Wouter de Bonte

Nieuw & normaal: de dorps- en buurthuizen van de toekomst

Half juli ligt er in de gemeenteraadsvergadering van Alphen aan den Rijn een voorstel om dorps- en buurthuizen aan te wijzen in alle kernen. Dit is het officiële eindvoorstel waarmee fase 3 wordt afgesloten en de gemeente kan overgaan naar de uitvoering.

Vanaf voorjaar 2019 is de fractie in gesprek geweest met diverse dorps- en buurthuizen over de manier waarop zij verder konden gaan, eventueel ook zonder financiële ondersteuning van de gemeente Alphen. De thema-avond van de ChristenUnie over dit onderwerp werd goed bezocht en er zijn veel goede contacten gelegd, door een nauwe samenwerking tussen politici en bewoners zijn er goede resultaten behaald. Tijdens deze avond is ook het idee geboren om Woonforte meer te betrekken bij de buurthuizen.

Hoe staat het er nu voor?

Fase 3 is een voorstel voor de methode van financiering van de dorps- en buurthuizen. Per gebied zijn de consequenties van de besluiten, waaronder ook beëindigingsplannen van sommige buurthuizen, in beeld gebracht. De fractie van de ChristenUnie heeft in alle fases consequent ingezet op twee dingen.

De fractie wil dat de gemeente toekomstbestendige keuzes maakt voor de dorps- en buurthuizen. En het is erg belangrijk dat de locaties die geen subsidie meer krijgen op een goede manier verder worden geholpen of netjes de zaken kunnen afronden.

Michel du Chatinier is woordvoerder op dit dossier en zeer betrokken bij dit onderwerp: "Het college is in staat geweest om nagenoeg alle 'angels' eruit te halen. Een van de laatste moeilijkheden waren de activiteiten die plaatsvinden in De Wielewaal en Westerhove. Daarvoor is een deal gemaakt met Woonforte, de eigenaar van de locaties. Duidelijkheid moest er verder nog wel komen voor Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk."

De fractie van de ChristenUnie vindt het een mooie ontwikkeling dat de activiteiten voor een jaar of vijf een tijdelijk onderkomen vinden in dorpshuis Rhynenburch en dat er in samenspraak met de betrokken maatschappelijke organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en inwoners van Hazerswoude-Rijndijk zal worden gezocht naar een locatie voor een nieuw te bouwen dorpshuis.

"De fractie van de ChristenUnie is vooral verheugd dat het gelukt is om de externe projectontwikkelaar, architect Ton Alberts en de gemeente Alphen aan den Rijn aan één tafel te krijgen voor de toekomstige bestemming van gebouw Het Anker met haar opvallende organische baksteenarchitectuur", aldus Du Chatinier. Ook het gebouw van JJB Hazerswoude wordt betrokken bij het onderzoek naar kleinschalige woningbouw voor Hazerswoude-Rijndijk.

Nu de uitvoeringsfase eraan komt, pleit de ChristenUniefractie ervoor om voortvarend en grondig aan de slag te gaan. Dat zou ‘Nieuw & Normaal’ zijn. De ChristenUniefractie kan volmondig instemmen met het voorliggende voorstel over de dorps- en buurthuizen.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Gemeente vandaag 11:49

Nieuwe partners ondersteuning

Inwoners die ondersteuning nodig hebben op diverse levensgebieden, kunnen daarvoor hulp krijgen, denk aan mensen met psychische problematiek, een beperking of chronische ziekte.

Politie gisteren 16:37

Bericht over beroving via Burgernet verspreid

Vrijdagmiddag 23 juli is er via Burgernet een bericht verspreid over een beroving in de omgeving van de Paradijslaan/Castellumstraat in Alphen. Naar de verdachten wordt gezocht.