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier.

Blog Opinie 12 apr. 2024 19:59

MINERVA Bloedbad

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat 25 miljoen euro bezuinigen. En dat niet een keer, maar vanaf nu elk jaar. Dat is nogal wat. Het betekent dat er veel gaat sneuvelen van wat wij nu normaal vinden. Of, het betekent dat de gemeentelijke belastingen aanzienlijk zullen stijgen.

Advertorial Overige 12 apr. 2024 17:01

Problemen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers? Let's Recruit! helpt je uit de brand!

Een groeiend bedrijf is natuurlijk goed, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Het vinden van het juiste talent wordt soms zo lastig dat bedrijven orders moeten laten lopen of bestaande collega’s onbedoeld zwaar belasten. Let’s Recruit! ontzorgt daarom bij technische MKB-bedrijven het gehele recruitmentproces. Maar wat doen ze nou precies tijdens dat proces?