Advertorial Politiek

Nieuw Elan op bezoek in De Hoek in Koudekerk

De dorpsbewoners willen eindelijk weleens serieus genomen worden. Dat is in het kort de boodschap van Nicoline Wamsteker van het Dorpsoverleg en van ander actieve Koudekerkers. Nieuw Elan is dat absoluut van plan, legden lijsttrekker André de Jeu en wethouder Gerard van As uit.

Zorgpunten zijn, volgens Nicoline Wamsteker, de maar niet van de grond komende woningbouw, de efficiëntie van het ambtenarenkorps, de vertraging bij de renovatie van het Hofstedepark en de ontbrekende ondersteuning van vrijwilligers. Vanuit de voetbalvereniging wordt daaraan toegevoegd dat er veel wordt gevraagd vanuit 'de gemeente' maar dat er geen budget beschikbaar wordt gesteld om de vraag ook goed uit te kunnen voeren.

Woningbouw
Over de woningbouw wordt al jaren gepraat, maar de bottom line is dat er gewoon behoefte is aan woningen en dat die er niet zijn. "Ik heb sinds oktober de woningbouw in de dorpen in mijn portefeuille", legt Gerard van As uit. "Woningbouw in Koudekerk is een prioriteit. Waar we al heel lang op wachten is een uitspraak van de Raad van State over Rijnpark. Als dat goedkomt, gaan we er in een keer voor. Als we als gemeente teruggefloten worden, moeten er andere mogelijkheden achter de hand zijn. Dan moet er toch met Dorrepaal over uitplaatsing worden gepraat en met de sportverenigingen over kavelruil."

Wijk- en dorpsbudget
Een belangrijk punt voor de dorpsbewoners is het gevoel dat zij door ambtenaren niet altijd serieus worden genomen. André de Jeu herkent de klacht: "Wij vinden het een zwaar punt voor onderhandelingen om de dorpen en wijken een eigen budget toe te kennen, zodat dit door de dorpsbewoners kan worden gebruikt zonder inmenging."
De Jeu erkent dat er dan wel een goede ondersteuning moet zijn vanuit de gemeente. Niet om de boel te controleren, maar om de weg te wijzen. Hij wijst ook op de Right to Challenge, waarbij een initiatiefgroep een taak van de gemeente over kan nemen.

TOM
Als algemene punt, dus niet specifiek voor Koudekerk, wordt ook gesproken over klachten rond de ontbrekende samenwerking  met TOM in de Buurt. Over de samenwerking met TOM merkt De Jeu op: "Er zijn veel klachten, dus daar moeten we nu iets aan doen. Verder vinden wij dat de aanbesteding echt anders moet. We hebben hier wel van geleerd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat TOM initiatieven ondersteunt en niet tegenwerkt."

Van onderop besturen
In het algemeen merken zowel De Jeu als Van As op dat Nieuw Elan als lokale partij niet links of rechts is. "Wij zijn van 'we moeten de problemen in de samenleving oplossen'. Wij willen echt van onderop besturen. Nieuw Elan wil aan de slag met dorpsplannen, daarbij beseffen wij net als het Dorpsoverleg dat niet alle inwoners op één lijn zitten. Dus je moet dan wel als Koudekerk aantonen dat er voldoende draagvlak is."


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Winkels vandaag 17:01

Magazijnopruiming op 28 en 29 februari bij Gek van Fietsen

Het fietsseizoen barst bijna los. De nieuwe modellen druppelen binnen en dat betekent dat er ruimte gemaakt moet worden in de showroom. Daarom is er bij Gek van Fietsen op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari een grote magazijnopruiming. Hoge kortingen op een groot deel van het assortiment sportieve fietsen en e-bikes!

Overige vandaag 15:01

Audities voor Alphens Sinterklaas Journaal geopend

Op maandag 24 februari is de inschrijving voor de audities van Het Alphens Sinterklaas Journaal van start gegaan. De Alphense serie gaat al weer het tiende seizoen in dit jaar, een jubileum!

Economie vandaag 13:59

Alphense bedrijven hebben tekort aan mondkapjes door Coronavirus

Over de hele wereld is een tekort aan mondkapjes door het Coronavirus. In Peking, China wordt zelfs in enkele dagen een fabriek voor mondkapjes uit de grond gestampt om aan de hoge vraag te kunnen voldoen. Ook in Alphen kampen bedrijven met leveringsproblemen van mondkapjes.

Gezondheid en welzijn vandaag 12:43

Er is nog hoop: protest tegen sluiting HAP kan effect hebben

Henk van Gerven (SP) stelde eerder Kamervragen over de sluiting van de Huisartsenpost (HAP) in Alphen. In een antwoord laat minister Bruno Bruins weten dat de plannen de komende maanden worden besproken met belanghebbenden. Reacties en adviezen worden meegenomen, dus protesteren tegen de sluiting kan effect hebben.