Alphens EV

Nieuw Elan-motie unaniem aangenomen: “Raadsklankbordgroep verkeer wordt raadswerkgroep”

Woensdagavond 20 mei jl. besprak de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein het grote en complexe dossier N207 Zuid en in het bijzonder de verkeersproblematiek in Hazerswoude Dorp. Het kruispunt N209/Dorpsstraat deelt daar het dorp letterlijk in tweeën en zorgt voor veel verkeersoverlast.

Dit moet worden verbeterd. De ontsluiting van de westkant en oostkant van het dorp moet worden verbeterd en het zwaar- en landbouw verkeer moet worden geweerd uit de Dorpsstraat. Kortom: veiliger, leefbaarder en minder verkeer.

Door de jaren heen zijn de emoties hierover in Hazerswoude Dorp meerdere keren flink opgelopen. Verschillende voorstellen konden bij de inmiddels verschillende belangengroepen vaak niet meer op draagvlak rekenen. In opdracht van de Provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn heeft recent een extern bureau de verschillende maatregelen nogmaals onderzocht en hierover een rapport gepresenteerd.

Beter Bereikbaar Gouwe

Parallel aan in Hazerswoude Dorp loopt het verbeterprogramma van de Provincie onder de naam Beter Bereikbaar Gouwe. Tijdens de laatste bijeenkomst van de verkeersklankbordgroep heeft wethouder Kees van Velzen de actualiteit toegelicht. Praktisch betekent dit dat we in de tijd zijn achterhaald (corona en ontbrekende informatie). Het voorstel is nu om de beide processen aan elkaar te koppelen. Hierdoor krijgen de oplossingen voor beide processen een onderlinge relatie. Op 10 juli aanstaande komt er duidelijkheid over het maatregelenpakket en bijbehorende financiën voor het project Beter Bereikbaar Gouwe.

Na de zomer 2020 wordt dat maatregelenpakket besproken en zal de gemeente de relatie met de maatregelen in Hazerswoude Dorp leggen. Het definitieve voorstel Beter Bereikbaar Gouwe zal dan in mei 2021 tot besluitvorming in de gemeenteraad leiden.

Het maatregelenpakket Hazerswoude Dorp kent een eigen besluitvormingstraject. Het college buigt zich nu over de vormgeving van dit proces. Samen met de raadsklankborgroep verkeer en respectievelijke dorpsoverleggen worden de verkeersmaatregelen en het participatietraject voor Hazerswoude Dorp en Boskoop uitgewerkt.

Raadsklankbordgroep

De raadsklankbordgroep verkeer is de sparringpartner voor verantwoordelijk wethouder Kees van Velzen. Peter Versteeg, woordvoerder namens Nieuw Elan: “Als raadsklankbordgroep verkeer hebben wij meerdere malen om informatie verzocht, maar deze helaas soms mondjesmaat ontvangen. Daarnaast gaat het over de vraag hoe komen wij tot goede participatie en besluitvorming? De tijd van klankborden is nu voorbij, de handen moeten uit de mouwen. Aan het werk dus. Er is nog voldoende tijd om de verschillende varianten voor Hazerswoude Dorp nog eens goed en vooral met elkaar, te bekijken.”

Nieuw Elan heeft een motie ingediend om de verkeersklankbordgroep te transformeren tot raadswerkgroep en dan samen met wethouder Kees van Velzen een goede voorbereiding te treffen voor het debat in de commissie en besluitvorming in de raad. De raadswerkgroep zorgt dan voor aanvullende informatie, toetst varianten en zorgt voor een goede en afgewogen voorbereiding voor commissie en raad. De motie is unaniem aangenomen.

De opdracht van de raadswerkgroep is om het college van heldere kaders te voorzien en een gedragen besluitvorming te stimuleren. Belangrijk is dat daarbij specifiek aandacht is voor participatie en betrokkenheid van inwoners, dorpsoverleggen en andere belanghebbenden.

Versteeg hierover: “De raadswerkgroep kan informatie en andere inzichten aandragen waarmee de maatregelen beter en completer worden. Laagdrempelige kennisuitwisseling tussen inwoners, belangenorganisaties, raad, college, ambtelijke organisatie en externe deskundigen vergroten de kennis van de commissie en raad, waardoor beter adviezen en begrijpelijke besluiten kunnen worden genomen. Daarbij moet de raadswerkgroep werken aan de balans tussen begrippen als volledigheid en begrijpelijk voor iedereen. Door participatie zullen de verschillende varianten waarschijnlijk beter worden, waardoor dan alsnog meer draagvlak kan ontstaan”, aldus Versteeg.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Calamiteiten gisteren 20:26

Dementerende man vermist vanaf Zonnedauw

Een dementerende man van 67 jaar is sinds woensdagavond 18:30 uur vermist. Hij is vertrokken vanaf de Zonnedauw in Alphen. De politie spreekt van een urgente vermissing. 

Alphens Restaurantweek gisteren 19:04

Alphens Restaurantweek: oergezellig dineren bij Alle Hens

De Alphens Restaurantweek gaat weer van start. Van donderdag 20 tot en met zondag 30 augustus kun je genieten van de lekkerste meergangen menu’s, speciaal samengesteld voor de restaurantweek. Iedere dag zetten we een restaurant in de schijnwerpers. Dit keer de beurt aan Alle Hens.

Advertorial Voor Kinderen gisteren 16:11

Kraak de codes en ontsnap op tijd!

Dinsdag 18 augustus en donderdag 20 augustus organiseert Alphen Beweegt in samenwerking met V.V. Alphia, BGC Floreant en JOGG een echte Escape Room. Geheel gratis en geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Horeca gisteren 15:25

Geen langere openingstijden voor terrassen tijdens coronacrisis

Tot ’s avonds laat een drankje drinken op het terras. Met deze warme temperaturen klinkt dat heel aantrekkelijk, maar op het terras zitten is in Alphen in veel gevallen na 23:00 uur helaas niet toegestaan. En daar komt voorlopig ook geen verandering in.