Algemeen

Onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt meer bekendheid door inzet ChristenUnie

Onafhankelijke cliëntondersteuning is heel belangrijk voor kwetsbare mensen met complexe zorgvragen. Daarom is de ChristenUnie heel alert op signalen of van deze ondersteuning goed gebruik wordt gemaakt en of de kwaliteit op peil is.

In 2015 is in Alphen aan den Rijn gestart met een pool van vrijwilligers, ook voor GGZ cliënten. In juni 2017 is deze pool ook aangevuld met professionals vanuit MEE Zuid-Holland Noord. Wij kregen signalen van enkele vrijwilligers die speciaal voor de GGZ doelgroep waren aangesteld dat deze groep kwetsbare mensen hier nauwelijks gebruik van maakt terwijl de gemeente wel een toenemende verantwoordelijkheid heeft voor de GGZ-zorg. De bekendheid van cliëntondersteuning voor deze groep blijkt nog niet voldoende.

Op basis hiervan hebben wij vorig jaar artikel 40-vragen gesteld aan het college. Het college heeft mede naar aanleiding van de vragen van de ChristenUnie een ‘Plan van aanpak vergroten bekendheid en kwaliteit onafhankelijke cliëntondersteuning’ opgesteld. In mei vorig jaar heeft ook een evaluatie met de vrijwillige cliëntondersteuners zelf plaatsgevonden. Hieruit zijn verbeterpunten naar voren gekomen zoals het verbeteren van de bekendheid, de werkwijze, vaardigheden, beschikbare informatie over regelingen en de invulling van de rol van cliëntondersteuners. Deze punten zijn uitgewerkt in het Plan van aanpak. Het college heeft in januari op basis hiervan besloten de komende periode vooral prioriteit te geven aan bekendheid/PR en deskundigheidsbevordering (scholing/intervisie) van cliëntondersteuners. Concreet zal door de medewerkers op het serviceplein hier extra en bij herhaling aandacht aan worden besteed en goed worden doorgevraagd, daarnaast wordt goed naar de tekst in de brieven gekeken. Ook zullen medewerkers onderling meer kennis delen en leren van elkaar. Dat juichen wij van harte toe en we houden de komende tijd de vinger aan de pols.


Meer nieuws

100% coco feest in Castellum
Advertorial Overige gisteren 17:49

100% coco feest in Castellum

Het is bijna vakantie en dat betekent altijd dat er weer heel veel leuke films uitkomen. De meidenfilm van deze zomer is 100% Coco New York (de boekverfilming van het geweldige boek van Niki Smit). 

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.