Alphens

Nieuwe woningen op huidige locatie Scala College Diamantstraat

De Alphense middelbare scholen krijgen een flinke opknapbeurt. Zo ook het Scala College. Aan de Henry Dunantweg wordt volop gewerkt aan een nieuw pand. Dit betekent dat de school aan de Diamantstraat komt te vervallen. De gemeente hoopt hier nieuwe woningen te kunnen bouwen.

“Als gevolg van concentratie van het voortgezet onderwijs in Alphen aan den Rijn en de prioriteit die hieraan wordt gegeven (conform het Masterplan Onderwijshuisvesting VO) komt de locatie Diamantstraat van het Scala College te vervallen”, zo begint het college. Na de herfstvakantie in 2023 zal het Scala College verhuizen naar de Henry Dunantweg. Aan de Diamantstraat zullen dus het schoolpand en de sporthal Arena leeg achterblijven.

Onderzoek

“Het is de bedoeling de vrijkomende locatie van zowel het Scala college als de sporthal Arena te herontwikkelen naar woningen”, stelt het college. Dit is conform de Woonvisie 2021-2025, die stelt dat er een upgrade van de wijk plaats moet vinden in de komende jaren waardoor een prettig woon- en leefklimaat zal ontstaan.

Voordat de werkzaamheden plaats kunnen vinden moeten eerst stedenbouwkundige invullingen en optimalisaties onderzocht worden. Zo zal er bijvoorbeeld een asbestonderzoek plaatsvinden, wordt er een sloopbestek opgesteld en wordt een quick scan met betrekking tot de omgevingsaspecten uitgevoerd.

Realisatie

“Nadat de planning van Woonforte voor de renovatie en van de gemeente voor de herontwikkeling naast elkaar gelegd zijn blijkt dat er niet voor Q2 2024 bouwactiviteiten gaan plaatsvinden”, vertelt het college. Dit betekent dat het schoolgebouw en de sporthal nog tot eind juli 2024 gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld De Tamboerijn, de Baptistengemeenschap, Kinderdagverblijf NSDSK en de basketbalvereniging. Naar verwachting zullen de voorbereiding van de sloopwerkzaamheden in het derde kwartaal van 2024 plaatsvinden.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 17:32

Oranje Nassausingel wordt helemaal 50 km/u straat

De Oranje Nassausingel die vanaf de N207 Alphen-Stad invoert, wordt over de hele lengte een 50 km/u toegangsweg. De weg wordt opnieuw ingericht "Het blijft natuurlijk niet alleen bij een nieuw bord met 50", zegt wethouder Relus Breeuwsma.

Wonen en bouwen vandaag 14:52

Gemeente laat video maken over toekomst Gnephoek

Wel of niet bouwen in de Gnephoek? Deze vraag klinkt al jaren in de gemeente. Inmiddels is ook de provincie én de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betrokken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een video laten maken die laat zien hoe zij aankijken tegen de woningbouw.

Wonen en bouwen vandaag 13:45

Beschermde waterspitsmuis zorgt voor uitstel bouw Van der Valk hotel

In oktober vorig jaar heeft de raad ingestemd met de bouw van het Van der Valk hotel. Dit hotel zal langs de N11 gebouwd worden en zal dienen als ‘landmark’ in de entreeport van Alphen aan den Rijn. Waarom de bouw nog niet begonnen is? De boosdoener is een beschermde diersoort.