Gemeente Alphen aan den Rijn

Nieuw plan voor Stadhuisplein: vergroeningswerkzaamheden worden eind oktober afgerond

De vergroeningswerkzaamheden bij het Stadhuisplein liggen al een tijdje stil vanwege de vondst van schadelijke stoffen. Met een nieuw plan zullen de werkzaamheden eind oktober afgerond zijn.

Tijdens de werkzaamheden aan het Stadhuisplein werden schadelijke PAK-stoffen (organische stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding, red.) aangetroffen, evenals minerale oliën en metalen. Bij de graafwerkzaamheden werden twee medewerkers onwel. Zij hadden last van hun luchtwegen. Hierop werden de werkzaamheden stilgelegd.

Na het incident is een melding ingediend bij Omgevingsdienst Midden-Holland, die vervolgens de gronden zal saneren. “De grond wordt tot ca. 80 cm diepte onder maaiveldniveau afgegraven, wat voldoende zou moeten zijn om de leiding te kunnen verwijderen.” Door de jaarmarkt zullen de werkzaamheden niet eerder hervatten dan op 22 september.

Twee scenario’s

Voor de hervatting van de werkzaamheden zijn twee scenario’s geschetst. Zo zal Scenario 1 het huidige inrichtingsplan handhaven en zullen zowel het zuidelijke groenvaklocatie plus het boomvak voor de ABN-AMRO bank worden gesaneerd. Bij Scenario 2 wordt het boomvak voor de ABN-AMRO verplaatst zodat dit buiten het restverontreinigingsgebied valt.

De gemeente wil geen enkel risico nemen en kiest daarom voor Scenario 1. “Na besluitvorming zal er zo spoedig mogelijk een opdracht tot sanering aan de aannemer worden verstrekt.” Het terrein zal afgesloten blijven met hekken en ook zal worden aangegeven dat het een saneringslocatie betreft. Tijdens de werkzaamheden worden passanten en omwonenden op voldoende afstand gehouden, waardoor er geen gezondheidsrisico’s zijn.

Met de voorlopige planning van Scenario 1 zullen de werkzaamheden 25 oktober afgerond worden.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Maatschappelijk gisteren 17:16

Wethouder neemt buurttuin symbolisch in gebruik

Tijdens de Burendag afgelopen zaterdag in ‘Het Kruispunt’ heeft wethouder Gert Jan Schotanus de buurttuin in gebruik genomen. Met de tuin wil ‘Het Kruispunt’ iets betekenen voor de wijk. Maar ze willen ook hun liefde voor de natuur laten zien.

Verkeer en vervoer gisteren 14:55

Extra drempel aangelegd in drukke Karel Doormanstraat

Veel geparkeerde auto’s, kinderen die afgezet worden bij het kinderdagverblijf en de speeltuin bezoeken. En vergeet het bouwverkeer niet. De Karel Doormanstraat in het Alphense Rode Dorp is op dit moment een drukke straat. Bewoners maken zich zorgen om de verkeersveiligheid.